Divan-ı Hikmet

12.yüzyılda Türkistanlı Hoca Ahmet Yesevi tara­fından yazılan yapıt, Türk tasavvuf edebiyatının ilk örneğidir. Türk tasavvuf tarihinin ilk edebî eserdir. Ahmet Yesevî, Allah’a ulaşma amacına dayalı düşüncelerini Türkçe olarak söylediği şiirleriyle dile getirmiştir. Hikmet adı verilen bu şiirler dörtlükler şeklinde olup dinî, tasavvufi ve öğretici niteliktedir.
Ahmet Yesevî’nin hikmetleri onun takipçileri tarafından kaleme alınarak XII. yüzyılda “Divan-ı Hikmet” adıyla bilinen eserde toplanmıştır.  Yapıtta din ve tasavvuf konuları didaktik bir yaklaşımla işlenmiştir. Nazım biçimlerinden koşma nazım biçimiyle ve hece ölçüsüyle yazılan Divan-ı Hikmet‘te Arapça ve Farsça sözcükler azdır. Ahmet Yesevi, dörtlüklerde daha çok yarım kafiye kullanılmıştır. Divan-ı Hikmet, 13.yüzyılda gelişecek olan Tekke edebiyatı akımı sanatçılarını, başta Yunus Emre olmak üzere önemli derecede etkilemiştir.

Divan-ı Hikmet Özellikleri Nelerdir Maddeler Halinde Kısaca

  • XII. yüzyılda Türk tasavvuf edebiyatının şairi sayılan Hoca Ahmet Yesevi’nin yazdığı eserdir.
  • İlahi konuların (peygamber sevgisi, ibadet…) işlendiği didaktik eser tasavvuf edebiyatının ilk örneğidir.
  • Koşma nazım biçimiyle ve hece ölçüsüyle yazılan eser Hakaniye Türkçesiyle ve sade bir dille kaleme alınmıştır.
  • Hece ölçüsüyle yazılmıştır.
  • Uyak düzeni aaab / cccb / dddb şeklinde olan eserde yarım uyak ve redif kullanılmıştır.
  • Anadolu’da tasavvuf halk edebiyatının gelişmesinde etkisi olmuş bir eserdir.
Genel
Alt Kategoriler:

Siz de Fikrinizi Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yandex.Metrica