NİHAT AŞAR

Şâir. İlk, orta ve liseyi İzmir’de, yüksek öğrenimini Anka­ra’da Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde tamamladı. Çeşitli kaza­larda kaymakamlık yaptıktan sonra Kızılay Genel Müdürlü-ğü’nde görev aldı.
Şiir ve hikâyeleri çeşitli dergi ve gazetelerde çıktı. Bâzı şiirleri bestelendi.

Eserleri:

 1. Ankara’daki Adam, 2. Bir Dünyâ İstiyorum, 3. Aydınlık, 4. Nasıl Geçti Habersiz? Halk şâiri. Hayâtı hakkında geniş bilgi yoktur. Mûsâ Çele-bi’nin öldürülmesi (1632) üzerine yazdığı ağıttan IV’üncü Murad döneminde, Girit Savaşı’na (1645) dâir yazdığı şiirle­rinden de Sultan İbrahim döneminde yaşadığı anlaşılmak­tadır. XVIII’inci asrın ikinci yarısında öldüğü tahmin ediliyor.
Âşık, temiz bir Türkçe ile koşmalar, türküler ve varsağılar söylemiş bir saz şâiridir. XVIII inci asırdan itibaren cönklerde şiirlerine rastlıyoruz.
Eserleri: [Âşık’ın buiunabilen şiirlerini Sadettin Nüzhet (Ergun) toplayıp kitap hâlinde bastırmıştır (1933).]

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir