Mehmet Emin Yurdakul

Mehmet Emin Yurdakul Hayatı Biyografisi Edebi Kişiliği ve Eserleri Hakkında Kısaca Özet Bilgi (1869-1944):

“Türk şairi, Milli şair” unvanını almıştır. 1987’de Yunan Harbi sırasında yazdığı “Cenge Giderken” şiiriyle tanınmıştır. Milli Edebiyat akımı ve Türkçülüğün önde gelen temsilcilerindendir. Sanatı, düşüncelerini aktarmada bir araç olarak görmüştür. Türk Yurdu Cemiyeti ve Türk Ocağfnın kurucularındandır. Ayrıca Türk Yurdu dergisinin yayın sorumluluğunu üstlendi. Bütün şiirlerini heceyle yazmış ve şiirlerinde sade bir dil kullanmıştır. Özellikle hecenin uzun kalıplarını kullanmış, şiiri düz yazıya yaklaştırmıştır. Dörtlük geleneğinin dışına çıkarak üçer, altışar, sekizer dizeden oluşan şiirler yazmıştır. Eserlerinde toplumsal konulara yer vermiş, “sosyal hizmet” prensibine daima bağlı kalmıştır.
Eserleri:
Şiir: Türkçe Şiirler, Tan Sesleri, Aydın Kızları, Turana Doğru, Ey Türk Uyan,
Türk Sazı, Ordunun Destanı, Zafer Yolunda, Dicle Önünde, Mustafa Kemal, İsyan ve Dua, Hastabakıcı Hanımlar
Düz yazı: Fazilet ve Asalet, Türk’ün Hukuku, Dante’ye
BAŞKA BİR KAYNAK:
İstanbul’da doğdu. Beşiktaş Askeri Rüştiyesini bitirdi. Mülkiye Mektebinin idadisinde okudu. Bir süre hukuk öğrenimi gördü. Çeşitli memuriyet görevlerinde bulundu. İstanbul işgal edilince Anadolu’ya geçti; yazı, şiir ve konuşmalarıyla Millî Mücadele’yi destekledi. Siyasi olarak Türkçülük akımını savundu. Cumhuriyet’ten önce de Cumhuriyet Dönemi’nde de milletvekilliği yaptı.
İlk şiirlerini Servetifünun Dönemi’nde yayımlayan Mehmet Emin Yurdakul, Cenge Giderken adlı şiiriyle Millî Edebiyat şiirinin öncüsü sayıldı. Dönemin şiir anlayışı dışında, yalın bir dille ve hece ölçüsüyle yazdığı şiirlerle halkın sesi oldu. Millî Edebiyat ve Cumhuriyet Dönemi Edebiyatında da aynı çizgide şiirler yazdı. Genellikle millî konuları işleyen sanatçı, “Millî Şair” unvanı ile anıldı. Anadolu’yu gerçekçi bir gözlemle şiire taşıdı. Duygulara hitap ederken lirik ve epik bir söyleyişe yöneldi. Şiirde biçimsel yenilikler denedi, yeni nazım biçimleri kullandı, seslenmelere sıkça yer verdi. Hecenin imkânlarını genişletti, farklı hece kalıpları kullandı. Mehmet Emin Yurdakul; Şehîd yâhud Osman’ın Yüreği adlı şiirde “Ey Türk ili, ey vatan! Sen her bir yerden ulu’sun!” dizesinde olduğı gibi yalın bir dil kullanmış, seslenmelerden yararlanmış, betimleyici bir anlatım tutumu sergilemiştir. Türkçe Şiirler, Türk Sazı, Ey Türk Uyan, Tan Sesleri, Ordunun Destanı şairin başlıca eserleridir.

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir