ADNi (MAHMUD PAŞA)

ADNÎ, MAHMUD PAŞA
  (?- 1474)
Dîvan şâiri. Sultan il. Murad zamanında saraya alınıp eği­tilmiştir. İstanbul’un fethinde görev almış, daha sonra vezir ve sadrazam olmuştur. Boğdurularak öldürülmüştür.Türbe-
si İstanbul’dadır.
Mahmud Paşa iyi huylu, herkes tarafından seviten bir devlet adamı idi. Şiirlerinde devrine göre sâde ve ahenkli bir dilin hâkimiyeti görüiür. Mahmud Paşa âlimlerin ve şâirlerin koruyucusu olarak da şöhret bulmuştur. Mahmudpaşa semti adını ondan almıştır. Ayrıca İstanbul, Rumeli ve Anadolu’da birçok cami i, medrese, köprü ve kervansaray yaptırdığı da bi­linir. Şiirlerinde Adnî mahlasını kullanmıştır.
Eserleri: 1. Dîvan (Elzayması hâlinde), 2. Mektuplar (Fars­ça)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir