MUHARREM ERGİN

Dil bilgini, yazar. Ahıska’da (Azerbaycan) doğdu. Balıke­sir Lisesi ile İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Böfümü’nü bitirdi (1947). Dört yıl çeşitli li­selerde öğretmenlik yaptıktan sonra aynı fakültenin Eski Türk Dili Kürsüsü’ne asistan oldu. 1963’te doçentliğe, 1971′-de de profesörlüğe yükseldi.

Eski Türk Dili, Azerbaycan Türkçesi, halk hikâyeleri ile il­gili araştırma ve kitapları ile tanınır. Bazı gazetelerde siyasî ve ilmî yazılar da yayımlamıştır.

Eserleri:

 1. Türk Dil Bilgisi {1958), 2. Osmanlıca Dersleri (1958), 3. Dede Korkut Kitabı (2 cilt, 1958, 1963), 4. Orhun Abideleri (1970), 5. Azerî Türkçesi (1971), 6. Türkiye’nin Bu­günkü Meseleleri (1973), 7. Türklerin Soy Kütüğü (Şecere-i Terâkime, 1974), 8. Milliyetçiler Birlesiniz (1976), 9. Türk Dili (Lise ders kitabı, 1.1976, 2.1977), 10. Kadı Burhaneddin Dî­vanı.

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir