ABDURRAUF FITRAT

(1886-1937)
Türkistanlı şair ve yazar. Buhara’da doğdu. Medrese tah­sili gördü. 1910’da İstanbul’a gelip tarih ve edebiyat çalış­maları yaptı. Yurduna dönüşünde siyasî faaliyetler içine gir­di, 14 Eylül 1920’de kurulan Buhara Halk Cumhurıyeti’nde Maarif Bakanlığı yaptı. Cumhuriyet, Sovyet Rusya’ye bağla­nınca Abdurraıf çeşitli illere sürüldü. Bir ara yüksekokullar­da tarih ve edebiyat dersi verdi. 1937-38 yıllarında yapılan katlîâmda Öldürüldü. Şiirleri, tiyatro eserleri ve edebiyat tarihi üzerine yaptığı çalışmaları ile tanınır.

Oyunları:

 1. Ebâ Müslim, 2. Temir Sağanağı, 3. Çin Seviş, 4. Hint İhtilâlcileri (1944de basıldı), 5. Ebu’l-Feyz Han, 6. Arslan, 7. Oğuz Han.

İlmî eserleri:

 1. Özbek Klasik Edebiyatı Numuneleri, 2. Özbak Klâsik Mûsikîsi ve Onun Tarihi, 3. Dî­vân u Lügatî’t-Türk’de Eski Türk Edebiyatı Numuneleri, 4. Ömer Hayyâm.

Diğer eserleri: 1. Münazara (Farsça, Türkçe, Rusça yayımlandı), 2. Seyyah ı Hindî (Yayımlandı).

No Comments

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir