Atatürkün Hayatı

Mustafa Kemal Atatürkün Hayatı Hakkında Kısaca Özet Bilgi (1881-1938)

Atatürkün hayatı hakkında kısaca özet bilgi verecek olursak, Mustafa 1881 senesinde o zamanın Osmanlı İmparatorluğu’nun sınırları içerisinde olan şimdiki Yunanistan’a bağlı Selanik kentinde doğmuştur. Babası Ali Rıza Efendi, annesi ise Zübeyde Hanım’dır. Mustafa Kemal’in baba ve anne soyu Anadolu’dan Makedonya bölgesine yerleştirilen Türkmenlerden gelmektedir. Ali Rıza Efendi, Kızıl Hafız olarak bilinen Hafız Ahmet’in oğludur. Zübeyde Hanım Sofuzadeler diye tanınan Feyzullah Ağa’nın kızıdır.

İnsanlık Tarihinin En Büyük Önderi Yetişiyor

Mustafa Kemal ilk önce mahalle mektebine gitmiş daha sonra Şemsi Efendi İlkokulu’na devam etmiştir. Selanik Mülkiye
Rüştiyesine devam eden Mustafa Kemal Kaymak Hafız isimli öğretmeninin kötü davranması üzerine okulu bırakmıştır. Selanik Askeri Rüştiyesinde eğitimine devam etmiştir. 1896’da Selanik Askeri Rüştiyesini bitiren Mustafa Kemal askeri idadi sınavlarına girmiş, Manastır Askeri İdadisini kazanarak eğitimine orada devam etmiştir.
Mustafa Kemal’in tarihi sevmesinde ve tarihe merakının artmasında Kolağası Mehmet Tevfik Bey’in etkisi oldukça yüksek olmuştur.

Mustafa Kemal, 13 Mart 1899’da İstanbul’da Harp Okulu’nda eğitimine başlamıştır. Ali Fuat Cebesoy, Kazım Karabekir, Refet Bele, Cafer Tayyar, Nuri Conker gibi ünlü subaylar Mustafa Kemal’in Harp Okulu’ndaki dönem arkadaşlarıdır. Harp Okulunu bitirdikten sonra Teğmen rütbesi alan Mustafa Kemal aynı yıl İstanbul Harp Akademisinde öğrenimine başlamış, 1905 yılında Akademiden Kurmay yüzbaşı olarak mezun olmuş ve askerlik görevine başlamıştır.

Mustafa Kemal’in Fikir Hayatını Etkileyen Unsurlar Mustafa Kemal’in hayatında Selanik, Manastır, İstanbul, Şam, Sofya şehirleri etkili olmuş, bu şehirlerdeki kozmopolitik yapı Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkilemiştir. En çok okuduğu etkilendiği yazar ve düşünürler arasında Ziya Gökalp, Namık Kemal, Mehmet Emin Yurdakul, Tevfik Fikret gibi isimler yer almıştır.

Mustafa Kemal, ‘’Türk ulusunun yüzyıllardan beri beklediği ses’’ diyerek Namık Kemal’den övgüyle bahsetmiş, inkılapçı ruhunun gelişmesinde ise Tevfik Fikret’in etkili olduğunu söylemiş, gönlünde önemli bir yere sahip olan Mehmet Emin Yurdakul’u her zaman milli şair olarak anmıştır.

Çok kitap okuyan Mustafa Kemal, fırsat buldukça da kitaplar yazmıştır. En önemli eseri Nutuk’tur. 1919’dan 1927’ye kadar geçen zamanki gelişmeleri kapsamaktadır. Ayrıca Takımın Muharebe Talimi, Cumalı Ordugahı, Talim ve Tatbikat Gezisi, Bölüğün Muharebe Eğitimi gibi eserleri de bulunmaktadır. Ayrıca geometri eğitimini kolaylaştıran eseri de bulunmaktadır. Atatürkün Hayatı Ödev PDF

Atatürkün Hayatı Ataturkun hayati
Atatürkün Hayatı Ataturkun hayati

Atatürk’ün Eserleri: Nutuk (söylev), Medeni Bilgiler (hukuk), Geometri (ders kitabı)…

Mustafa Kemal Atatürk Hayatı Hakkında Geniş Özet Bilgi

Mustafa, 1881 senesinde Yunanistan’ın Selanik kentinde (o zamanlar Osmanlı topraklarında idi) doğdu. Babasının ismi Ali Rıza Efendi, annesinin ise Zübeyde Hanımefendi. Osmanlı İmparatorluğu zamanında nüfus kayıtları düzenli olarak tutulmadığı için doğum günü kesin olarak belli değildir. İlerleyen zamanlarda ona doğum tarihi sorulduğu zaman ” Neden 19 mayıs 1881 olmasın” cevabını vermiştir.

Mustafa’nın babası gümrük memurluğunda çalışıyordu. Daha sonra buradaki görevinini bırakıp kereste ticareti yapmaya başladı. Orta halli bir aile idi. Ancak mutlu ve düzenli bir aile ortamı vardı. Mustafa, Osmanlı Tarihinin kapanmasına sebep olan olayların çok yoğunlaştığı Trakya’nın en önemli şehri olan Selanik’te büyüdü. Bu bölge ekonomik, siyasi ve kültürel olarak bölgeye yakın ülkelerden oldukça fazla etkilenen bir bölgeydi.

Hristiyan ulusların Osmanlı’ya karşı isyan etmeleri, büyük devletlerin yayılma ve nüfuz siyasetleri, en çok burada etkisini gösteriyordu. Bu durum onu çok derinden etkiliyordu. Burada bu olayların meydana gelmesi onun ileride ülkenin geleceği ile ilgili kararlar alırken daha realist ve duyarlı hareket etmesini sağlamıştır.

Atatürk’ün okula başlaması ailede görüş ayrılıklarına neden oldu. Annesi Mustafa’yı mahalle mektebine vermek istiyor; fakat babası, onun yeni yöntemlerle eğitim yapan bir okulda eğitim almasını doğru görüyordu. Ancak Zübeyde Hanımefendi’yi de üzmek istemiyordu. Nihayetinde görüş ayrılığı tatlıya bağlandı. Mustafa ilk olarak, annesinin dediği gibi törenle mahalle mektebine kayıt oldu. Sonra bu okuldan alınıp Şemsi Efendi İlkokulu’na kaydedildi. Ali Rıza Efendi’nin vefat etmesi de aileyi zor durumda bıraktı.

Zübeyde Hanımefedi, çocuklarını yanına alarak, Selanik civarında çiftlik işleten erkek kardeşinin yanına yerleşti. Mustafa’nın okuldan geri kalması, Zübeyde hanımı oldukça tedirgin ediyordu. Bu sebeple Selanik’e geri döndü. Mustafa, Selanik Mülkiye Rüştiyesi’ne kaydoldu. Ancak asker olmak istediği için bu okulu yarıda bıraktı. Daha sonra annesinden habersiz bir şekilde, askeri rüştiyenin sınavlarına girdi. Sınavı kazanınca, annesi Mustafa’nın isteğini kabul etti.

Mustafa’nın yetişmesinde ve düşünsel gelişiminde, Selanik Askeri Rüştiyesi oldukça önemli yer tutar. Selanik Askeri Rüştiyesi’nde, yetenek ve zekası ile arkadaşlarının ve öğretmenlerinin sevgisini kazanmayı başardı. Mustafa’nın matematik öğretmeni ona şöyle dedi: “Senin de adın Mustafa, benimde arada bir fark olması gerekmektedir. Artık senin adın Mustafa Kemal olsun.” Mustafa Kemal, kendisinin sınıf arkadaşlarının karşısında gururlandırılmasına çok sevindi. Türk tarihinin onur sayfalarına geçecek “Kemal” adı bu şekilde konuldu.

Mustafa Kemal Askeri Rüştiye’yi bitirdikten sonra Manastır Askeri İdadisi’ne kaydoldu. Bu arada başka bir okula devam ederek Fransızcasını geliştirdi. Manastır Askeri idadisi’ni bitirince harp okulunda eğitimine devam etti. Harp okulunu da üstün başarı ile bitirdikten sonra da harp akademisine giren Mustafa, kurmay yüzbaşı rütbesiyle 1905 senesinde orduda göreve başladı. O, büyük bir asker ve nadir yetişen komutanlardandı.

İlk askeri başarısını, Trablusgarp’ta kazandı. Birinci Dünya Savaşı esnasında Balkanlarda, Çanakkale’de, Kafkasya’da ve Kurtuluş Savaşı Türk tarihinin sayfalarına parlak sayfalar ve destanlar olarak geçmiştir. 29 Ekim 1923′te TBMM tarafından (reis-i cumhur) cumhurbaşkanı seçildi.

Mustafa Kemal Atatürkün Hayatı; Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik ve İnkılapçılık ilkeleri ile Türk ulusuna nasıl hareket etmesi gerektiğini göstererek geçmiştir. esnasında üstlendiği görevler ve kazandığı başarılar, onun askerlik dehasını ortaya koyan en önemli örneklerdir. Özellikle, Kurtuluş savaşı zamanında başkumandan olarak Sakarya ve Dumlupınar savaşlarında elde ettiği başarılar, kurdu. Kurduğu Türk devletini en mükemmel şekilde yönetip bu devletin gelişmesini sağladı.

Devlet yönetiminde, asıl hedefi; demokratik, laik, özgür bir cumhuriyet yönetimi oluşturmaktı. Osmanlı İmparatorluğu döneminde, Türk ulusu, çağdaş uygarlığın dışında kalmıştı. Bu sebeple Mustafa Kemal Atatürk Türk ulusunu çağdaş uluslar seviyesine çıkarmak için devrimlerini birer birer yapmaya başladı. Türk ulusunu laik olduğu seviyeye getirmeyi hedefledi ve bu hedefini gerçekleştirdi. Atatürk son yılları ve ölümüne kadar Türk ulusunu, Türkiye Cumhuriyeti Devletini yükseltmek ve geliştirmek için çabaladı ve bu amacını Atatürk İnkılapları ve Atatürk İlkeleri ile gerçekleştirdi. Ulu önderimiz Atatürk 10 Kasım 1938 tarihinde hayata gözlerini kapadı.

Atatürkün Hayatı ile ilgili Ayrıntılı Bilgi

aşağıdaki bağlantılara tıklayabilirsiniz.

Mustafa Kemal Atatürk’ün Çocukluk Yılları

Mustafa Kemal Atatürkün Eğitim Hayatı

Mustafa Kemal Atatürk’ün Askerlik Hayatı
Mustafa Kemal Atatürk’ün Siyasi Hayatı
Mustafa Kemal Atatürk’ün Son Yılları ve Ölümü
Mustafa Kemal Atatürk İçin Söylenenler
Mustafa Kemal Atatürk’ün Eserleri
Mustafa Kemal Atatürk’ün Kişiliği

« »

Alt Kategoriler:

46 Yorum

Siz de Fikrinizi Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yandex.Metrica