Batı lehçesi (Oğuzca)

Anadolu Türkler tarafından fethedildikten sonra bir bilim merkezi haline gelmeye başlamıştır. Moğol istilasından kaçan şeyh ve dervişlerin Anadolu’ya gelmeleri de tasavvuf akımının burada kökleşmesini sağlamıştır. Bu dönemde Türk dili sadece hakin ve ordunun dili olmaktan çıkmış, resmi dil ve edebi dil konumuna yükselmiş, 1453 yılında İstanbul’un fethedilmesiyle birlikte XV. yüzyılın ikinci yarısından itibaren gelişmeye başlayan klasik Türk edebiyatının temelleri atılmıştır.

Batı lehçesi (Oğuzca) Göktürkçenin devamıdır. Oğuzlar. II.yüzyılda Karahanlıiarın egemenliğinden kurtularak Selçuklu İmparatorluğunu kurdular. 14 Yüzyıldan sonra Oğuz Lehçesi, Azeri ve Anadolu Türkçesi olarak iki kola ayrıldı.

Batı Lehçesi’ne ait diller toplam 115 milyona kişi tarafından konuşulmaktadır.Batı Lehçesi‘ne ait en büyük diller Azerbaycan Lehçesi ve Türkiye Türkçesi’ dir.

Günümüzde konuşulan Oğuz Lehçeleri şunlardır:Türkmence, Türkiye Türkçesi, Gagavuzca, Azerîce Horasan Türkçesi Kaşgayca Aynalu Afşarca Salarca

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir