Samipaşazade Sezai

Samipaşazade Sezai Kimdir Hayatı Eserleri Edebi Kişiliği (1859-1936)

İngiliz ve Fransız edebiyatının etkisinde kalmıştır. Şiirlerinde romantizm, hikaye ve romanlarında realizm et­kisi görülür.  Hikaye ve romanlarında halkı, içindeki kahramanları kendi dilleri, çevreleri ve günlük yaşamları içinde anlatmıştır. Hikaye yazarlığı, romancılığından daha üstündür. Kısa hikaye türünün kurucusu sayılır. Hikayelerinde doğa güzelliklerini insan ile uyum içerisinde anlatmıştır. Ona göre bir hikayede bulunması gereken öğeler “tabiat sırları, insan kal­bi ve konuya uygun bir üslup”tur. Hikaye türünde yaptığı denemelerle Servet-i Fünun sanatçılarına da örnek olmuştur.
Tanzimat’tan sonra da gelişimini devam ettiren hikâye türünde, ilk yerli ürünler, Ahmet Mithat’ın 1870’te basılan “Kıssadan Hisse” ve “Letaif-i Rivayat” adlı hikâye kitaplarıdır.
Tanzimat Dönemi yazarlarından Samipaşazâde Sezai’nin “Küçük Şeyler” adlı hikâye kitabından bulunan “Hiç” adlı metninde de olduğu gibi genç bir bireyin iç dünyasını, sosyal ve siyasi olaylardan uzakta durmak için gösterdiği çabaları göz önüne serer. Ayrıca yazar, insanların günlük yaşamlarındaki hassasiyetlerini dile getirir. “Küçük Şeyler” hikâyesi, Batılı anlamda hikayenin Türk edebiyatındaki ilk örneklerinden kabul edilmektedir. Hikâyenin dili ağır, hikâyede kurulan cümleler uzundur. Hikayede divan edebiyatının etkileri yanında Batılılaşmanın da etkileri görülür.

Samipaşazade Sezai Eserleri nelerdir?

Tiyatro: Şîr: Üç perdelik tiyatro eseridir.
Mensur Mersiye: İclal: Çok sevdiği yeğeni İclal’in ölümü üzerine yazdığı mensur bir mersiye ile bazı nesir ve hatıralarının yer aldığı eseridir.
Çeviri: Jack (Alphonse Daudet)
Makale – Söyleşi: Rümuzul Edep : Bazı makale, sohbet, mektup türündeki yazılarının yer al­dığı eseridir.
Öykü: Küçük Şeyler Roman: Sergüzeşt
mektup türündeki yazılarının yer al­
Küçük Şeyler: Batı tekniğine uygun ilk öykü örneklerinin yer aldığı eseri­ dir. Bu eserinde en önemsiz şeylerden bile güzel hikayeler çıkarabileceğim göstermiştir. Eserdeki bazı hikayeler çeviridir.
BAŞKA BİR KAYNAK:
Tanzimat Dönemi yazarlarından olan Samipaşazade Sezai, İstanbul’da dünyaya gelmiştir. 1874’te “Kamer” gazetesinde yayımlanan söylev türündeki ilk yazılarıyla adını duyuran; makale, sohbet, tiyatro türünde eserler yazarak yazı hayatına atılan sanatçı; “Sergüzeşt” romanı ve “Küçük Şeyler” adlı hikâyeleriyle edebiyat dünyasının tanınan bir yazarı olmuştur. Türk edebiyatında Batılı anlamda ilk gerçekçi ürünleri veren sanatçının ilk kitabı, üç perdelik tiyatro oyunu “Şir” 1879’da basılmıştır.
Yazdığı roman ve hikâyelerde realizm akımının etkisi görülmektedir.
Eserlerinden bazıları: Şîr (tiyatro); Rümuzul Edep, İclal (düzyazı); Küçük Şeyler (hikâye); Sergüzeşt (roman); Jack (çeviri).

Tags:

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir