BEHÇET MAHİR

Halk hikayecisi, âşık. Erzurum’da doğdu. Erzurumlu Ha­fız Mihdat’tan halk hikâyeleri ve hikâyeciliği öğrendi. Yedi yıl çıraklıktan sonra hikâyeciliğe başladı. Saz çalmayı bil­mez. (Erzurum) Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde müstahdem olarak çalışmaktadır.
Anlattığı halk hikâyeleri: 1. Köroğlu (M.Kaplan, M. Akalın, M. BaM tarafından yazıya geçirilerek yayımlandı, 1973), 2. Emrah ile Selvihan Hikâyesi (M. Bali tarafından yayımlandı), 3. Kîrmanşah, 4. Yusuf ile Züleyha, 5. Zaloğlu Rüstem, 6. Ferhat ile Şîrîn, 7. Tâhîr ile Zühre (F. Türkmen tarafından yayımlandı), 8. Leylâ ile Mecnun, 9. Kerem ile Aslı, 10. Yaralı Mahmud ile Eli), 11. Hâlem i Tâ i, 12. Hz. Dâvud Oğlu Hz. Sü­leyman, 13. Eşref Bey, 14. Lâtif Şah, 15. Ebâ Müslim Hora­sanı, 16 Timurlenk, 17. Âşık Şenlik- Sümmânî, 18. Âşık Ver-gâ, 19. Şahmaran Hikâyesi, 20. Derdiyok ile Zülfüsiyah vb.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir