BEŞİR AYVAZOĞLU

Şâir, yazar. Sivas’ın Zara ilçesinde doğdu. Sivas Lisesi (1971) ve Bursa Eğitim Enstitüsü Türkçe Bölümü’nden me­zun oldu (1975). TRT’de genel müdürlük uzmanı ve Televiz­yon Dâiresi Başkanlık denetçisi olarak çalıştı (1976). Asker­lik dönüşü bir müddet Van Radyosu’nda çalıştıktan sonra istifa ederek Hergün’de gazeteciliğe başladı. 1980-1985 yıl­larında ortaöğretim kurumlarında öğretmenlik yaptı. Bu yı­lın kasım ayında istifa ederek Tercüman gazetesinin sanat sayfası yöneticiliğine başladı.
Şâirin, Töre, Türk Edebiyatı, Boğaziçi, İlim ve Sanat, Hi­sar gibi dergiler ile Tercüman ve Hergün gazetelerinde çok sayıda şiir, deneme ve incelemeleri yayınlanmıştır.

Eserleri:

 1. Aşk Estetiği (1982), 2. Gülnâme (Şiirler, 1983), 3. Yahya Kemâl: Eve Dönen Adam (İnceleme, 1985).

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir