NECDET EVLİYAGİL

Şâir, yazar. İstanbul’da doğdu. Genç yaşta gazeteciliğe başladı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ni bitirdi. (1950). Ajans-Türk Matbaacılık Sanayii’ni kurdu. 14 Ekim 1973’te Ankara’dan milletvekili seçildi.
Günümüz şâir ve yazarlarındandır. Rahat ve samimi bir söyleyişi vardır. Serbest nazımla hacimce küçük anlamca derin şiirler söylemiştir.

Şiir kitapları:

 1. Eski Yalı (1956), 2. Duyabildiğine (1960), 3. Vaşantı (1972), 4. Altınkum Vapuru (1975), 5. Düş ve Gerçek (1978), 6. Çocukların Görkemli Düşü ve Acı Gülüşü (1979).

Antolojileri:

 1. Aşk Şiiri Antolojisi (1949), 2. Dîvan Şiirinden Seçmeler (1954).

Diğer eserleri:

 1. Dünya Şiirinden Seçme­ler (2 cilt, 1955), 2. Edebî Mektepler ve Cereyanlar (1955), 3. Edebi Konuşmalar (1959), 4. Şiirimizde Anlamsızlar (1962), 5. Nükleer Silâhlardan da Büyük Bir Kuvvet: Aile Plânlaması (Uzakdoğu Notlan, 1968), 6. Türkiye (Devlet kitabı, 1973).

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir