SAMET AĞAOĞLU

(1909-6.VIII.1982)
Hikayeci. Aslen Kafkasyalı olan bir ailenin oğludur. Kara dağ’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini istanbul’da lise ve hu­kuk öğrenimini Ankara’da tamamladı (1932). Fransa’da dok­tora yaptı. Devlet memurluğu, milletvekilliği, çalışma, sana­yi ve devlet bakanlığı görevlerinde bulundu, fstanbul’da öl­dü.
Hikâyeleri İle de tanınmıştır. Hikâye kahramanları suça meyyal, vehimli, marazî tiplerdir. Psikolojik tahlillere fazla yer verir ‘
Hikâyeleri: 1. Strassbourg Hâtıraları (1944-1945), 2. Zürri-yet (1950), 3. Öğretmen Gafur (1953), 4. Büyük Aile (1957), 5. Hücredeki Adam (1964). 6. Katırın ölümü (1965). Hâtıraları: 1 Babamdan Hâtıralar (1939), 2. Babamın Arkadaşları (1958), 3. Âşinâ Yüzler (1965), 4. Marmara’da Bir Ada (1972), 5. Arkadaşım Menderes (1968), Yazarın gezi notiarı, incele­meleri, ilmi ve siyâsî yazıları da vardır. Bunlar: Demokrat Parti’nin Doğuş ve Yükseliş Sebepleri (1973), İlk Köşe (1980), Kuvâ-yı Millîye Ruhu (1944, 1973), Sovyet Rusya İm­paratorluğu (1967).

Tags:

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir