Necip Fazıl Kısakürek

Necip Fazıl Kısakürek Hayatı Biyografisi Edebi Kişiliği ve Eserleri Hakkında Kısaca Özet Bilgi

İstanbul’da doğdu. Askerî Deniz Lisesini bitirdi. İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümünde okurken Millî Eğitim Bakanlığınca Paris’e, Sorbonne (Sorbon) Üniversitesine gönderildi. Dönüşünde bir süre memurluk, müfettişlik ve öğretim üyeliği yaptı.

Necip Fazıl çeşitli dergilerde çıkan şiirleriyle Cumhuriyet Dönemi’nin ilk yıllarında tanınmaya başlamıştır. Şiirlerinde halk edebiyatının şekil ve içerik özelliklerini Fransız sembolistlerinin duyuş tarzıyla birleştirerek yeni bir yoruma ulaşmıştır.

Şiirlerinde insan, kâinat, madde ve ruh problemlerini; insanın iç âlemindeki çatışmaları, gizli tutku ve duygularını işlemiştir. Necip Fazıl Kısakürek; tiyatro, fıkra, hikâye, makale, tarih, tenkit, biyografi türlerinde eserler vermiş olmasına rağmen edebiyatımızda en çok şair kimliği ile öne çıkmıştır.

Eserleri: Örümcek Ağı, Kaldırımlar, Ben ve Ötesi, Çile (şiir); Aynadaki Yalan (roman); Bir Adam Yaratmak (tiyatro)…
İlk şiirlerini 1920’li yıllarda yayımlayan Necip Fazıl, geleneksel şiiri Batılı şiir ölçütleri içinde yeniden yorumlamıştır. Necip Fazıl’ın şiirlerinde saf şiire ait söyleyiş özellikleri görülür. İnsanın iç dünyasına ağırlık veren şair çelişkilerini, korkularını, endişelerini metafizik temalarla anlatmaya gayret etmiştir.

Necip Fazıl; Yahya Kemal ve Ahmet Haşim’in temsil ettiği saf şiir anlayışını bireyin iç dünyasına yönelen, varoluşu ve gerçeği sorgulayan yaklaşımıyla bir adım öteye taşımıştır. Necip Fazıl’ın şiir anlayışı ve üslubu ilk şiir kitabından itibaren gelişerek devam etmiş ancak saf şiir özelliklerini korumuştur. Başta mistisizm olmak üzere sembolizm, empresyonizm gibi sanat anlayışlarından etkilenmiştir.

Necip Fazıl Kısakürek Hayatı Eserleri Hakkında Geniş Detaylı Bilgi

Şâir, yazar. İstanbul’da 16.05.1905 tarihinde doğdu Hukukçu Abdülbâkı Fâzıl Bey’in oğlu. Bahriye Mektebi’ni (Deniz Lisesi) bitirip İstanbul Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’ne devam etti (1924 1925). Milli Eğitim Bakanlığı’nca Sorbon Universitest’ne gönderildi. Tahsilini tamamlamadan geri döndü. Necip Fazıl, İstanbul ve Anadolu’da çeşitli bankalarda müfettişlik ve muhasebe müdürlüğü (1926-1939), Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi’nde öğretim görevliliği, Devlet Konservatuvarı’nda, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nde ve Robert Kolej’de öğretmenlik yaptı. (1939-1943).

Daha sonra basın hayatına atılıp geçimini yayımları ile sağladı Büyük Doğu dergisinin ve Büyük Doğu Yayınları’nın sahibi idi. Günlük gazetelerde zaman zaman fıkralar ve makaleler yazdı. İstanbul’da öldü. Necip Fazıl Kısakürek, şiirlerini sâde ve temiz bir Türkçe ile, hece vezni ile söyledi. Fransız edebiyatı şiir anlayışını Türk halk şiirinin ifa­de kudreti ile birleştirerek his ve fikir yüklü manzumeler meydana getirdi.

Pek çok şiirinin ilham kaynağı tasavvuf­tur. Mistik duygu ve düşünceleri, İnsanın İçine gömülmüş gizli kalmış özlemleri kuvvetli bir nazım tekniği ile anlatıldı. Tiyatro eserlerinde insanların ruh bunalımlarını ustaca ser­giledi. Fıkra ve makalelerinde, dinî eserlerinde konuyu de­ğişik bir açıdan görüp işlemiş ve yenilik yapmıştır.

Şiir kitapları:

1. Örümcek Ağı (1925), 2. Kaldırımlar (1928), 3. Ben ve Ötesi (1932), 4. Sonsuzluk Kervanı (1955), 5. Çile(1962…..1979), 6. Şiirlerim (1969), 7. Esselâm (1973).

Tiyatro eserleri:

1. Tohum (1935), 2. Bir Adam Yaratmak (1938), 3. Künye (1940), 4. Sabırtaşı (1940), 5. Para (1942), 6. Nâm-ı di­ğer Parmaksız Salih (1949), 7. Reis Bey (1964), 8. Siyah Pele­rinli Adam (1964), 9. Ahşap Konak (1964), 10. Yunus Emre (1969), 11. Abdülhamid Han (1969), 12. Kanlı Sarık (1970), 13. Mukaddes Emânet (1975), 14. İbrahim Edhem. [Bu oyunlar Kültür Bakanlığı tarafından Tiyatro Eserleri dizisinde tekrar ve 3 cilt hâlinde basıldı (1976).]

Hikaye kitapları:

 1. Birkaç Hikâye, Birkaç Tahlil (1933), 2. Ruh Burkucularından Hikâ­yeler (1965), 2. Hikâyelerim (1970).

Roman: Aynadaki Yalan (1980).

Hatıralar:

 1. Cinnet M üs tatili (1955), 2. Yılanlı Kuyu­dan (1970, Cinnet Müstatili’nin ilaveli baskısı), 3. Hac (1973), 4. Büyük Kapı (1965, daha sonra, 1974’de O ve Ben adı İle çıktı), 5. Babıâli (1975).

Dinî ve tasavvufi eserleri: 1. Halkadan Pırıltılar (1948), 2. Çöle İnen Nur (1950), 3. Altın Zincir (1959), 4. Altun Halka (1960), 5. O ki O Yüzden Varız (1961), 6. İlim Beldesinin Kapısı Hazret-i Ali (1964), 7. Bir Pırıltı Binbir Işık (1965), 8. Peygamber Halkası (1968), 9. Nur Harmanı (1970), 10. Başbuğ Velîlerden (1974), 11. Velî­ler Ordusundan -333 (1976), 12. Doğru Yolun Sapık Kollan (1978), 13. İman ve İslâm Atlası (1981, İlmihâl), 14. Batı Te­fekkürü ve İslâm Tasavvufu (1982), 15.101 Hadis (1951).

Ta­rihî, siyasî incelemeler, fıkralar, hitabeler, konferans metin­leri:

1. Abdülhak Hamid ve Dolayısıyla (1937), 2. Namık Ke­mal (1940), 3. Çerçeve (1940), 4. Müdafaa (1946), 5. Maskenizi Yırtıyorum (1953), 6. At’a Senfoni (1958), 7. Ideolocya Örgü­sü (1959), 8. Büyük Doğuya Doğru (1959), 9. Her Cephesiyle Komünizma (1961), 10. Türkiye’de Komünizma ve Köy Ensti­tüleri (1962), 11. İman ve Aksiyon (1964), 12. Ulu Hakan il. Abdülhamid Han (1965), 13. Tarih Boyunca Büyük Mazlum­lar (1966), 14. İki Hitabe (1966), 15. Türkiye’nin Manzarası (1968), 16. Tanrıkulundan Dinlediklerim l-ll (1968), 17. Binbir Çerçeve MV (1968-1969), 18. Vahidüddîn (1968), 19. Müdâ­faalarım (1969), 20. Çepeçevre Anadolu ve Gençlik (1968), 21. Çepeçevre Sosyalizm, Komünizm ve İnsanlık (1960), 22. Son Devrin Din Mazlumları (1969), 23. Benim Gözümle Men­deres (1970), 24. Yeniçeri (1970), 25. Tarihimizde Moskof (1973), 26. Hitabe (1975,26 hitabe), 27. İhtilâl (1976), 28. Sah­te Kahramanlar (1976), 29. Rapor 1-13 (1976-1980), 20. Yolu­muz Halimiz Çaremiz (1977). Senaryoları: 1. Vatan Şâiri Na­mık Kemal (1944), 2. Senaryo Romanları (1972, altı senaryo). Sabırtaşı oyunu CHP Piyes Yarışması’nda birincilik aldı (1947).

 

7 Comments

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir