Mekke’nin Fethi ve Hz Muhammed’in Diğer Savaşları

Mute Savaşı (629)

Mute Savaşının Nedeni Nedir: Müslüman elçisinin Bizans’ın Gassani valisi tarafından öldürülmesi
Hz. Muhammed’in Basra valisine gönderdiği elçinin öldürülmesi sonucunda sefer düzenlenmiştir. Bu savaştaki başarılarından dolayı Hz. Muhammed, Halid Bin Velid’e Seyfullah (Allah’ın kılıcı) unvanını vermiştir. Bizans ile Müslümanlar arasındaki ilk savaştır ve Müslümanların Arabistan dışına yaptıkları ilk seferdir. Hz. Muhammet bu savaşa katılmamıştır. Onun katılmadığı seferlere seriyye denir.

Mute Savaşının Sonuçları Nelerdir

Müslümanlarla Bizans arasında yapılan ilk savaştır. Hz. Muhammed’in sağlığındayken katılmadığı ilk ve tek savaştır. (Seriyye) Savaşta gösterdiği yararlılıklardan dolayı Halid bin Velid’e Seyfullah lakabı verilmiştir. Arap (Sami kökenli) olmayanlarla yapılan ilk mücadeledir.

Mekke’nin Fethi

Mekke’nin Fethi Nedenleri Nelerdir
Mekkelilerin Hudeybiye Barışı’nı bozmaları Kâbe’nin putlardan arındırılmak istenmesi İslam’ın yayılışını kolaylaştırma düşüncesi Mekkeli Müşriklerin kabilelere müdahale etmesi sonucu Hudeybiye Antlaşması’nın bozulduğunu öne süren Müslümanlar Mekke’nin fethi için hazırlıklara başlamışlardır. Savaşmayı göze alamayan Mekkeliler 630 yılında şehri Hz. Muhammed’e teslim etmişlerdir. Fetih ile birlikte Müslümanlar, Arabistan’daki en önemli siyasi güç haline geldiler. Arabistan’da siyasi birliğin sağlanması yolunda önemli bir adım atılmıştır.

Mekke’nin fethinin sonuçları nelerdir

  • Ciddi bir savaş olmamış küçük çatışmalar yaşanmıştır.
  • Hz. Muhammed Mekkeliler için genel af ilan etti.
  • İslam dini hızlı bir şekilde yayılmaya başladı.
  • Müslümanlar Arabistan’ın en büyük gücü hâline gelmiştir.
  • Kâbe putlardan temizlenerek Arabistan’da putperestlik sona ermiştir.
  • İslamiyetin yayılması hızlanmış ve Mekke’nin Fethi’yle birlikte Kureyş müşriklerinin Müslümanlara karşı olan düşmanlığı büyük ölçüde sona ermiştir.

Huneyn Savaşı (630)

Mekke’nin Müslümanlar tarafından fethi üzerine Taiflilerin putperest diğer kabileler ile birleşerek büyük bir ordu hazırlamaları nedeniyle savaş yapılmıştır. Müslümanların putperest Araplarla yaptıkları son savaştır. Yapılan savaşı Müslümanlar kazanmıştır. Arap Yarımadasındaki son putperest tehdit de ortadan kalkmıştır.

Taif Kuşatması (631)

Huneyn Savaşı’nda Taiflilerin müşriklere yardım etmesi nedeniyle Taif kuşatması yapılmıştır. Taif şehri kuşatıldıysa da alınamadı. Şehir bir yıl sonra kendiliğinden Müslümanlara katıldı.
Huneyn Savaşı’nda kaçan müşriklerin Taife sığınması üzerine şehir İslam ordularınca kuşatıldıysa da alınamamıştır. Bir yıl sonra Taifliler elçi göndererek İslamiyet’i kabul ettiler. Kuşatma sırasında mancınık ve debbâbe (kale duvarlarını delmekte kullanılan silah) silahları kullanılmıştır. Hicaz tamamen Müslümanlaşmıştır.

Tebük Seferi (632)

Bizans’ın güçlü bir orduyla Arabistan’a doğru geldiği haberi üzerine Hz. Muhammed sefere çıkmıştır. Haberin asılsız olduğu anlaşılınca Tebük’ten geri dönülmüştür. Şam’da yaşanan veba salgınından dolayı ilk kez karantina uygulaması yapılmıştır. Hz. Muhammed’in katıldığı son seferdir.
Arabistan dışına yapılan ilk seferdir. Hz. Peygamber’in son seferidir. 1,5 ay süren seferde Şam’da yaşayan veba salgınından dolayı ilk defa karantina usulü uygulanmıştır. Bu iddianın asılsız olduğu anlaşılınca geri dönülmüştür

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir