NECMEDDİN HACIMENİOĞLU

Dil bilgini, yazar. Maraş’ta doğdu. İlköğrenimini Darende’­nin Aşuda köyünde; orta öğrenimini Darende ve Osmaniye’­de, Adana Erkek Lisesi’nde yaptı (1954). İstanbul Üniversi­tesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bi­tirdikten sonra (1959) Bitlis ve Osmaniye liselerinde öğret­menlik yaptı. 1960’d a mezun olduğu fakültede asistan, 1963’te doktor, 1970’de doçent ve 1982’de profesör oldu. 1972 yılında Bağdat Üniversitesi’nde Türkçe dersleri verdi. Halen Edirne Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nde öğre­tim üyesidir.
Türk Dili, Türk Yurdu, Türk Kültürü, Töre, Devlet, Hisar ve Türk Edebiyatı dergilerinde, Hergün, Ortadoğu, Tercüman ve Yeni Düşünce gazetelerinde yayımladığı dil ve millî kül­tür konulu yazıları ile tanınmıştır. Hikâyeleri de vardır.

Eserleri:

 1. Lehcelü’l-hakayık (1962, metin neşridir), 2. Kurtb’un Hüsrev ü Şîrin’i ve Dil Hususiyetleri (Doktora tezi, neşri: 1968), 3. Türk Dilinde Edatlar (Doçentlik tezi, neşri: 1972), 4. Milliyetçi fiğitim Sistemi (1972), 5. Türkçe’nin Ka­ranlık Günleri (1972), 6. Fuzuli (1972), 7. Milliyetçİlik-Ülkücülük- Aydınlar (1975), 8. Türkiye’nin Çıkmazları (1975), 9. Yeni Bir Dünyâ (Hikâyeler, 1976). Hacıeminoğlu’nun ilmî makaleleri İ.Ü.E.F. Türk Dili ve Edebiyatı dergilerinde çık­mıştır.

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir