Nabizade Nazım

NABIZADE NAZIM (1862-6.VMI.1893) .Roman ve hikâye yazarı, istanbul’da doğdu. Beşiktaş As­kerî Rüştiyesi’ni, Kara Mühendishânesi İdâdîsi’ni ve Harp Akademisî’ni bitirerek kurmay subay oldu. Askerî öğret­menlik, Genelkurmay’da karargâh subaylığı yaptı. İki yıl Su­riye’de çalıştı. Nabizade Nazım,  İstanbul’da öldü. Üsküdar’da Miskinler Tek­kesi yakınına gömüldü.Servet-i Fünun edebiyatı roman ve hikaye yazarlarındandır. Antalya köylerinden birindeki hayatı anlatan Karabibik, ye­ni Türk edebiyatımızda İlk köy romanıdır. Nabizade Nazım’ın Zehra adlı romanı da İlk psikolojik roman olma özelliği taşır. Kendinden önceki diğer edebiyatçılar gibi romantizm değil realizmin metodlarıyla ça­lışan bir yazardır. Şiirlerini Servet-i Fünun dergisinde neş­retti.Eserleri: 1. Zehra [Roman, 1896. Yeni baskılarını M.N. Özön (1954), ve A.B. Serengil gerçekleştirdi (1960).], 2. He­ves Ettim (Şiirler, 1885), 3. Karabibik [Büyük hikaye, (1890). Yeni baskısını H.T. Us yaptırdı (1944).]. 4. Seyyle-I tesâmüh (Öyküler, 1892. diğer hikayeleri İle birlikte yeni baskısı A.B. Serengil 1961’de yaptırdı). Yazarın ilmî ve meslekî ki­tapları da vardır.Bakabileceğiniz diğer bölümler: Kadayıf Tatlısı, Tavuk göğsü, Şekerpare Tarifi

No Comments

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir