Mehmet Rauf

Mehmet Rauf Kimdir Biyografisi Hayatı Kişiliği Hakkında Kısaca Bilgi

Halit Ziya’dan sonra Servet-i Fünun Edebiyatı romanının en önemli ismidir. Mehmet Rauf, Eserlerinde romantik duygular, hayaller, hüzünler, karamsarlık, aşk gibi konuları işlemiş, sosyal yaşama pek yer vermemiştir. Süslü, edebi sanatlarla dolu şiirsel bir anlatımı vardır. Dil ve üslubu, Servet-i Fünun Edebiyatı dönemindeki çağdaşlarına göre sade ve abartısızdır. Realizm ve natüralizmin izleri eserlerinde çokça görülse de aşk ve sevgi temalarını işlediği için romantizmin etkisi daha belirgindir. Psikolojik tahlillere büyük önem verir, ruh tahlillerinde oldukça başarılıdır. Roman ve öykülerinde kendi hayatından kesitler vardır. Eserlerindeki kahramanlar aracılığıyla duygu ve düşüncelerini anlatmıştır. Türk edebiyatının ilk psikolojik romanı Eylül, onun en ünlü romanıdır.

Mehmet Raufun Eserleri

Roman: Eylül, Ferda-yı Garam, Genç Kız Kalbi, Karanfil ve Yasemin, Define, Böğürtlen, Halas, Kan Damlası, Son Yıldız
Öykü: Kadın İsterse, Âşıkane, Bir Aşkın Tarihi, Son Emel, İhtizar, Pervaneler Gibi, Üç Hikaye, Mazide Bir Günah, Aşk Kadını
Mensur Şiir: Siyah İnciler
Tiyatro: Sansar, Pençe, Cidal, Ceriha
BAŞKA BİR KAYNAK:
Roman ve hikâye yazarı. İstanbul’da doğdu. Babasının adı Ahmed. İlk öğrenimini Mahalle Mektebi’nde, ortaöğre­nimini Soğukçeşme Askerî Rüştiyesi’nde ve Bahriye Lisesi’nde yaptı. Elçilik gemilerinin irtibat subaylığını yap­tı. Bir ara İngiltere’de bulundu. 1908’de bahriye mesleğin­den ihraç edildi. Bundan sonra hayatını yazı yazarak ve tica­ret yaparak kazandı. İstanbul’da öldü.Servet-i Fünun Edebiyatı sanatkârları arasında Halit Ziya Uşaklıgil’den sonra en güçlü roman ve hikaye yazarıdır. On altı yaşında iken yaz­dığı Düşmüş adlı öyküsü Halit Ziya’nın İzmir’de çıkardığı Hizmet gazetesinde yayımlandı. Daha sonra Mekteb dergisi ile Servet-i Fünun’da yazdı. Küçük hikayeler, nesir biçiminde şiirler ve makalelerle sanat hayatına başlamıştı. Eylül romanı yayımlanınca (1908) geniş şöhret kazandı. Roman ve hikâyelerinde romantik duygular, hayâller, romantik aşk­lar geniş psikolojik tahlillerle anlatılmıştır. Üslûbu gevşek­tir.
Romanları: 1. Eylül (1901,1905… 1962), 2. Ferdâ-yı Garâm (1913), 3. Genç Kız Kalbi (1914,… 1946), 4. Karanfil ve Yâsemîn (1924), 5. Böğürtlen (1926), 6. Son Yıldız (1927), 7. Define (1927), 8. Cerîha (1927), 9*80 Damlası (1928), 10. Halâs (1929).
Hikâye kitapları: 1. Aşıkane (1909), 2. İhtizar (2909), 3. Son emel (1913), 4. Bir Aşkın Tarihi (1914,1915), 5. Haramlar Arasında (1914), 6. Menekşe (1915), 7. Üç Hikâye (1919), 8. Safo ve Karmen (1920), 9. Pervaneler Gibi (1920), 10. Mazide Bir Günah (1920), 11. ilk Temas İlk Zevk (1922), 12. Aşk Kadı­nı (1923), 14. Eski Aşk Geceleri (1927),
Piyesleri: 1. Pençe (1909), Filme alındı: 1917), 2. Cidal (1911), 3. Ferdî ve Şüre­kâsı {Halit Ziya’nın aynı adlı romanının sahneye uygulanma­sı, 1909), 4. Sansar (1920), 5. Cerîha {Yara, 1935), 6. Diken (1917), 7. Evlâd Acısı (1923), 8. Pembe Köşk (1924), 9. Yağ­murdan Doluya (D.Feuille’den adapte), 10. Gençlik (A.Picard’dan adapte).
Siyah İnciler İsimli mensur şiir kitabı da vardır (1901,1925). Mehmet Rauf hakkında L.Sami Akalın (Varlık yayınlarından; 1953) ile Erdoğan Coşkun’un (Toker Yayınlarından, 1976) tanıtma kitapları vardır. Metin And da oyunları üzerinde bir inceleme yazısı yazdı. (Varlık dergisi, S.686,688-1967).

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir