NURETTİN ARTAM

Şâir ve yazar. İstanbul’da doğdu. Kadirî Şeyhi Mehmed Veli Efendi’nin oğludur. İstanbul Sultânîsi’nde okudu. I. Dün­ya Savaşı’na katıldı; Savaş sırasında Şam’da yirmi ay esir kaldı (1920). Ankara’da öldü.
Ankara ve İstanbul liselerinde İngilizce ve edebiyat öğret­menliği yaptı. 1944 yılında Basın-Yayın Genel Müdürlüğü’n-de Propaganda, Kitaplık ve Derleme müdürlüklerinde çalış­tı. On yıl süre ile Ankara Radyosu’nda Radyo Gazetesi isim­li programı hazırladı ve sundu. Vakit ve Ulus gazetelerinde (Toplu İğne) T.f. imzası ile fıkralar yazdı. Nurettin Artam İn­gilizce’den tercümeler de yapmıştır. Hece ölçüsü ile yazıl­mış olan şiirlerinde mistik bir hava vardır. Mensur şiirleri sonradan kitap hâline getirilmiştir.
Eserleri: 1. Varım Yoğum (Şiirler, 1946), 2. Seccade (Şiir­ler, 1946), 3. Boş Saatlerde (Mensur şiirler, 1933), 4. Hayır Paşa Hazretleri (Fıkralar), 5. Eski Yazıdan Yeni Yazıya (1928), 6. Özdlllmlzde Sınangılar (1934). [Geniş biyografisi ile eserlerinin listesi Türk Dili Dergisi’nin 87’inci sayısında çıktı (1958).]

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir