BABANZADE İSMAİL PAŞA

(1839-1920)
Yazar. Bağdat’ta doğdu. Irak’ta Zabit Mektebi’ni bitirdi, istanbul’a geldi (1875). İkinci Meşrûtiyetken sonra Jandar­ma Dâiresi müdürü oldu. 1920’de emekliye ayrıldı, istanbul’­da, öldü.
İsmail Paşa biyografi yazarıdır. Kâtip Çelebi’nin Keşfü’z-zününadlı meşhur eserine yazdığı zeyi (ek) en önemli eseri­dir. Paşanın zeylinde Kâtip Çelebi tarafından görülmeyen ve ondan sonra yazılan dört bin civarındaki eseri tanıtan bu Arapça eserin adı îzahü’l-meknûn Fî’z-zeyli Alâ Keşfü’z-zünün An-Esmâü’l-kütübi Ve’l-fünûn’dur. [Bu kitap Kilisli Rı­fat Bilge tarafından tashih edilerek Millî Eğitim Bakanlığı’n-ca yayınlandı (1947).] Yazarın, Doğu’da yetişen yazarların adlarını, doğum ve ölüm tarihleri ile eserlerinin konusunu anlatan Hedtyetü’l-ârifîn Fî Esmâü’l-müellifîn ve Âsârü’l-musannifin İsimli bir eseri daha vardır. Bu eser Hediyetü’l-ârifîn veya Esmâü’l-müellifîn diye de tanınır. [İkinci eser, 2 cilt hâlinde 1952 ve 1955 yıllarında yayınlandı.]

Tags:

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir