Hz. Muhammet Dönemi

Hz. Muhammed’in (sav) Hayatı Peygamberlik Öncesi Dönemi

Hz. Muhammed 571 yılının Rebiyülevvel ayının 12. gecesi doğdu. Babasının adı Abdullah; annesinin adı ise Amine’dir. Babası, Hz. Muhammet doğmadan önce; annesi ise, Hz. Muhammed altı yaşına geldiğinde Ebva denilen yerde vefat etti. Sütannesi Halime O’na 4 yaşına gelinceye kadar baktı. Bundan sonra dedesi Abdulmuttalib ve amcası Ebu Talib’in yanında yaşadı.

Hz. Muhammed Hz. Hatice ile 25 yaşındayken evlendi, Hz. Hatice 40 yaşındaydı. Hz. Hatice ile olan evliliklerinden Abdullah, Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm, Kasım ve Fatıma isimleriyle altı çocuğu oldu. Hz. Muhammed 12 yaşındayken ilk kez Arap Yarımadası’nın dışına çıktı. Amcası Ebu Talip’in kervanlarında çobanlık yapmıştır. Yine bir ticari seferde Şam’ın 90 km. kadar güneyinde Busrâ denilen kasabada “Bahîra” adında bir Hristiyan rahibi okuduğu kutsal kitaplardan edindiği bilgilerle, Hz Muhammed’in (s.a.v) simasından onun son peygamber olduğunu fark etti. Amcası Ebu Talip’i uyardı. Bu ikazdan sonra Şam’a gidilmeden geri dönüldü.

Hılfü’l-Fudûl (Fadıllar Yemini): Hz. Muhammed henüz 20 yaşında iken Mekke’nin ileri gelenleri tarafından hırsızlık, gasp, zulüm ve haksızlıklara karşı bir tedbir almak amacıyla oluşturulan kuruma katıldı. 35 yaşına Kâbe’nin tamiri sırasında Haceru’l-Esved’in yerine konulması sırasında ortaya çıkan anlaşmazlığı çözerek Kâbe hakemliği yapmıştır.

Hz Muhammet Nasıl Peygamber Oldu – Olması

610 yılında. 40 yaşında Nur Dağı’nın Hira mağarasında inzivadayken Melek Cebrail tarafından Alak Suresinin ilk 5 ayeti getirildi. Böylece son peygamber olarak Tevhid mücadelesine başladı. Hz. Muhammed yaşadığı olayı Hz. Hatice’ye anlatmış o da akrabası olan Varaka Bin Nevfel’e bu durumu anlatması ile Varaka: “Yemin ederim ki sen peygamber olacaksın.

Keşke ihtiyar olmasaydım ve halkın seni Mekke’den sürecekleri zaman senin yanında olup yardımcı olsaydım.” demiştir. Hz. Muhammed islamı gizlice anlatmaya başladı. Bu yeni din yayıldıkça Mekkelilerin baskıları arttı. Bunun üzerine Müslümanların ilk hicreti Habeşistan’a (Etiyopya) 615 senesinde küçük bir müslüman grubu tarafından yapılmıştır.

İlk Müslümanlar Kimlerdir

 • İlk Müslüman çocuk Hz. Ali
 • İlk Müslüman yetişkin erkek Hz. Ebubekir
 • İlk Müslüman Köle Hz. Zeyd bin Harise
 • İlk Müslüman kadın Hz. Hatice

Akabe Biatları

Hz. Muhammet peygamber olmasının 9. yılında Medineli altı kişi ile görüşüp onların Müslüman olmasını sağlamıştır. Ertesi yıl 12 kişilik grup Akabe denilen yerde Müslüman oldu. Birinci Akabe Biatı denilen bu görüşmede Medineli Müslümanlar Allah (c.c)’a şirk koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, yalan ve iftiradan sakınmak ve Hz. Muhammed’e karşı gelmemek hususunda Hz. Muhammed’e söz verdiler

Mekkeli Müşriklerin İslama Karşı Çıkmalarının Nedenleri Nelerdir

 • İslamiyet’in insanları eşit olarak kabul etmesi
 • İslamiyet’in puta tapmayı yasaklaması
 • Putperestliğin önemli bir gelir kaynağı olması
 • İslamiyet’in ahiret inancını getirmesi
 • İslamiyet’in kabile üstünlüğünü ve kötü alışkanlıkları kabul etmemesi
 • Geleneklerine ve geçmişlerine sıkı sıkıya bağlı olunması
 • Mekke’nin ileri gelenlerinin ekonomik durumlarının zedeleneceğinden endişe duymaları
 • Mekkelilerin geleneklerinden vazgeçmek istememeleri

Hz. Muhammet Peygamber ile ilgili Başka Bir Kaynak
Hz. Muhammed, Mekke’nin önde gelen kabilelerinden biri olan Hâşim oğullarından Kureyş Kabilesi’ne mensuptur. Hz. Muhammed’in babası Abdullah annesi ise Amine’dir, dedesi Abdulmuttalib, amcası Ebu Talib’dir. 571 yılında Mekke’de doğan Hz. Muhammed Önce babasını, 6 yaşında da annesini kaybeder, 8 yaşına kadar dedesinin, daha sonra da amcası Ebu Talib’in yanında ve himayesinde büyümüştür.

Hz. Muhammed, Mekkeliler arasında güvenirliliğinden dolayı “Muhammed’ül Emin” olarak bilinmektedir. Ticaretle uğraşır ve doğruluğundan dolayı Araplar arasında sevilen, güvenilen bir kişi olarak anılır. 25 yaşında ticaret ile uğraşan ve zengin bir kadın olan Hz. Hatice ile evlenerek onun işlerini yürütmeye başlamıştır. Peygamberlikten önceki hayatında hiçbir zaman putlara tapmamış, Haniflik inancına bağlı kalmıştır. Hz. Muhammed gençliğinden itibaren Hılfü’l Füdul adı verilen yardımlaşma cemiyetinin çalışmalarına katılmıştır.

Hz. Muhammed Arapların cahiliye dönemindeki yaşantılarını tasvip etmemiştir. 610 yılında Ramazan ayının 27. gecesi Nur Dağı’ndaki Hira Mağarası’nda ibadet hâlindeyken Cebrail aracılığıyla ilk vahiy gelmiştir. Hz. Muhammed’in davetine hemen katılan ve ilk Müslümanlar olarak bilinen dört kişi eşi Hz. Hatice, arkadaşı Hz. Ebubekir, akrabası Hz. Ali ve azatlı kölesi Hz. Zeyd’dir. Hz. Muhammed’in inancını yaymasına Mekkeliler şiddetle karşı çıkmışlardır.

Müslümanlara her türlü eziyet ve sıkıntılar çektiren müşrikler Hicret’e kadar bu tutum ve davranışlarından vazgeçmemişlerdir. İslâm’ın yayılmaya başlamasıyla müşriklerin baskılarına dayanamayan Müslümanlardan bir grup ilk hicretlerini 615’te Habeşistan’a (Necaşî) göç etmişlerdir. Hz. Hatice ve Ebu Talib’in ölümlerinden dolayı 620 yılına “senetü’l-hüzn” yani hüzünlü sene denilmiştir.

Hz. Muhammed’in Vefatı

Hz. Muhammed Hac vazifesini gerçekleştirmek amacıyla Mekke’ye gitmiştir. Bu hac esnasında yaklaşık yüz bin kişiye Veda Hutbesi adı verilen konuşmayı yapmıştır. Veda Hutbesinde Müslümanlara ve insanlığa önemli mesajlar vermiştir. Allah’tan başka yaratıcı olmadığını, İslam dininin son din olduğunu, Kuran’ın tamamlandığını, kan davalarının sona erdiğini, faizin haram olduğunu, tüm insanların eşit olduğunu belirtmiştir. Hac vazifesini tamamladıktan sonra Medine’ye dönmüştür. Hastalığı artan Hz. Muhammed 632 yılında vefat ederek Ravza-i Mutahhara adı verilen yere defnedilmiştir.

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir