HASAN EREN

Dil bilgini, yazar. Vidin’de doğdu. Budapeşte Üniversite-si’nde okudu; aynı üniversitede doktor ve doçent oldu. 1948’de Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’ne Türk Dili Tarihi doçenti olarak tayin edildi. 1955’te profesörlüğe yükseldi. Halen Türk Dil Kurumu Başkanı olarak görev yapmaktadır.
Türk Dili ve Halk Edebiyatı konularında, yerli ve yabancı dergilerde çok sayıda makale yayımlamış, millî ve milletle­rarası türkoloji ve altayistik kongrelerinde tebliğler sunmuştur. Makaleleri Türkiye’de Türkoloji Dergisi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, Türk Dili, Türk Dili Araş. tırmalan Yıllığı gibi dergilerde yayımlanmıştır.

Eserleri:

 1. Türk Saz Şâirleri Hakkında Araştırmalar) (1952), 2. Çağatay Lügati Hakkında Notlar (DTCFD, 1950,’ Makale), 3. Kıbrıs’ta Türkler ve Türk Dili (Türkoloji Dergisi L 1964), 4. Türk Onomastiği Hakkında (Fuad Köprülü Armağa-j nı, 1953), 5. Türk Yer Adlar» Keçiborlu (Türkoloji Dergisi, C, IV. S. 1,1972), 6. Suğla (Türkoloji Dergisi, C. IV., S. 1,1972),’ 7. Türk Saz Şâirleri, Usküdârî (Türkoloji Dergisi, C. V., S. 1., 1973), 8. Eski Bir Saz Şâiri Sipahî (Türkoloji Dergisi, C. V., S., 1. 1973), 9. Bursalı Âşık Halil {Türkoloji dergisi, C. VI., S. 1,. 1974), 10. Türkler’de Ekinciliğin Gelişmesine Katkılar (Tür­koloji Dergisi, C. VIII., 1979).

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir