FİGANİ

  Dîvan şâiri. Trabzon’da doğdu. Asıl adı Ramazan Çelebi’dir. Genç yaşta istanbul’a gelip kâtiplik yapmıştır. Bütün çabalarına rağmen Kanunî Sultan Süleyman’a yaklaşamamıştır. Sadrazam İbrahim Paşa’nın emri ile, İstanbul’da ası­larak öldürüldü.
Nazım tekniği kuvvetli, dili ve üslûbu sağlamdır. Duygu ve hayalleri, ince buluşları ile çağının diğer şâirlerince de beğenilmiştir. Kaside ve gazelleri ile meşhur olmuştur.
Dîvanı vardır. [Abdülkadir Karahan, Figânı Dîvançesi adlı kitabında şâir ve eseri hakkında ayrıntılı bilgi verilmiştir.]

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir