BURHAN FELEK

(1889-1982)
Yazar. Üsküdar’da doğdu. Üsküdar Ravza-yı Terakki S yesi’ni, Mülkiye İdâdîsi’ni ve İstanbul Hukuk Mektebi’ni bitir­di (1911). Evkaf İnşaat Başkâtipliği, Ticâret Bakanlığı Hukuk Müşavir Yardımcılığı, öğretmenlik ve avukatlık yaptı. Gazete­ciler Cemiyeti Başkaniığı’nda bulundu. Çeşitli gazetelerde fıkra yazarlığı yaptı (Vakit, Vatan, Millet, Yeni Ses, Tan, Cum­huriyet, Milliyet). 1976’da ŞeyhüM muharririn unvanı aldı. İs­tanbul’da öldü.
Felek, günlük fıkraları ve mizahîhikâyeleri ile tanınır. Anla­şılır bir dille, yaşayan Türkçe ile yazılar yazmıştır.

Eserleri:

1. Mint Masalları (Gezi yazıları, 1944), 2. Âdem’den Bu Güne Büyük Aşklar (1945), 3. Felek (Fıkralar, 1947), 4. Va­tandaş Ahmet Efendi (Mizahı hikâyeler, 1957), 5. Eski İstanbul Hikâyeleri (1971), 6. Yaşadığımız Günler (Hikâye, hâtıra, 1974),7. Melek Hanım(J.Verneile’den adapteettiği piyes.Şehir Tiyatrolarında oynandı), 8. Giovanna Guarechi’den Don Camillo serisinin Türkçe’ye tercümesi.

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir