Divan-ı Hikmet

12.yüzyılda Türkistanlı Hoca Ahmet Yesevi tara­fından yazılan yapıt, Türk tasavvuf edebiyatının ilk örneğidir. Yapıtta din ve tasavvuf konuları didaktik bir yaklaşımla işlenmiştir. Nazım biçimlerinden koşma nazım biçimiyle ve hece ölçüsüyle yazılan Divan-ı Hikmet‘te Arapça ve Farsça sözcükler azdır. Ahmet Yesevi, dörtlüklerde daha çok yarım kafiye kullanılmıştır. Divan-ı Hikmet, 13.yüzyılda gelişecek olan Tekke edebiyatı akımı sanatçılarını, başta Yunus Emre olmak üzere önemli derecede etkilemiştir.

Divan-ı Hikmet Özellikleri Nelerdir Maddeler Halinde Kısaca

> XII. yüzyılda Türk tasavvuf edebiyatının şairi sayılan Hoca Ahmet Yesevi’nin yazdığı eserdir.
> İlahi konuların (peygamber sevgisi, ibadet…) işlendiği didaktik eser tasavvuf edebiyatının ilk örneğidir.
> Koşma nazım biçimiyle ve hece ölçüsüyle yazılan eser Hakaniye Türkçesiyle ve sade bir dille kaleme alınmıştır.
> Hece ölçüsüyle yazılmıştır.
> Uyak düzeni aaab / cccb / dddb şeklinde olan eserde yarım uyak ve redif kullanılmıştır.
> Anadolu’da tasavvuf halk edebiyatının gelişmesinde etkisi olmuş bir eserdir.

Siz de Fikrinizi Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yandex.Metrica