Kategori: Mustafa Kemal Atatürk

Mustafa Kemal Atatürk kimdir yaşamı eğitim öğrenim hayatı hakkında kitapları Atatürkün imzası sözleri fotoğrafları hayatı kısaca detaylı geniş bilgi

Mustafa Kemal Atatürk ve Türk Dil Kurumu (TDK)

Atatürk ve TDK TDK’nin kurucu ve koruyucu (hami) başkanı Yüce Atatürk, 12 Temmuz 1932 tarihinden itibaren ölünceye dek TDK ile yakından ilgilenmiş; çalışmalarını takip etmiş, bazen Genel Merkez Kurulu ve Terim Kolu toplantılarına başkanlık etmiş, bazen de bazı yönetici ve üyelerle sofrasında uzun uzadıya Kurum çalışmalarını ele almış, yönlendirici uyarılarda, tavsiyelerde bulunmuştur. Bu yazımızda, Atatürkün hayatında TDK’nin nasıl yer aldığını, tarih sırasına göre kısaca açıklamaya çalışacağız: 11 Temmuz 1932: I. Türk Tarihi Kurultayı’nda seçilen Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti (Türk Tarih Kurumu) Merkez ......

Mustafa Kemal Atatürk’ün Kişiliği ve Kişisel Özellikleri

Atatürk’ün Kişiliği Mustafa Kemal Atatürk, Birleşmiş Milletler'in Atatürk bildirgesinde de yazdığı gibi insanlık tarihi boyunca eşi benzeri görülmemiş bir liderdir. Böyle bir liderin sıradan bir insan kişiliği göstermesi zaten beklenemez. Ancak buna rağmen onun da günlük yaşamda sergilediği bazı davranış biçimleri ve bazı hobileri vardı: müzik dinlemeyi, kitap okumayı, dans etmeyi, ata binmeyi, uçuş seyretmeyi ve yüzmeyi çok severdi. Rumeli türkülerine, zeybek oyunlarına, güreşe, ilgisi vardı. Tavla ve bilardo oynamaktan keyif alırdı. Sakarya adlı atına ve köpeği Fox'a çok değer verirdi. Zengin ......

Mustafa Kemal Atatürk’ün Eserleri ve Yazdığı Kitaplar

Nutuk Ülkemizin bölündüğü ve yabancı güçler tarafından işgal edildiği karanlık günlerden başlayarak, Türk tarihinde dönüm noktası olan İstiklal Savaşı'nın destansı hikayesini anlatan bir eser olan Nutuk, Türkiye Cumhuriyeti'nin doğuşunu ve inkılaplarının gerçekleştirilişini ayrıntılı bir şekilde aktaran önemli bir kaynak kitaptır. Nutuk, siyasi ve milli tarihimizin birinci elden tanığı olan ve Atatürk'ün kendi söylevleriyle şekillenen bir başyapıttır. İstiklal Savaşı, Türk milletinin vatanseverlik ve cesaret örneği göstererek, bağımsızlık ve özgürlüğü elde etmek için verdiği mücadelenin adıdır. Nutuk, bu savaşın başlangıcından itibaren yaşanan zorlukları, mücadeleleri ......

Atatürk Hakkında Söylenenler

Atatürk Hangi Liderler Neler Söyledi Dünya genelinde Mustafa Kemal Atatürk'e bakış genellikle saygı ve hayranlıkla karışık bir şekildedir. Atatürk, Türkiye'nin kurucusu ve modernleştirici olarak tanınır ve birçok ülkede etkisi ve başarıları takdir edilir. Ancak farklı ülkeler ve kültürler arasında bu bakış açısı değişiklik gösterebilir ve bazı çevrelerde farklı görüşler bulunabilir. Amerikalılara Göre Atatürk ABD'de Atatürk, Türkiye'nin modernleşme çabalarını ve demokratik reformları takdir eden olağanüstü bir lider olarak değerlendirilir. Ayrıca Atatürk'ün Türk-Amerikan ilişkilerindeki önemi ve Türkiye'nin NATO'ya katılımının arkasındaki etkisi de kabul edilir. Aşağıdaki ifadeler, ......

Mustafa Kemal Atatürk’ün Son Yılları ve Ölümü

Mustafa Kemal Atatürk’ün Son Yılları, Hastalığı ve Ölümü Mustafa Kemal Atatürk’ün Hastalığının Başlangıcı ve İlk Teşhisi Atatürk, hayatının son yıllarında sağlık sorunları ile mücadele etmek zorunda kaldı. İlk hastalık belirtisi 1937 yılında görüldü ve 1938 yılı başlarında Yalova'da ciddi bir hastalık geçirdi. Yalova'da yapılan tedavi olumlu sonuç verdi ancak tamamen iyileşmeden Ankara'ya yorucu bir yolculuk yapması hastalığının tekrar nüks etmesine neden oldu. Ayrıca, bu dönemde Hatay sorunu da gündemdeydi ve bu sorunun da üstesinden gelmeye çalışması Atatürk'ün sağlığına ek yük getirdi. Atatürk, milli ......

Mustafa Kemal Atatürk’ün Siyasi Hayatı

Mustafa Kemal Atatürk'ün Siyasi Hayatı ve Kişiliği Atatürk, çocukluk yaşlarından itibaren Türk siyasi hayatının yoğunluğundan dolayı, öğrencilik yıllarından itibaren siyaset ile yakından ilgilendi. Atatürkün siyasi hayatı için ilk siyasi hamlesi olarak 1905 yılında Şam’da tayin edildiği zaman, Vatan ve Hürriyet Cemiyeti’ni kurasını örnek olarak verebiliriz. Selanik’te bu cemiyetin bir şubesini açarak hareketliliğini arttırdı. Bununla birlikte, İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne katılarak toplantılarını takip etti. Mustafa Kemal Atatürk, katıldığı her türlü etkinliğe ve siyasi oluşuma kişiliği ve kabiliyetiyle bu oluşuma çok önemli katkılar sağlamıştır. ......

Mustafa Kemal Atatürkün Askerlik Hayatı

Mustafa Kemal Atatürk ve Askerlik Yaşamı Mustafa Kemal Atatürk, Türk tarihinin en önde gelen liderlerinden biridir. Kendisi askeri kariyerine subay olarak başlamış, ancak daha sonra ulusal kurtuluş savaşında liderlik rolü üstlenmiştir. Atatürk, askeri eğitimi sayesinde liderlik yeteneklerini geliştirmiş ve savaşta kazandığı deneyimlerle siyasi ve iktisadi kapasitesini de tamamlamıştır. Atatürk'ün liderlik prensipleri arasında kuvvetlerin etkili bir şekilde idare edilmesi, en önemli yerlerde toplanması ve sonuçsuz gösterilerden kaçınılması gibi unsurlar yer almaktadır. Ayrıca, kayıpların azaltılması için gerekli önlemlerin alınması da kendisi için oldukça önemlidir. ......

Atatürkün Eğitim Hayatı ve Gittiği Okullar Listesi

Mustafa Kemal Atatürkün Eğitim Hayatı Küçük Mustafa, 1887 senesinin Haziran ayında ilköğrenimine başladı. İlkokula başladığı dönemde annesi, onun Hafız Mehmet Efendi Mahalle Mektebi'ne gitmesini istedi. Böylelikle "Atatürkün ilk gittiği okul" buydu. Bunun üzerine Mustafa Kemal bir süre bu okulda gitti. Ancak babasının arzusuyla kısa bir süre sonra Selanik'te modern öğretim yöntemlerine sahip Şemsi Efendi Mektebi'ne kaydını aldırdı. Bu okulda eğitim hayatına devam etti ve ilkokulu başarıyla tamamladı. Şemsi Efendi, Mustafa'nın okuldaki başarısından ve üstün zekâsından oldukça etkilenmişti. O da onun okulda kalmasını ......

Mustafa Kemal Atatürk’ün Ailesi ve Çocukluk Yılları

Atatürk'ün Ailesi (Annesi, Babası, Dedesi ve Kardeşleri) 1881 yılında Selânik'in Kocakasım Mahallesi'nde üç katlı pembe bir evde dünyaya gelen Mustafa Kemal'in babası Ali Rıza Efendi, annesi ise Zübeyde Hanım'dır. Dedesi Hafız Ahmet Efendi, babası tarafından Kocacık Yörüklerinden olup XIV-XV. yüzyıllarda Konya ve Aydın'dan Makedonya'ya göç etmiştir. Annesi Zübeyde Hanım ise eski bir Türk ailesinin kızıdır ve Selânik yakınlarındaki Langaza kasabasına yerleşmiştir. Ali Rıza Efendi, milis subaylığı, evkaf katipliği ve kereste ticareti gibi işlerle uğraşmıştır ve 1871 yılında Zübeyde Hanım ile evlenmiştir. ......

Atatürkün Hayatı

Atatürkün Hayatı Kısaca Özet Ailesi Eğer Atatürk'ün hayatı hakkında kısaca özet bilgi vermek istiyorsak, 1881 yılında bugünkü Yunanistan sınırları içindeki Selanik kentinde doğan Mustafa Kemal'i anlatmalıyız. Babası Ali Rıza Efendi ve annesi Zübeyde Hanım'dı. Atatürk'ün ailesi, Anadolu'dan Makedonya bölgesine yerleştirilen Türkmenlerden gelmektedir. Ali Rıza Efendi, Kızıl Hafız olarak bilinen Hafız Ahmet’in oğlu iken, Zübeyde Hanım Feyzullah Ağa'nın kızı ve Sofuzadeler ailesine mensuptu. İnsanlık Tarihinin En Büyük Önderi Yetişiyor Eğitim Yaşamı İlköğrenimine mahalle mektebinde başlayan Mustafa Kemal, daha sonra Şemsi Efendi İlkokulu'na kaydolmuştur. Selanik Mülkiye Rüştiyesi'nde ......

Nutuk – Söylev

Söylev (Nutuk) Nedir? Söylev Nutuk Özellikleri Hakkında Kısaca Özet Bilgi Bir kişinin topluluk önünde bir düşünceyi açıklamak, bir inancı savunmak, bir görüşü benimsetmek amacıyla yaptığı coşkulu ve etkileyici konuşmalara söylev (nutuk/hitabet); konuşmayı yapan kişiye de hatip denir. Söylev Nutuk genel özellikleri: - Dinleyicileri yakından ilgilendiren bir konu ele alınır. - Düşünceye dayalı bir yazı planına göre oluşturulur. - Konuyla ilgili soyut düşünceler değil, somut örnekler verilir. - Genellikle söyleşmeye bağlı anlatım biçimi kullanılır. Konuya göre emredici anlatım, coşku 
ve heyecana bağlı anlatım biçimleri gibi farklı anlatım ......

10 Kasım Töreni Günün Anlam ve Önemini Belirten Öğretmen Konuşması

Sayın müdürüm değerli öğretmen arkadaşlarım sevgili öğrenciler. Bugün burada M. Kemal Atatürk’ ü 80.ölüm yıldönümünde anmak üzere toplanmış bulunmaktayız. Bugünden itibaren bütün hafta boyunca Atatürk’ün Türk tarihindeki yeri ve Türk milleti açısından önemini bildiren birçok yazı, konuşma ve pankart ile karşı karşıya geleceksiniz. Hepsinde de Atatürk’ün vatanseverliği, bağımsızlığa düşkünlüğü, cesareti, kahramanlığı ve başka birçok özelliğinin anlatıldığına şahit olacaksınız. Ben ise bu törende Atatürk’ün özellikle eğitime verdiği önemden bahsetmek istiyorum. Atatürk’ün hayatı boyunca eğitime verdiği önemi her fırsatta dile getirmeye çalışırız. Ancak onun ......

Atatürk ve Dil Devrimi

DİL DEVRİMİ (Ulusallaşmanın Önemli Bir Aşaması) Atatürk bizi, milliyetimize ve Türk ulusal bilincine sahip kılarken bir taraftan da "Türk Ulusal Dili" üzerinde çalışıyor ve dil devrimini gerçekleştiriyordu. Osmanlı devrinde cahil ile okumuş; devlet adamı ile halk, birbirleriyle konuşup anlaşma olanağını hemen hemen yitirmişlerdi. Arabî ve Farisî deyimler arasında Türkçe, neredeyse silinip gidiyordu. Bütün bu karmaşıklığa son veren Atatürk olmuştur. Dil devrimi, gerçekte milliyetçilik devriminin bir bakıma tamamlayıcısı olmuştur. Yeni harflerin kabulünden sonra ilk 10 yıl içinde dilimizdeki "özleşme" "arındırma" ve "gelişme" hızlanmıştır. ......
Yandex.Metrica