Sergüzeşt Özeti

Sergüzeşt Romanın Özeti Kısaca

Dilber Kafkasya’dan alınıp getirilmiş ve İstanbul’da esir olarak satılmış dokuz yaşında bir kızdır. Eski Harput Mal Müdürlüğü’nden azledilmiş Mustafa Efendi adında birine kırk liraya satılır. Taş yürekli bir kadın olan evin hanımı ile Arap cariye Terafet, kızı çok hırpalarlar ve kıza gücünün üstünde iş yaptırırlar.
Dilber bir gün bu evdeki hayata dayanamayıp kaçarsa da yine eski sahiplerine teslim edilir. Mustafa Efendi, Erzurum vilayetine bağlı bir ilçe kaymakamlığına atanır. Borçlarını ödemek için Dilber’i bir esirciye satar. Esirci Dilber’i kendi evine götürür. Dilber bir süre sonra Asaf Paşa’nın konağına satılır ve burada rahat bir yaşam sürmeye başlar. Burada kendisine Fransızca da öğretilir.
Asaf Paşa’nın Avrupa’da resim öğrenimi görmüş Celal Bey adlı bir oğlu vardır. Celal iyi kalpli, neşeli bir insandır. Dilber’in farklı kılıklarda resmini yapmaktadır. İlk zamanlarda Dilber’i hiç umursamayan delikanlı bir gün onun dilenci kılığındaki bir resmini yaparken Dilber’in olağanüstü güzelliğini fark eder. Dilber de gizliden Celal’i sevmektedir.
Mehtaplı bir gecede Celal, Dilber’e onu sevdiğini söyler. Bu sırada aralarındaki sevgi Celal’in annesi Zehra Hanım tarafından anlaşılır. Zehra Hanım oğlu için daha eğitimli, varlıklı bir aileden evlilik düşünmektedir. Oğlunun bir halayıkla gönül ilişkisinin olmasını kaldıramaz ve Dilber’i gizlice esirciye satarak konaktan uzaklaştırır.
Celal her şeyi öğrenir ancak Dilber’i bulamaz. Sonra da Dilber’e olan sevdasından hastalanarak yatağa düşer. Dilber ise Mısır’a götürülmüş ve Mısırlı zengin bir tüccara satılmıştır. Dilber yeni efendisine odalık olmayı reddettiği için efendisi onu karanlık bir odaya kapatır. Bu evdeki harem ağası Cevher, Dilber’i çok sever. Onu kaçırıp İstanbul’a kaçırmak için evin penceresine geceleyin bir merdiven dayar ve Dilber’i aşağıya indirir. Ancak kendisi inerken merdiven kırılır ve Cevher düşerek orada can verir.
Ölürken Dilber’e vapur biletinin cebinde olduğunu söyler. Sokağa çıkmak için üzerinde örtüsü bulunmayan ve o güne kadar tek başına hiçbir yere gitmeye alışık olmayan Dilber, İstanbul’a kadar kaçamayacağını anlayınca ya da yakalanıp tekrar o işkenceli çekilmez hayata döneceğini düşünerek kendisini Nil Nehri’ne bırakır.
Samipaşazade Sezai
Sergüzeşt

19 Comments

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir