Mensur Şiir

Mensur Şiir Nedir Ne Demektir Kısaca Bilgi

Mensur şiirin isim babası ve bu türün Türk edebiyatındaki ilk temsilcisi Halit Ziya Uşaklıgil’dir. Tercüman-ı Hakikat gazetesinde yayımlanan “Aşkımın Mezarı” adlı yazısı mensur şiirdir. 1891 ’de “Mensur Şiirler” ve “Mezardan Sesler” başlığıyla mensur şiirlerini yayımlamıştır. Servet-i Fünun Edebiyatı Dönemi’nde mensur şiir türü yaygınlaşır. Halit Ziya’yı Mehmet Rauf, Hüseyin Cahit, Ahmet Hikmet, Celal Sahir, Faik Ali gibi isimler izler.
Duygu ve hayal dünyamızı etkileyecek bir konuyu, kısa ve çarpıcı bir şekilde, şiirin cümle yapısını ve ahengini koruyarak şairane bir hava ile ölçü ve kafiyeye bağlı kalmadan anlatan edebi türdür. Türk edebiyatında mensur şiir, “mensure” adıyla da anılmaktadır.
Mensur şiirlerde dil sanatsal üslubuyla kullanılır.
* Mensur şiirler başlıkları olan bağımsız kısa yazılardır.
* Mensur şiirler de düz yazılar gibi cümlelerden oluşur ancak mensur şiir nesir şeklinde yazılmış şiirdir.
* Mensur şiirlerde şiirselliği sağlamak için cümlede iç uyum gözetilmiş, imgeden, şairane benzetmelerden yararlanılmıştır.
* Fransız edebiyatında Baudelaire’nin yaygınlaştırdığı bu tür şiirin Türk edebiyatındaki ilk örneklerini Halit Ziya Uşaklıgil vermiştir. (Mensur şiirler)

Mensur Şiir Örneği:

Denizlerimizde boğuluruz! Yakamozlar kurtarıcımız olur! Sessizlik yağmura dönüşür, Yağmur hüzne! Hüzün olurum. Buram buram hüzün kokar her yanım. Hasret kokar! Hayal kurarım. Hayallerim gerçeğimi taşıyamaz olur. Vazgeçtim! Ö nce de senden vazgeçerim hep! Vazgeçmek kâr etmez! Ertelerim hep seni! Yağmurları ertelerim! Bulutların güneşi sakladığı gibi bugünü saklarım yarınlara!
Bu metinde şiirsel bir söylem havası taşıyan her birimi alt alta yazdığımızda metnin şiire yakınlığı ortaya çıkar.
Denizlerimizde boğuluruz!
Yakamozlar kurtarıcımız olur!
Sessizlik yağmura dönüşür, Yağmur hüzne!
Hüzün olurum
Buram buram hüzün kokar her yanım Hasret kokar!

“Mensur Şiir” ile “Şiir” Karşılaştırılması

“Mensur Şiir” ile “Şiir” arasındaki Benzerlikler nelerdir?

Her ikisinde de ahenk önemlidir.
Her ikisinde de şairane ve duygusal konular işlenir.
Her ikisinde de dilin doğru ve güzel kullanımına önem verilir.
Her ikisinde de edebi sanatlara başvurulmuştur.
Her ikisinde de ortak temalar işlenmiştir.

“Mensur Şiir” ile “Şiir” arasındaki farklılıklar nelerdir?

Şiirde dörtlük, beyit, bent gibi nazım birimi vardır.
Mensur şiirde ise ölçü, kafiye ve mısra yoktur.

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir