Eş Anlamlı Kelimeler

Eş Anlamlı Kelimeler (Anlamdaş Sözcükler)

Bir dilde yazımları ve okunuşları farklı, anlamları aynı olan kelimelere eş anlamlı sözcükler veya anlamdaş sözcükler adı verilir. Başka bir deyişle sesleri farklı, anlamları aynı olan sözcüklere eş anlamlı (anlamdaş) sözcükler denir. Türkçede söz­cükler arasında eş anlamlılıktan çok, yakın anlamlılık vardır. Bu nedenle

Türkçede eş anlamlı sözcüklerin sayısı çok azdır. Türkçedeki eş anlamlılık, yabancı kökenli sözcüklerden kaynaklanır. Eş anlamlı kelimelere bakıldığında genellikle bunlardan birinin Türkçe, öbürünün yabancı kökenli sözcük olduğu görülür.

NOT: Eş anlamlı (anlamdaş) kelimeler, anlatım bozukluğu konusuyla da ilgilidir. Eş anlamlı kelimeler aynı cümlede bir arada kullanıldığında anlatım bozukluğu meydana gelir.

İşçiler, özgün ve orijinal eşyaları dikkatli bir şekilde salona taşıdılar.

Bu cümlede geçen “özgün, orijinal” sözcükleri eş anlamlı olduğundan bir arada kullanılmaları anlatım bozukluğuna neden olmuştur.

UYARI: Bazı durumlarda anlamdaş kelimeler birbirinin yerini tutmayabilir. O Sözcüğün anlamdaşı cümledeki kullanımına göre değişir.

“Mehmet çok iyi arkadaştır, gerçek bir kara gün dostudur.”

Bu cümlede “kara” sözcüğü “siyah renk” değil, “kötü” anlamında kullanılmıştır. Bundan dolayı “kara gün dostu” yerine “siyah gün dostu” demek uygun olmaz.

Eş Anlamlı Kelimelerin (Anlamdaş Sözcükler) Özellikleri Nelerdir

* Aynı kavramları karşılayan sözcüklerdir.
* Anlamdaşlığı sağlayan sözcüklerden biri genellikle alıntıdır.
* Milletler arasında yaşanan kültür alışverişinde doğal olarak kelime geçişleri olur.
* Türkçede; Arapça, Farsça, İngilizce gibi dillerden dilimize geçen ve eş anlamlılığı sağlayan çok sözcük bulunmaktadır.

Bir sözcüğün eş anlamlısını cümledeki kul­lanımı belirler.

 • Yazar, eserlerinde hatıralarına yer vermiş.
 • Yazar, yapıtlarında anılarına yer vermiş.

Yukarıdaki cümlelerde eser-yapıt; hatıra- anı sözcükleri eş anlamlı (anlamdaş) olarak kullanılmıştır.

Örneğin:

“Çektiğimiz sıkıntının nedeni sevgisizlik, bencil­liktir.” cümlesinde geçen “sıkıntı” sözcüğü, “Bu seferki yolculuğumuz çileli geçti.” cümlesindeki “çile” sözcü­ğüyle eş anlamlıdır. Ancak;

Eline geçirmiş de çileyi evirip çevirip yumak yapıyor.

dizelerindeki “çile” ile eş anlamlı değildir.

* Eldeki bütün kanıtlar suçlunun A.L. olduğunu gösteriyor. (delil)
* İlerleyen yıllarda hatıralarımı kitaplaştırmayı düşünüyorum. (anı)
* İmtihana iyi çalışamadım. (sınav)
* Onu itham etmeden önce iyi düşünün. (suçlamak)
– Kimi zaman farklı anlam alanlarına sahip sözcükler, anlam alanları çakıştığında (kullanıldığı bağlamda) eş anlamlılık kazanır.
* Çok büyük bir başarıydı bu. (önemli)
* Geçen yıl eşimden boşandım. (ayrılmak)
– Eş anlamlılık, sözcük boyutunda değil anlam boyutunda (bağlam) düşünülmelidir.
* Edebiyat yapmaktan vazgeçmelisiniz. (Yazın sözcüğü kullanılamaz.)
* Yürekli biriymiş doğrusu! (Kalpli sözcüğü kullanılamaz.)
Aşağıda Alfabetik listelenmiş Eş Anlamlı Kelimeler Sözlüğünü sizler için listeledik:
abide :anıt
acele :çabuk
acemi :toy
aciz :güçsüz
adalet :hak
adet :sayı
aka :büyük
akıl :us
al :kırmızı
alelade :sıradan
aleni :açık
ara :fasıla
araba : otomobil
armağan :hediye
aşk :sevi
atik :seri
ayakkabı :pabuç
bağışlama :affetme
bacı :kız kardeş
baş :kafa
bayağı :adi
beyaz :ak
bonkör :cömert
cennet :aden
cevap :yanıt
cılız :zayıf
cimri :pinti
cümle :tümce
çabuk :acele
çağrı :davet
çamur :balçık
çare :umar
denk :müsavi
deprem :zelzele
dilek :istek :arzu
dizi :sıra
doktor :hekim
dost :arkadaş
edebiyat :yazın
edep :adap
ehemniyet :önem
elbise :esbap
emniyet :güven
eser :yapıt
ev :konut
fakir :yoksul
fayda :yarar
fena :kötü
fikir :düşünce ya da ide
gemi :vapur
gezmek :dolaşmak
gökyüzü :sema
gözlem :rasat
güç :kuvvet
hadise : olay
hareket :kinetik
hasım :düşman
hasret :özlem
hatıra :anı
hediye :armağan
hekim :doktor
hısım :dost
ırak :uzak
ırmak :nehir
idadi :lise
idare :yönetim
ihtiyar :yaşlı
ihtiyaç :gereksinim
ilan :duyuru
ilişki :münasebet
imtihan :sınav
isim :ad
istasyon :gar veya Terminal
istikbal :gelecek
işçi :amele
ivedi :çabuk
izahat :açıklama
kabiliyet :yetenek
kafa :baş
kahin : medyum veya öz Türkçesi bilici
kalp :yürek
kanıt :delil
kelime :sözcük
kılavuz :rehber
kırmızı :al
kıyı :kenar veya sahil
kirli :pis
kolay :basit
konuk :misafir
kural :kaide
kuvvetli :güçlü
küçük :ufak veya minik
lider :önder
mal :meta
mani :engel
matem :yas
mektep : okul
mektup :name
merkep :eşek
misafir :konuk
misal :örnek
muharebe :savaş
mübarek :kutsal
namzet :aday
nehir :ırmak
nesil :kuşak
nezir :adak
okul :mektep
ortalama :vasat
oy :rey
öğrenci :talebe
öğretmen :muallim
önder :lider
örnek :misal
öykü :hikaye
problem :sorun
rey : oy
rüştiye : ortaokul
rüzgar :yel
saadet :mutluluk
sabit :durağan (durgun)
sağlık : sıhhat
savaş :cenk veya muharebe
sebep :neden
sene :yüzyıl ya da asır
serüven :macera
sevinç :mutluluk
sınav :imtihan
sınıf :derslik
sitane :yıldız
siyah :kara
son :nihayet
sonbahar :güz
soru :sual
sorumluluk :mesuliyet
sözcük :kelime
sözlük :lügat
şaka :latife
şakacı :nüktedan
tabiat :doğa
tartışma :münakaşa
temel :esas
tören :merasim
tren :şimendifer
tutsak :esir
tümce :cümle
uçak :tayyare
ulu :yüce
ulus :millet
usta :ehil
uyarı :ikaz
uygarlık :medeniyet
üzüntü :tasa
vakit :zaman
vatan :yurt
vazife :görev
veteriner :baytar
vilayet :il
Yaşlı :ihtiyar
yel :rüzgar
yemek :aş
yetenek :beceri ye da kabiliyet
yıl :sene
yılmak :bıkmak
yoksul :fakir
yurt :vatan
yürek :kalp
yüz :sima :çehre :surat
zehir :agu
zengin :varlıklı
zırnık :metelik
YABANCI KELİMELERE ÖZ TÜRKÇE KARŞILIKLAR
Acele etmek – Aşıkmak – Telesmek
Aile – Kodak – Odbaşı
Anten – Sırgavıl
Asansör – Götürge
Avukat – Aklavcı
Ayna – Güzgü
Ciddi – Salmaklı
Çikolata – İtimil
Ders – Çimke
Diktafon – Ünalga
Doktor – Sagan
Domates – Kızanak
Ekonomi – Denlik
Elektrik – Çıngı
Elektron – Çınca
Elektronik – Çıncalık
Feminist – Hatuncu
Feminizm – Hatunculuk
Frekans – Tezlik
Gram – Ağram
Hatıra – Estelik
Hava – Tenek
Helikopter – Dikuçar
Kamera – Sınalga
Kamp – Düşerge
Kanal – Arna
Kilo – Geli
Kilometre – Çağrım
Klasör – Kavlık
Kukla – Kavırçak
Lehçe – Ağgan
Makas – Kaycı
Makaslamak – Kayırtmak
Milyon – Pekmen
Nar – Saklı
Nokta – Çekit
Organ – Kılgan
Otel – Konakçı
Penguen – Karabat
Piramit – Köpyak
Plaj – Çimerlik
Polis – Sakçı
Program – Bağdarlama
Radyo – Ünalgı
Saat – Sögen
Selfie – Görçek
Sigara – Çilim
Taksi – Tutgit
Takvim – Gündizme
Telefon – Alısün
Televizyon – Sınalgı
Tornavida – Burga
Trafik – Katnav
Üniversite – Birdem
Vantilatör – Yelletke
Eş Anlamlı Kelimeler Örnek Soru:
I. Kısa zaman içinde şan ve şöhreti ülke sınırlarını aştı.
II. Kuvvetli rakibinin karşısına çok güçlü çıkmak istiyordu.
III. Dedesinden kalma bu eski evde acı tatlı pek çok anısı vardı.
IV. Bu kitap, güncel olayları konu eden öykülerden oluşuyor.
V. Bu sıcak yaz gününde insan soğuk bir gölge arıyor.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangilerinde eş anlamlı (anlamdaş) sözcükler bir arada kullanılmıştır?
A) I ve II     B) I ve III     C) II ve III      D) III ve IV      E) IV ve V
Yanıt: A
Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki kalın yazılan sözcükler anlamca birbirine en yakındır?
A) O, sanat hayatında yer yer durağan dönemler yaşamışsa da sonraki yapıtlarıyla bu hareketsiz yılların üstesinden gelmeyi başarmıştır.
B) Sanatçı olayları iyi gözlemlemeli, yapıtını gereksiz ögelerden temizleyip arındırmalı.
C) Bir eleştirmen kendini okurlarına karşı sorumlu hissetmeli, kişisel düşüncelerini bir kenara bırakmalıdır.
D) Yaşamımda hep zorluklarla karşılaştım, hiç kimseden yeterli bir yardım görmedim.
E) Bir dönem şiirler yazan sanatçı toplumcu temaları ve bireysel temaları birlikte ele aldı.
Yanıt: A

99 yorum

 1. burda aradığım sözçükleri bulamadım mesela çağdaş kelimesini
  Admin Cevabı:
  Merhaba, çağdaş sözcüğünün eş anlamlısı “uygar”dır.

 2. çok güzel benim ve kardeşimin işine çoook yaradı hazırlayanın ellerine sağlık

 3. GÜZEL VALLLAAAAAAAAAAAA SIKM KULANILANLARIMA BİLE EKLEDİM ÇOK GÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜZEL ÇOK BEĞENDİM BUGÜN SINAV 25 EKİM KAZANIM DERSHANESİNDE SINAV VAR UMARIM ÇOK İŞİME YARAR HEPSİ SINAVA BAĞLI İŞŞALLLAH KAZANIRIM ÇOK İŞİME YARADIĞINI DÜŞÜNÜYARUM TEŞEKKÜRLER…

 4. çok süper valla çok işime yarayacak zaten bu güde sınavım vardı umarım sınavım başarılı geçer.

 5. güzel ama aradığım kelimeyi bulamadım ki.hivüyet ne demek.? ama siteniz bilgi acısından güzel yani

 6. sınav iyiydi ellerinize saplık çok işime yaradı daha güzel şeyler yayınlayın mesela zıt anlamlı sözcükleride yayınlasaydınıoz daha iyiy olurdu.
  Admin Cevabı:
  Tıklayın => zıt anlamlı kelimeler sözlüğü

 7. çok güzel zaten perşembe günü yazılımız var . işallah yazılım başarılı geçer

 8. çok güzel pazartesi sınavım var işallah güzel geçer zatende sınav eş anlamlarla

 9. çok işime yaramadı bana 500 tane lazım burda 170 tane var bana göre çok az ama olsun güzel bi siteeeeeeeeeee

 10. süper ödevimi burdan yaptım ama aclenin eş anlamlısı bnim kağıdımda olammadığı için yapamadım size ve çalışanlarınıza ne kadar teşekür etsem azdır bu siteyi herkese tavsiye ederim lütfen ama lütfen bu siteye girin arkadaşlarıma,öğretmenlerime,komşularıma,okuluma,köyüme tavsiye edicem yazacak birşey bulamıyorum

 11. çok güzel ama daha fazla kelime içeriği lazım bazı kelimeleri bulamadık teşekkürler…

 12. bu site çok güzel ama aradığım sözçüğü bulamadım mesela sözçüğün anlamını buulamadım

 13. çok güzel ama ad kelimesini bulamadım yarın sınavım var lütfen cevabı yanıtlarmısınız

  Ad=İsim

 14. çok güzel türkçe derslerinde çok iyi işime yarıyor.artık sınıfın en çalışkan kızıyım

 15. ben bu site sayesinde türkçe dersinde en başarılı öğrencisiyim derslerimde ve ödevlerimde çok yardım eden bir site

 16. bu site çok ama çok güzel istediğim her şey burada var türkçe kelimeleri çok güzel derslerimde çok başarılıyım. o da bu site sayesinde

 17. Bence müthiş bugün sınavım vardı onu geçmeme yardım etti ALLAH RAZI OLSUN sizden ya 100 aldım inanmıyorum şok geçirdim yani

 18. Bence hepsi harika yaa baksana ne arasan bulursun bunlarin icinde ne guzel iste hepsi de lazim bize ama 1kac sey eksik ocinde biraz can sikintisi ama bir bardak soguk su ic hepsi gider seni rahatlatir

 19. merhaba çok teşekkürler çok güzel olmuş ama daha farklı kelimeler olsa daha işime yarardı yine teşekkürler 🙂

 20. bu site çok ama çok güzel istediğim her şey burada var türkçe kelimeleri çok güzel derslerimde çok başarılıyım. o da bu site sayesinde çok güzel yazılmış

 21. Çok beğendim işime yaradı ama bir kaç tane kelime yoktu. Olsun bunlar da gayet güzeldi teşekkürler.

 22. benim istediğim kelimler yok. Daha fazla eş anlamlı ve zıt anlamlı kelimeler eklerseniz sevinirim.

 23. Çok güzel çok yardımcı oldunuz.Ama basiti de yazın lütfen basit-kolay,yalın,bayağı demek lütfen ekleyelim

 24. süperr olmuş ödevlerimdede yardımcı oldu bu arada herkesin bayramı mübarek olsunn büyüklerin ellerinden küçüklerin gözlerinden öpüyorum.

 25. Çok güzel işime çok yaradı bu kadar güzel bir şey görmedim tam puan alıcam bu siteye çok çok teşekkür ederim ♥ ♡ ♥ ♡!!!……..

 26. varya harika bir sınavdı karneye geçecek deedi öğretmen 100 aldım ve kardye geeçtim yopppiiiiiiiii

 27. bence de inanılmaz bir site ellerine sağlık bu siteyi yapanın herkesin yorumuna katılıyorum bir de bu siteden zıt anlamlı sözcükler gelse süper olur

 28. Bende yaz kelimesini bulamadım yayınlayın lütfen yarın öğretmenime kağıdı teslim edicem zaten diğerlerinde iyiyim bunda da olmam lazımm lütfen allah rızası için yayınlayın yalvarrım :-[

 29. bu gün ödevimi tamamlayamamıştım sitenizden baktım aradığım kelimeleri buldum tekrar sıkıştığım yerde bakacağım teşekkür ederim size.

 30. çok beğendim babamla çalıştım favoriye bile aldım inşallah sınavada daha çok yardımcıı olur digger insanlar ve çocuklar vb. lere öneriyorum ben çok beğendim

 31. saolun ama aradığım kelimeler yok aramadıklarım var ne garip bu arada ben sınıfın en çalışkanıyyımmmm beni kimse geçemez

 32. çok güzelmiş ama keşke i ve ş olsaymış ve de farklı harfler ama ben çok beğendim ben bu siteyi

 33. cok işime yaradı öhretmen 22 örnek verdi ben de aynılarını yanmamak için burdan yaptım bu siteyi yapnın eleri öpiyim alah razı olsun teşekkür 😀

 34. Burda eş anlamlı sözcüklerin hepsi var ama Konutun eş anlamı nedir? Bu sayfayı çok beğendim.

 35. Gerçekten hazırlayanların ellerine sağlık çok güzel olmuş ödevime çok yardımcı oldu bir çok bilmediğim kelime de öğrendim…
  ÇOK TEŞEKKÜRLER <3

 36. Bence müthiş bugün sınavım vardı onu geçmeme yardım etti Allah razı olsun sizden ya 100 aldım inanmıyorum şok geçirdim yani

 37. Şu sözleri göremedim:
  Arka,ard,sırt,geri/Gızıl,al,gırmızı/Manda,susığırı,camış/Önce,evveli/Baş,birinci/Geçen,bıldır/Tümsek,tepecik/Ceviz,goz v.b.Ayrıca Balkan türkleride şu sözler de vardır:Abla,ade,cice,ace(ece)/Küçük,ufak,gıcık/İyi,isla/Evet,ya,ti v. b.

 38. aba – üstlük
  abırlamak – azarlamak
  Acemce – Farsça
  acımak – yazığı gelmek
  açıkgöz – kurnaz
  adam – zat – zevat
  adi – aşağılık – bayağı
  agâh – muttali
  ahenk – beste – uyum
  ahvalruhiye – hava
  akis – zıt
  aksiseda – yankı
  aktüalite – aktüellik
  alaka – ilgi
  albalı – vişne
  aldanmak – kanmak
  algılamak – derk etmek
  alışılmış – olağan
  amaç – erek
  amut – topuz
  anı – hatıra
  anlatım – ifade
  ara – fasıla
  araştırmak – incelemek
  armağan – hediye
  artmak – çoğalmak
  asan – kolay
  asıllı – soylu
  aşağılık – adi – bayağı
  aşırmak – çalmak
  atamak – tayin etmek
  avize – çilçırak
  ayaksilen – paspas
  aykırı – tersine – zıddına
  ayrıntı – teferruat
  azgınlık – dalalet
  bacarıklık – vukuf
  bağırtı – çığlık – yaygara
  bağlılık – intisap
  baht – alın yazısı
  balıkkulağı – midye
  barlı – velut
  basmak – çap etmek
  başıboş – avare
  başlık – kalın
  batık – gamze
  bayındır – mamur
  becerikli – acar
  bekâr – subay
  belge – senet – vesika
  bencil – egoist
  beraat kazandırmak – aklamak
  besin – gıda
  beynelhalk – enternasyonal
  bıkmak – tenge gelmek – usanmak
  bilgi – haber
  bilimsel – ilmi
  bir cür – özdeş
  birden – ani – gafleten
  birinci – öncü
  bitkin – güçten düşmüş – tapsız – üzgün
  boğaz – gebe
  boş söylemek – zırva
  boylam – meridyen
  bozma – ihlal
  bölüm – kesim – kol
  bucak – açı
  buhran – bunalım – kriz
  buluş – icat
  burs – tekaüt
  bünye – yapı
  büyükbaba – baba – dede
  cadı – caduger
  cami – mescit
  cazibedar – çekici
  cemiyet – dernek – topluluk – toplum
  cerime – faul
  cevap – yanıt
  cibin – karasinek
  cimri – hasis – pinti
  cop – değnek
  cümle – bütün – cemi – tümce
  çağ – devir
  çakmak – mıhlamak – vurmak
  çan – zeng
  çardak – hangar
  çatmak – erişmek – ulaşmak – vasıl olmak
  çekin – sakın
  çember – çevre – daire
  çerçeve – pervaz
  çetrefil – dolaşık
  çift – koşa
  çıkar – gider – menfaat
  çilekeş – mazlum
  çirk – kir
  çizgi – hat
  çok – fazla – mebzul – pek – yığınla
  çözmek – açmak
  dahi – bile – da – hatta
  daire – idare
  dalbadal – peyderpey
  danışmak – konuşmak
  darılmak – küsmek
  dayanak – delil – istinatgâh
  dede – büyükbaba
  değil – yok
  değmiş – olgun
  delgeç – deşikaçan
  demagoji – demagogluk
  denemek – sınamak – tecrübe etmek
  depo – ambar
  deri – ten
  derrake – dimağ
  destek – kol – rahle
  deve – lama
  devrim – ıslahat
  dikinti meydanı – şantiye
  dilemek – arzu etmek
  dinçlik – huzur
  direnç – mukavemet
  dişlemek – ısırmak
  dizgin – cılav
  doğrudan doğruya – bilavasıta
  dolandırıcı – üçkağıtçı
  dolma – sarma
  dost – arkadaş
  dönmek – dönüşmek
  döyeçlemek – pataklamak
  durdurmak – kesmek
  duyarlı – hassas
  düğü – pirinç
  dünür – dünürcü – elçi
  düş – rüya – uyku
  düşük – uşak saldırma
  düzeltme – ıslah – rötuş
  ebat – boyut – mikyas – ölçü
  edat – ilgeç
  efendi – bey
  egzersiz – meşk
  eğreti – bozuk – muvakkati – öteri – yararsız
  ejderha – canavar
  ekmek – dikmek
  el kandalı – kelepçe
  elebaşı – kuldurbaşı
  emanet – mevduat
  emmi – amca
  en dairesi – enlem
  enkaz – harabe – harabelik – yıkıntı
  er – koca – zevç
  erişmek – çatmak – yetişmek
  esasen – zaten
  eş anlamlı – anlamdaş
  etki – tesir
  evet – beli
  evvelki – sabık
  eziştirmek – tartaklamak – tepelemek
  fahişelik – fuhuş
  fani – ölümlü
  Farsça – Acemce
  fazla – çok
  ferman – buyruk
  fiil – eylem – hareket – iş
  file – ağ
  fırtık – sümük
  fiyasko – iflas – muvaffakiyetsizlik
  gaddar – acımasız
  galsame – solungaç
  garip – acayip – gariban – tuhaf
  gaza – cihat
  geçenlerde – geçende
  geçişli – tesirli
  gelgit – kabarma
  genel – umumi
  gerek – lazım
  geri vermek – kaytarmak
  gıcır gıcır – taptaze – yeni
  girev – diyet – ipotek – rehine
  giyinecek – giyecek
  göbek – karın – kindik – merkez
  gök – gökyüzü
  görev – vazife
  görüşme – temas
  göz – çekmece
  gözlem – müşahede – rasat
  gözü tok – tokgözlü
  gücenmek – incimek
  gül – kızılgül
  gülmeli – mizahi
  güney – cenup
  güven – güvenç – güvenme – itimat
  güz – sonbahar
  haber vermek – salık vermek
  hadden artık – aşırı
  hak – adalet – doğruluk – hukuk
  hakkında – baresinde
  halas etmek – kurtarmak
  halk oylaması – halk oyu
  hamam – banyo
  hangar – çardak – talvar
  harap – laçka
  hareket tarzı – tutum
  has – özgü
  haslet – hasiyet – tabiat
  hat – çizgi
  hatta – bile – dahi – velev
  havi olmak – ihata etmek
  hayat – yaşam
  hazır – amade
  hemfikir – kafadar
  hesaplı – düşünülmüş – hesaplanmış – ölçülü – tedbirli – ucuz
  hicap – utanma
  himaye etmek – kollamak
  hırgür – çekişme – dalaşma
  hissedar – paycı
  hızlanmak – süratlenmek
  hoppanmak – hoplamak
  höyük – kurgan – tepe
  hususile – özellikle
  hüccet etmek – bahse girmek
  hür – azat – erkin
  ibret – ders
  iç işleri – dahilî işler
  içki – içecek
  içtimaiyet – kamu
  idrar – sidik
  iftira – tezvirat
  ihlal – bozma
  ihtiraslı – tutku
  ikinci – tali
  iktidar – hükûmet
  ilelebet – ebedî
  ilginç – enteresan
  ılıştırmak – ılıklaştırmak – ılıtmak
  illegal – gayrilegal – gizli
  ima – iham – işare – kinaye
  imla – yazım
  inanmak – güvenmek
  inhisar – müstemlekecilik
  inşaat – dikinti
  iptidai mektep – ilkokul
  irin – cerahat
  is – kurum
  ıslah olmak – uslanmak
  ispit – jant
  istikrar – karar tutma – sabitlik
  isyan – başkaldırı
  işçi – faale
  işlemek – nakışlamak
  itelemek – itmek
  itimatlı – güvenilir
  ivaz etme – ikame
  izafi – nispi
  jale – kırağı
  jimnastik – idman – kültürfizik
  kabakki – sabık
  kaburga – eğe (kemik)
  kadağan etmek – menetmek – yasaklamak
  kafadar – hemfikir – meslektaş
  kahvedan – cezve
  kalburüstü – seçme
  kalmış – kala
  kamp – düşerge
  kandal – pranga
  kanun – yasa
  kapasite – imkânlılık – kabiliyet
  kapmak – tutmak
  karacı – piyade asker
  karar – yargı
  kargı – kamış
  karmaşık – mürekkep
  karşıt – zıt
  kasıntı – dikbaş – tekebbürlü
  kaşınma – uyuz
  katil – cani
  katran – zift
  kaybolmak – yitmek
  kayırmak – himayecilik etmek – kohumbazlık etmek
  kaytarmak – geri vermek
  kederli – acıklı
  kelep – çile
  kenar etmek – azletmek
  kepenk – pencere kapağı
  kese kâğıdı – kâğıt torba
  kesmek – dayandırmak – durdurmak
  kez – defa – kere
  kiler – ambar
  kimlik – şahsi vesika
  kır – sahra
  kırgın – incik – incimiş
  kısaboy – bodur
  kişi – er – koca – şahıs
  kıvırmak – burmak
  kıymetli – değerli
  koca – büyük – er – kişi
  kohumbazlık etmek – kayırmak
  komple – dolu – tamamen
  konar göçer – göçeri
  konuk – mesken – misafir
  koridor – dehliz
  korunmuş – mahfuz
  kotlamak – şifrelemek
  koz – ceviz
  köken – menşe
  kör – âmâ
  kötüleme – jurnal
  kuda – dürür
  kuma – günü
  kurşun – gülle
  kurum – cemiyyet – kuruluş – müessese
  kuşku – narahatlık – şüphe
  kuvvetli – güçlü
  küçülmek – ufalmak
  kültürfizik – jimnastik
  kürtaj – uşak saldırma – uşak salma
  lafazan – geveze
  lakayıt – hoyrat – ihmalkâr – vurdum duymaz
  lanse etmek – meşhur etmek – tariflemek
  lengimek – tavsamak
  lider – önder – şef
  loka – çalım – gurur
  maaile – ailevi
  mağara – in
  mahdutlaştırma – tahdit
  mahremiyet – gizlilik – mahfilik
  makas – kaycı
  malzeme – materyal
  maneviyat – moral
  marul – kâhı
  matbuat – basın
  mazbut – ahlaklı
  mecbur – zorunlu
  medeniyet – kültür
  melahatli – şirin
  menfaat – çıkar
  meraklı – enteresan – ilginç – zevkli
  mermi – gülle
  mesele – sorun
  meşale – meşal
  metan gazı – hava gazı
  mevzilenmek – mevki tutmak
  meyyal – eğilmiş – meyilli
  mihriban – babacan – sevecen
  minder – döşekçe
  misal – örnek
  mizahi – gülmeli – mazhakeli
  moruk – ihtiyar – koca
  muavin – yardımcı
  muhasara etmek – kuşatmak
  muhmel – kadife
  muhterem – saygıdeğer – sayın
  mukavva – karton
  mutabakat – muvafıklık – yekdillik
  muvaffakiyet – başarı
  mübalağa – abartı
  müddet – süre
  müft – bedava
  mükerrer – tekrarlanmış
  münhasır – mahdudiyetli – mahsusi
  mürgüleme – şekerleme
  müsavat – beraberlik
  müşahede – gözlem
  mütemadiyen – devamlı
  nafile – faydasız
  nakletmek – iletmek
  narenci – turuncu
  naz etmek – kırıtmak
  nazırlık – vekâlet
  nefaset – nefislik
  nene – babaanne – büyükanne
  neşeli – şen
  nezaret – kontrol – murakabe
  nine – babaanne – büyükanne
  nohut – bezelye
  nümayende – delege – temsilci
  od – ateş
  okuma – kıraat
  olasılık – ihtimal
  oluk – nav
  onarmak – tamir etmek
  orijinal – özgün
  otel – mihmanhana
  ova – yazı
  oynamak – kımıldamak
  ozan – şair
  ödül – mükâfat
  öğrenci – talebe
  öldürmek – katletmek – vurmak
  öncü – birinci
  örgüt – teşkilat
  örtülü – kapalı
  övünmek – lokalanmak
  özellik – hususiyet
  özgesi – öbürü
  pabuç – ayakkabı
  palas pandıras – telesik
  papatya – çobanyastığı
  parke taşı – seki taşı
  paydos – teneffüs
  peçe – nikap
  pencere kapağı – kepenk
  pesimist – kötümser
  peyda olmak – belirmek – sadır olmak
  pineklemek – tembellik etmek
  pislik – kir
  plaj – çimerlik
  pul – para
  rahatlık – huzur – konfor
  ramak kalmak – az kalmak
  razı salmak – gönlünü etmek
  reform – ıslahat
  rest çekmek – meydan okumak
  rezil – kepaze
  romantik – duygusal
  rüya – düş
  sabitlik – istikrar
  saf – sıra
  saha – arsa
  sahte – düzmece – kalp – yapmacık
  sakın – çekin – zinhar
  salak – ahmak – aptal
  salıncak – yellencek
  samimiyet – içtenlik
  sandalye – iskemle
  saplantı – sabit fikir
  sarkmak – sallanmak
  savaş – cenk – harp – muharebe
  saygıdeğer – muhterem
  sebze nevi – pırasa
  sedye – harek
  selamat kalın – Allah’a ısmarladık
  sene – yıl
  serdabe – sanduka
  serpilmek – gelişmek
  sessiz – sakit – samit
  seviye – düzen – düzey
  sığınma – iltica
  sima – yüz
  sinir – asap
  sinyal vermek – korna çalmak
  sistem – düzen
  sızıldanmak – sızlanmak
  solgunlaşmak – matlaşmak
  sonbahar – güz
  sorumlu – mesul
  soygunçu – şaki
  sömestre – yarıyıl
  söz – laf – lafız – söylenti
  spekülasyon – vurgun
  suiistifade – suistimal
  sur – hasar
  sülün – kırgavul
  süratli – seri – tez
  süst – uyuşuk
  şahit – tanık
  şaki – kuldur – soygunçu
  şamil olmak – kapsamak
  şark – doğu
  şef – lider – önder
  şeklen – zahiren
  şerh – yorum
  şikest – malul – sakat
  şirin – aziz – melahatli
  şöhret – ün
  şuur – bilinç
  taarruz – hücum
  tabii – doğal – olağan
  tahammül – dözüm
  tahsil – öğrenim – öğretim
  takibat – kovuşturma
  taksir – cürüm
  talih – şans
  tamamlık – tümleç
  tanımlamak – tarif etmek
  tapınak – mabet
  tarif – övgü – tanım
  tarz – tür
  taşıma – nakil
  tatlı – şirniyat
  tay – denk – eş – eşit
  tebaalık – tabiiyet
  tecrübe etmek – denemek
  tef – kaval
  tekebbür – gurur
  tekrar – yine
  telefon – alısün
  telesik – acele – palas pandıras
  temayüz – farklanma
  temkinli – ağırbaşlı – ılımlı
  teneklik – bağ
  tepecik – tümsek
  tereke – miras
  tesadüf – rastlantı
  testi – bardak
  tevazu – alçak gönüllülük
  tezgâh – piştahta
  tıp kardeşi – hasta bakıcı
  titremek – zangırdamak
  tomar – top – topa
  toplam – mecmu – yekûn
  toplumsal – içtimai
  toy – acemi – düğün
  tuğla – kerpiç
  tutacak – kol
  tutsak – esir
  tüm – bütün – hamı
  tüzük – nizamname
  ufak – küçük
  ulusal – milli
  unutulmak – küllenmek
  usta – ehil – erbap – üstat
  uşaklık – rahim
  uydurma – blöf – derme çatma
  uygun – münasip
  uyum – ahenk – uygunluk
  uzatmak – uzatmak
  üçkâğıtçı – kartbasan – kumarbaz – leylaç
  ün – şöhret
  ürkmek – irkilmek – yılmak
  üstünkörü – sathi – yüngül
  üzüntü – acı – tasa – usanç
  valide – ana
  vasıl olmak – çatmak
  vazife – görev – işlev – ödev – vecibe
  vehim – evham – kuruntu
  veri – malumat
  veyahut – veya
  vitrin – camekan
  vurdum duymaz – itinasız – lakayıt
  vuslat – görüş
  yâddaş – hatır
  yakalık – yaka
  yakşı yol – güle güle
  yallah – git
  yamyam – adamyiyen
  yankılanmak – aksiseda vermek
  yapı – bina – bünye – kuruluş
  yâr – sevgili
  yardakçı – elbir
  yarım yamalak – elüstü – fevrî – tez
  yasak – kadağan
  yatak – mecra
  yay – keman
  yazı – hat
  yeis – ümitsizlik
  yemek – aş
  yer bilimci – jeolog
  yersiz iş – gaf
  yezne – damat – enişte – güvey
  yıkılmak – düşmek
  yitirmek – kaybetmek
  yoksul – fakir – fukara
  yoldaşlık – refakat
  yönetici – rehber
  yuhalamak – itiraz etmek – tuf tuf etmek
  yüce – ulu
  yükselti – rakım
  yüz ölçümü – yüz sathı
  zaaf – zayıflık
  zamanlamak – hesaplamak – nazara almak
  zangır zangır – tir tir
  zararına – zarar ederek
  zayıflık – zaaf – zafiyet
  zarar – sakınca
  zıddına – aykırı
  zıpçıktı – gafleten – gözlenilmeden
  zirve – doruk
  zor – çetin – güç

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir