BURHAN ARPAD

Hikayeci, yazar. Mudanya’da doğdu. Ticaret Okulu’nun Orta Bölümü’nü bitirdi (1927). Tekel’de memurolarak çalıştı (1928-1943). Daha sonra yazarlığı seçerek Hürriyet, Memle­ket, Vatan gazetelerinde muhabirlik yaptı (1947-1955) ABC Kitabevi’nin kurucularındandır.
Edebiyat hayatına Servet-i Fünun/ Uyanış dergisinde baş­ladı (1936). İnanç, Yığın, Adımlar, Yürüyüş, Yeditepe, Türk Dili, Varlık vb. dergilerde hikâyelerini yayımladı. Arpad’ın sanatsız yalın bir üslûp ile lirizm yaratma çabası vardır. Hi­kâyelerinin konusunu büyük şehir hayatından alıp realist biracıdan incelemeye çalıştı. Seyahat ve tiyatro yazılarında da hikâye üslubu hâkimdir. Çeşitli dallarda eserler yazmış­tır.
Hikâyeleri;
 1. Şehir 9 Tablo (1940), 2. Dolayısiyle (1955), 3. Son Perde ve Komlk-i Şehir (Aktör Nâşid’in hayatı, 1961; ay­nı eser hikâyeler eklenerek Direklerarası adı ile de 1974’te neşredildi), 4. Taşı Toprağı Altın (1966), 5. Yeditepe Olayları (1974).
Roman: Alnımdaki Bıçak Yarası (1968,1974).
Tiyatro yazıları: 1. Perde Arkası (1924-1927 yıllarında İstanbul’da tiyatrolar, 1959), 2. İlk Gece (Tenkİdler, 1962), 3. Operet 8 Tablo (Tiyatro hikâyeleri, 1966), 4. Oyun 6 Tablo (Tiyatro hi­kâyeleri, 1966).
Gazete yazıları: Günügününe (1962), İlk Ge­ce (tiyatro eleştirileri, 1962),
Seyahat yazıları: 1. Tuna’dan Şimale Avrupa (1953), 2. Uçuş Günlüğü (1959), 3. Gezi Gün­lüğü (1962; 1963 TDK Gezi Ödülü), 4. Avusturya Günlüğü (1963).
Hatıraları:
Hesaplaşma (1976). Modern Alman ve Avusturya edebiyatlarından hem kendi adı hem de Ahmed Hisarlı imzası ils elliye yakın kitap da tercüme etmiştir.

Tags:

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir