Türk Dili ve Edebiyatı ile ilgili Bulmaca

Türkçe Edebiyat Bulmacaları AYT TYT Bulmaca Çöz

Soldan sağa: 1. Cumhuriyet Dönemi Türk şiirinde öz şiir de denen şiir yönelimi. – Bir bağlaç. 2. “Âlim” kelimesindeki ünsüz harfler. – İşini iyi bilen, yetenekli kimse. 3. Sıkıntı veya güçlükle yapılan, kolay karşıtı. – Türk şiirinde Orhan Veli Kanık, Melih Cevdet Anday ve Oktay Rifat HOROZCU gibi şairlerin öncüsü oldukları şiir akımı. 4. Ülke, yurt. – “Esra” kelimesindeki ünsüzler. 5. Tamer soyadlı II. Yeni şairinin adı. – Gelecek, sabah, şafak sökme zamanı, yarın. 6. Türkçede sıralı cümleleri birbirine bağlayan bir bağlaç. – Bir soru zamiri. – İşaret, alamet. 7. Bir nota. – Şehzadelerin özel eğitmenleri. 8. Kimi vakit, bazen anlamlarını içeren Farsça bir kelime. – II. Yeni şairlerinden birisinin soyadı. 9. Masallardaki bir tekerlemede uzak anlamında kullanılan kelime. – Bir bireyin, bir toplumun, başka birey, küme veya toplumları egemenliği, baskısı ve denetimi altına alma, hürriyetlerine karışma ve onları belli biçimlerde davranmaya zorlama yetkisi veya yeteneği.

edebiyat bulmacaları

Yukarıdan aşağıya: 1. Kelimenin eş anlamlısı. – “Gramer” kelimesinin kısaltması. 2. Açık eflatun rengi. 3. Beş Hececiler şiir topluluğundan bir şairin adı. – Edebiyatta sevgilinin zarafetini ve gözlerinin güzelliğini dile getirmek için kullanılan mazmun. 4. San, şöhret, şan kelimelerinin yerine kullanılabilen bir kelime. 5. Ad tamlamalarında tamlananın yerini tutan zamirin adı. – “Allah verirse — getirir, sel getirir, yel getirir.” atasözünde boşluğa getirilecek kelime. 6. Aruz ölçüsünde kısa okunması gereken heceyi ölçüye uydurmak için uzun okuma. – Dervişlerce giyilen hırka, elbise. 7. Türk alfabesinin on beşinci harfinin adı. 8. Söz sanatlarında “Eğretileme” olarak da bilinen terim. 9. Zelzele kelimesinin eş anlamlısı olan kelime. – Kripton elementinin simgesi. 10. Zıt anlamlı kelimelerin bir araya gelmesiyle oluşan ikilemede “geç” kelimesiyle birlikte kullanılan ve ikileme yapılan kelime.

Bulmaca 2

Aşağıdaki kelimeleri bulmacanın içinde bulunuz. Dışarıda kalan harflerden sırayla oluşacak cümleyi belirtilen yere yazınız. Bu cümleyle ilgili görüşlerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
Anlamdaş Dramatizasyon Duyu aktarması Eş sesli İç çözümleme İki nokta İroni Kısa çizgi Küçürek hikaye Mustafa Kutlu Nazan Bekiroğlu Parodi Pastiş Postmodernizm Sevinç Çokum Sunum Tanzimat
kolay edebiyat bulmacaları

Bulmaca 3

1. Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılan sözlüğümüz.
2. Varlığın ve bilginin bilimsel olarak araştırılması.
3. “Yaşamımızdaki temel kıriter, her zaman mücadele etmek olmalı; aklınız da size kılavuz olmalı.” cümlesinde yazım yanlışı olan kelimenin doğru yazımı.
4. Saydam bir yüzeye alınmış, belirli programlarla hazırlanmış, eğitim öğretimde kullanılan saydam görüntü.
5. Cümlede eş görevli kelimeleri birbirinden ayırmak için kullanılan noktalama işareti.
6. Ruh bilimi.
7. “Bütün gün evde oturmaktan patladık, biraz dışarı çıkalım.” cümlesinde altı çizili kelimenin gösterdiği anlamsal özellik.
8. Sözlük kelimesinin eş anlamlısı.
9. “Uçlanmak (vermek), papel (para), tüymek (kaçmak), çakmak (sınıfta kalmak veya anlamak)” gibi kelimelerin anlamsal yönden kullanım özelliklerini belirtmek için kullanılan terim.
10. Kişide görülen önemli uyumsuzlukları önleme, teşhis ve tedavi etmeyle uğraşan uzmanlık dalı.
Türk Dili ve Edebiyatı ile ilgili Bulmaca edebiyat bulmacalari 3

Bulmaca 4

Aşağıdaki bulmacada, bazı roman metinlerindeki bazı kişiler verilmiştir. Bunları bulmacada bulunuz. Numaralanmış yerlerdeki harfleri yan yana getirerek anahtar cümleyi oluşturunuz. Bu cümleyi yorumlayınız.

Roman Kişileri

Abdi Ağa Çolak Salih Faiz Bey İnce Memed Küçük Ağa Macit Neriman Şinasi Tolgonay Ursula Zarif Efendi

Türk Dili ve Edebiyatı ile ilgili Bulmaca edebiyat bulmacalari 4
 

Bulmaca 5

Aşağıdaki sarmal bulmacayı saat yönünde ve dıştan içe doğru çözünüz. Bulmacayı çözdükten sonra kutucuklarda belirtilen numaralardan yararlanarak gizli kelimeyi tespit ediniz.

Türk Dili ve Edebiyatı ile ilgili Bulmaca sarmal edebiyat bulmacasi

Saat yönünde, dıştan içe doğru: 1-11 Epik tiyatro türünün bizdeki en önemli temsilcisi. 12-24 Fehim Paşa Konağı adlı oyunun yazarı. 25-29 Tiyatro oyuncularının yüz hareketlerini karşılayan terim. 30-39 Hürrem Sultan adlı oyunun yazarı. 40-43 Boy kelimesinin yönelme hal eki almış şekli. 44-48 Radyo tiyatrosunda ses ile ilgili ayrıntıları karşılayan terim. 49-57 Bir dinleme türü. 58-66 1950 sonrası Türk tiyatrosundan bir yazar.

Tags:

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir