FEHİM-İ KADİM

(1627-1648)
Dîvan şâiri. İstanbul’da doğdu. Asıl adı Mustafa’dır. Diğer Fehim’lerden ayırmak İçin Kadîm sıfatı ile anılır. Eyüp Pa-şa’nın yanında kâtip olarak Mısır’a gitti (1644). Kudüs, Mek­ke ve Medine’de bulundu. Paşa ile arası açılınca İstanbul’a dönmek üzere yola çıktı ve Ilgın (Konya)’da Öldü.
Küçük bir dîvanı vardır. Şiirleri İzzet Molla, Nazîm ve Şeyh Gâfib tarafından beğenilmiş, nazireler yazılmıştır. Hersekli Arif Hikmet, Namık Kemal, Leskofçalı Galib üzerinde tesiri vardır. Şiirinde ses güzelliği anlam inceliği vardır.

Eserleri:

Dîvan (S.N. Ergun tarafından, 1934’te yayımlan­dı), 2. Şehrengiz (Dîvan üe birlikte basıldı). [Fehim Dîvanı Üzerinde Tanır Uzgör’ün doktora çalışması vardır (İstanbul, 1986).!

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir