Kategori: Türkçe Dil Bilgisi

Türkçe Dil Bilgisi, Türkçe Grameri, Dilbilgisi, KPSS, AYT, TYT, TEOG Türkçe Konu Anlatımı Soru Çözümleri

2021 KPSS Lisans Türkçe Soruları ve Cevapları

2021 KPSS Türkçe Soruları ve Cevapları https://youtu.be/TFEUc8aI8gc Aşağıdaki tümcelerin hangisinde yazım yanlışlarından biri vardır? A) İnek Şaban, Hababam Sınıfı romanının ana kahramanlarındandır. B) Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Boğaz üzerinde çok güzel durmaktadır. C) Doğu ve Batı medeniyetleri birbirinden yüz yıl farklı zamanlarda yaşıyor. D) Kurban bayramı toplumun her zaman çok önem verdiği bir bayramdır. E) Mona Lisa tablosu Leonardo da Vinci tarafından kavak bir panoya yapılmıştır. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde noktalama işaretlerinden kaynaklanan bir hata vardır? A) Aşık Veysel, şiirlerinde Türkçenin üslup zenginliğini mükemmel kullanmıştır. B) Öğretmen; romanlardan Tutunamayanlar’ı, şiirlerden ise ......

Adlar (isimler)

İsimler (Adlar) Hakkında Geniş Detaylı Bilgi İsim, çevremizdeki canlı cansız tüm varlıkları, insan zihnindeki somut ve soyut tüm kavramları karşılayan kelimelerdir. İsimler, sayesinde varlıkları veya kavramları tanırız, başkalarına tanıtırız, gruplandırırız ve birbirlerinden ayırırız. İnsan, yaratılışı gereği isim verme yetisi ile doğmuştur. Bu sayede farklı bölgelerde yaşayan insanlar aynı varlıklara farklı adlar vermişlerdir. Böylece binlerce farklı dil ve lehçe ortaya çıkmıştır. İsimler insanlar tarafından varlıklara verilmiş belli seslerin birleşimi ile oluşmuş kodlardır. Varlığın kendisi ile ismi arasında doğrudan bir ilişki yoktur. Taşa neden ......

Sözcüğün Yapısal Bozukluğu

Kimi zaman yapım eklerinin sözcüklere, kurallara uygun olarak seçilmemesinden dolayı, kimi zaman da eklerin yanlış seçilmesi nedeniyle sözcüklerin yapıları bozuk olur. Yanlış yapılandırılmış sözcükler, dil bilgisi kurallarına uymaz ve anlatım bozukluğu yaratır. Sözcüğün Yapısal Bozukluğu Sözcüklerin biçimce yanlış kullanılmasıdır. Aşağıdaki cümlelerde yanlış yapıdaki sözcükler gösterilmiş­tir. Marangozcu maliyetlerin artmasından yakınıyordu, (marangoz) Çocuktur, yapar, deyilip geçilecek cinsten bir durum değil bu. (denilip) Hiç kendinden büyüklere böyle bir söz söylenebilinir mi? (söy­lenebilir mi) İnsanlara hoşgörüyle yaklaşmak, gerektiğinde hatalarını affet­mek bir erdemliktir. (erdemliliktir) Çocuğu iyi bir doktora bakıtmak gerekiyor. (baktırmak) Alıkoyulan paketleri ......

Mantık Hatası (Sıralama Yanlışı)

Mantık Hatası / Sıralama Yanlışlığından kaynaklanan Anlatım Bozuklukları Cümlede mantığa aykırı ifadelerin yer almasıdır, örneğin, “Bı­rakın vida takmayı telefonu bile onaramaz o.” cümlesinde vida takma işi telefonu onarmaktan zor gösterilmiş, mantı­ğa aykırı bir cümle kurulduğu için anlatım bozukluğu meydana gelmiştir. Aşağıdaki cümlelerde mantık hatasına neden olan cümleler gösterilmiştir: Azerbaycan Almanya, İngiltere ve İtalya’nın ardından üçüncü oldu. (Almanya, İngiltere ve İtalya’nın ardından dördüncü oldu.) Son turda dünyaca ünlü yüzücü ardındaki yüzücüyüz bir anda geçti. (ardındaki yüzücüyü değil önündeki yüzücüyü geçebilir.) Geçen pazartesi arayacaktın, aylar oldu aramadın. ......

Anlam Belirsizliği (Anlam Kargaşası)

Anlam Belirsizliği (Anlam Karmaşası Karışıklığı) Nedir Nasıl Oluşur Herhangi bir tümceden birden çok anlama çıkarılabilecek biçimde söylenmesi an­latımda açıklık ilkesine aykırıdır. Bir tümcenin anlatmak istediği anlam açık ve net olmalıdır, tümceler farklı farklı anlamlara gelirse her okuyan farklı anlamlar çıkaracaktır. Anlam belirsizliği veya karışıklığı bir cümlenin birden fazla anlama gelmesi yani anlam bakımından açık olmamasıdır. Örneğin, “Kardeşinin gel­diğini gördüm." tümcesi hem “Senin kardeşinin" hem de “onun kardeşinin" anlamlarına gelmektedir. Bu da tümcede anlam belirsizliği olduğunu gös­termektedir. Anlam belirsizliği farklı şekillerde olabilmektedir: a. Tamlayan eksikliğinden ......

Deyim ve Atasözlerinin Yanlış Kullanılması

Deyim ve Atasözlerinin Yanlış Kullanımı Nedir Deyimlerimiz ve atasözlerimiz kalıplaşmış kendine özgü sözler olduğu için sözcüklerin yeri değiştirilemez, bir sözcüğün yerine başka bir sözcük getirilemez. Onlara yeni kelimeler eklenemez, eklendiği durumda ise anlatım bozukluklarına yol açar. Örneğin, “Küçük Mert, mutluluktan burnundan soluyordu.” cümlesinde “burnun­dan solumak” deyimi yanlış bir durum için kullanılmıştır. Yine “Saliha Teyzem’e köyün neredeyse tüm kadınları dert yakınır, sorunlarını anlatırdı.” cümlesinde “dert yakınmak” deyimi yerine, “dert yanmak” deyimi kullanılmalıydı. Özetle, atasözleri ve deyimler tek bir durumu karşılayan kalıplaşmış özel kullanımlar olduğundan ......

Hal Ekleri (Durum Ekleri)

İsmin halleri (Hal Durum Ekleri) Nelerdir Hakkında Geniş Detaylı Bilgi İsimleri isimlere, edatlara ve genellikle fiillere (eylemlere) bağlayan cümle içinde ismin farklı anlam ilişkileri kurmasını sağlayan eklere isim hal ekleri (durum ekleri) denir. İsmin bu ekleri alara kazandığı yeni görevlere de ismin halleri denir. Hal ekleri ekler ismin görevini değiştirirken anlamında değişiklik yapmaz. Bu ekleri insanların giydiği kıyafetlere benzetebiliriz: Nasıl biz hava şartlarına, gittiğimiz yere, yaşımıza göre farklı kıyafetler giyorsak ismler de kullanıldıkları cümleye göre farklı hal ekleri alırlar. Bizlerin farklı kıyafetler giydiğimizde ......

Sözcüğün Yanlış Anlamda Kullanımı

Yanlış Anlamda Sözcük Kullanımından Kaynaklanan Anlatım Bozuklukları Türkçede söylenişleri birbirine yakın ya da aynı kökten türeyen sözcüklerin anlam inceliğine uygun kullanılmaması Sözcüğün Yanlış Anlamda Kullanımı ile ilgili anlatım bozukluklarına neden olur. Sözcüklerin cümlede anlamca birbiriyle bağdaşması gerekir. Sözcükler, anlam inceliği bilinmeden kullanıldığında birbiriyle bağdaşmaz; anlatım bozukluğu oluşur, örneğin, fiyat sözcüğüyle ücret sözcüğü anlamca birbirine yakındır. Buradan yola çıkılarak kurulan “ Peynirin fiyatı ona yüksek geldi.” cümlesinde fiyat sözcüğü bağdaşıklık ilkesine uygun kullanılmıştır ancak aynı sözcüğü “ Ulaşım fiyatlarına yine zam geldi.” cümlesinde ......

Gereksiz Sözcük Kullanımı ile İlgili Anlatım Bozukluğu

Gereksiz Sözcük Kullanılmasından Kaynaklanan Anlatım Bozuklukları Gereksiz Sözcük Kullanımı Nedir Bir sözcüğün cümlede herhangi bir işlevinin olmaması demektir. Gereksiz sözcük kullanımına neden olan sözcük cümleden çıkarıldığında cümlenin anlamında herhangi bir bozulma veya daralma meydana gelmez, bu durumda gereksiz sözcük kullanılmış demektir yani anlatım bozukluğu oluşur. Gereksiz sözcük kullanımına ne denir: "duruluk ilkesine aykırılık" adı verilmektedir. Duruluk, bir cümlede gereksiz sözcük, söz öbeği ve ek bulunmamasıdır. Gereksiz sözcük kullanımı ile ilgili püf noktaları: Aşağıdaki ifadeler bir arada olursa gereksiz sözcükten kaynaklanan anlatım bozukluğu olur. 1 sebebi ......

Anlamca Çelişen Sözcüklerin Bir Arada Kullanılması

Anlamca Çelişen Sözlerin Bir Arada Kullanımı Anlatımı düzgün bir cümlede okuyucuyu şüpheye dü­şürecek, şaşırtacak, yanıltacak birbiriyle çelişen ifade­ler bulunmamalıdır. Bu tip anlatım bozuklukları genellikle “kesinlik” ve “olasılık” belirten sözcüklerin bir arada kulla­nılmasından kaynaklanır. Bir cümlede anlamca çelişen, birbirini tutmayan sözcüklerin kullanılmasıdır. Böyle bir anlatım tutarlılık ilkesine aykırıdır. Örneğin, “Eminim o şimdi ders çalışıyordur sanırım." cümlesinde eminim sözü ile sanırım sözü tutarlılık açısından aynı cümlede yer alamaz. Çünkü bir cümle hem kesinlik hem de olasılık bildirmez. Anlamca Çelişen Sözcüklerin Bir Arada Kullanılması Örnekleri ile ......

Anlatım Bozukluğu

Anlatım Bozuklukları Anlatımın kelimelerin anlam inceliğine dikkat edilmeden yapıl­ması ve dil bilgisi kurallarına uygun olmamasıdır. Anlatım bozukluğu, anlama daya­lı ve dil bilgisine dayalı olmak üzere iki grupta incelenir. Anlama Dayalı (Sözcük Düzeyinde) Anlatım Bozukluğu 1 Gereksiz Sözcük Kullanımı Gereksiz sözcük kullanımı duruluk ilkesine aykırı olduğundan anlatım bozukluğuna yol açar. Bir olay, bir duygu, bir düşünce gerektiği kadar sözcük kullanılarak anlatılmalı, yani cümlede gereksiz sözcüklere yer verilmemelidir. Bir sözcük cümleden çıkarıldığında cümlenin anlamında bir daralma, bir değişme olmuyorsa o sözcük gereksiz kullanılmış demektir. a. Eş ......

Cümle Türleri

Cümle Türleri Kuruluşlarına Göre Cümle Türleri : Kurallı Cümle : Yüklemi sonda olan cümlelere, kuruluşları yönünden, düz cümle denir. Örnek : Günler günleri, aylar ayları kovaladı. Sembolistler, anlamdan çok şiirde ahenge önem vermişlerdir. Kısa ve özlü sözle, çok şey anlatma sanatına icaz denir. Önemli olan etkiyi aşmak, kendine özgü bir şiire ulaşmaktır. Devrik Cümle : Yüklemi sonda olmayan cümlelere devrik cümle denir. Devrik cümlede yüklem başta da ortada da olabilir, ama sonda olamaz. Kurallı cümlelere göre daha akıcı olduğundan, devrik cümleler genellikle şiir türünde kullanılır. Örnek ......

Paragrafta Yapı Test

Paragrafta Yapı Testi Çöz 1-Barselona, sadece Avrupa’nın değil, dünyanın en güzel şehirlerinden birisi. Barcelona şehri, Akdeniz’in harika havasını her bir mahallesinde hissedebileceğiniz, tarihe ve sanata doyabileceğiniz, geceleri eğlenmekten ve mutluluktan havalara uçacağınız nadir yerlerden. Öyle ki ----------- Bu şehirde gezilip görülecek ve yapılacak o kadar çok şey var ki say say bitmez aslında. Bu paragrafta boş bırakılan yere, düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Aslında Barcelona gezisi altı ay öncesinden planlamış bir tatildi benim için ve bu yüzden beklerken zaman geçmek bilmedi. B) ......

Ünlü Türemesi

Ünlü Türemesi Nedir Dilimizde bazı isim soylu sözcükler küçültme eki yani " +cık , +cik , +cuk , +cük " eklerinden bir tanesini aldığında sözcük ile gelen ek arasında fazladan bir ünlü türeyebilir. İşte bu ses olayına "ünlü türemesi" denir. Ses olaylarından en basit ve sınırı en dar olan bu ses olayı ayrıca pekiştirme yapılırken de karşımıza çıkmaktadır. Ünlü Türemesi Cümle Örnekleri Aşağıdaki örnek cümlelerde yer alan kırmızı renkle işaretlenmiş sözcüklerde ünlü türemesi oluşmuştur . Sınavdan yüksek puan alabilmek az-ı-cık daha zaman ayırman gerekecek . ......

Paragrafta Yardımcı Düşünceler Testi Soru Çözümleri

Paragrafta Yardımcı Düşünceler Testi Sorularının Çözümleri 1. ve 2. Paragrafta Yardımcı Düşünceler sorularını aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. (I) Filipinler, Malezya ve Endonezya çevresinde; balık avlayıp el işlerinde kullanmak üzere doğal malzemeler çıkardıkları sularda yaşayan göçebe Bajau halkı hayatlarının çoğunu denizde geçiriyor. (II) Hayatlarını sürekli denizde geçirdikleri için serbest dalışı uç noktalara taşıyorlar. (III) Yaklaşık altmış metre derinlikte on üç dakikayı bulan süreler boyunca kalabiliyorlar. (IV) Araştırmalar, tıpkı yaşamlarının büyük kısmını su altında geçiren foklar gibi Bajau halkının da dalaklarının orantısız biçimde büyük ......

Zıt Anlamlı Kelimeler

ZIT ANLAMLI CÜMLELER - Farklı sözcüklerin karşıt kavramları ifade etmesine zıt anlamlı kelimeler denmektedir. Şiirlerinde yeni konuları eski biçimlerde işlemiştir. Eleştirmenin görevi, bir sanatçıyı övmek ya da yermek değildir. İyi romancının kurguladığı karakterleri kötü bir üslupla anlatması düşünülemez. Yukarıdaki cümlelerde renkli yazılan sözcükler, anlamca birbiriyle çelişen zıt (karşıt) anlamlı sözcüklerdir. NOT: Kelimelerin olumsuzluk durumu zıt anlamlısı demek değildir. “Bebek gülüyor” cümlesi olumludur. Bu cümlenin olumsuz hâli. “Bebek gülmüyor.”dur. Yani gülmek ile gülmemek kelimeleri zıt anlamlı değildir. Gülmek kelimesinin olumsuzu “gülmemek”, zıt anlamı ise “ağlamak”tır. İnce çizgili kumaşları tercih ......

Ek Fiiller (Ek Eylemler)

Ek fiil “i-mek” fiilidir. Sözcük özelliğini yitirip ek durumuna geldiğinden bu şekilde adlandırılmıştır. Ek Fiillerin (ek eylemlerin) görevleri nelerdir? a. Basit çekimli fiillere gelerek onları birleşik çekimli fiil yapar. b. Ad soylu sözcüklere gelerek onları yüklem yapar. Şimdi bu görevleri inceleyelim. a. Basit çekimli fiillere gelerek onları birleşik çekimli fiiller yapar: Bir fiil iki tane kip eki almaz. Daha önce gördüğümüz gibi birleşik çekimli fiillerde ikinci kip eki fiile ek fiil (imek) sayesinde gelir. Daha sonra ek fiil genellikle düşer. Altı çizili kelimeler ek fiil ......

isim Tamlaması (Ad Tamlamaları)

 İsim tamlaması (Ad Takımı) Nedir Hakkında Kısaca Bilgi Cümle içinde bahsettiğimiz varlığın veya kavramın daha iyi anlaşılmasını sağlamak için varlığın isminin önüne onu açıklayacak anlamını tamamlayacak başka isimler getiririz. Bu şekilde iki veya daha fazla ismin yeni bir anlamı karşılamak için bir araya gelerek oluşturdukları kelime gruplarına isim tamlaması denir. İsim tamlamaları belirtili isim tamlaması , belirtisiz isim tamlaması ve zincirleme isim tamlaması olmak üzere üçe ayrılır. Belirtili Ad Tamlaması isimin daha önce hakkında konuşulan, düşünülen, bilinen belirli bir varlık olduğunu gösteren ad tamlaması çeşididir. ......

Fiilimsiler ( Eylemsiler ) Konu Anlatımı

https://www.youtube.com/watch?v=9uP8hEe5IFs Fiilimsiler Hakkında Kısaca Özet Bilgi Fiil olma özelliğini yani iş, hareket anlamını tam olarak kaybetmemesine rağmen, eylem çekimine giremediği için tam anlamıyla fiil olmayan; üzerine eklenen eklerle ön ad, ad ve belirteç görevlerinde kullanılabilen; temel tümce içerisinde yan tümce kurabilen kelimelere fiilimsi denir. Fiilimsiler karakteristik olarak "melez" özelliği gösterir. İsim ile fiil arasında kalmış bir sözcük türüdür. Fiilimsilerin Genel Özellikleri : * Kip ve şahıs ekleriyle çekime giremezler. Bu nedenle tam anlamıyla fiil kabul edilmezler. * Eylemlere gelen olumsuzluk eki “-ma, -me” ekini alara ......

Yazım Kuralları (Yazım Yanlışları)

Bu sayfamızda Türk Dil Kurumu baz alınarak yazım kurallarını derledik. Öncelikle günlük yaşamda en çok kullanılan ve karşımıza en çok çıkan sözcüklerin doğru yazımını ele alacağız. Yazım Kuralları Kelimelerin Yazılışı De'nin Bağlacının Doğru Yazımı Türkçede var olan "de" bağlacı dilimizde "dahi, bile" bağlaçlarının kullanıldığı anlamda kullanılmaktadır. Bir cümlede gördüğümüz "de"nin bağlaç olup olmadığını anlayabilmek için gördüğümüz "de" yi cümleden atarız. Attığımızda, cümlenin yapısı ve anlamı değişmiyorsa bu "de" için bağlaç diyebiliriz. Ancak cümle bozuluyorsa onun ek olduğunu anlayabiliriz . Dolayısıyla dilimizde ekler bitişik, ......
Yandex.Metrica