İslam Etkisiyle Oluşturulan Eserler

İSLAM ETKİSİYLE OLUŞAN İLK YAPITLAR

X. yüzyılda Maveraünnehir dolaylarında yaşayan Türklerin, Müslüman Arapların etkisiyle yığınlar halinde İslamiyet’i kabul etmelerinden sonra hem islam tarihinde hem de Türk toplum ve yaşamında oldukça önemli değişmeler meydana geldi. Göçebelikten yerleşik düzene geçme süreci hızlandı. İslam dinine ait kavramlar, dil ve edebiyata yoğun şekilde girmeye başladı. Arap ve Fars edebiyatının etkisiyle Türk edebiyatı, yeni biçim ve içeriklerle zenginleşti. Türk edebiyatına beyit birimi, aruz ölçüsü, mesnevi ve kaside, nazım biçimleri getirilmiş; az da olsa Arapça, Farsça sözcük ve tamlamalara edebiyatımızda ilk defa kullanılmış; XIII. yüzyıldan itibaren ilk örnekleri Anadolu’da görülecek olan ve divan edebiyatı adı verilen bir edebiyat döneminin temelleri atılmıştır. Doğu Türkçesi (Hakaniye lehçesi ya da Karahanlı Türkçesi) kullanılmıştır. Bu yapıtlar Doğu Lehçesi ( Hakaniye Lehçesi) ile oluşturulmuştur. Başlıcaları şunlardır:

Genel
Alt Kategoriler:

Siz de Fikrinizi Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yandex.Metrica