Soyutlama ve Somutlama

SOMUTLAMA ve SOYUTLAMA
Soyut kavramların anlatılması ve kavranması zordur. Soyut kavramları anlaşılır duruma getirmek için somut anlamlı sözcüklerden yararlanılır. Buna
somutlaştırma denir.

 

Örneğin,
“güç, hüner” soyut anlamlıdır. Bu kavramları somutlaştırmak için somut anlamlı “bilek” sözcüğün­den yararlanabiliriz. “O bileğine çok güveniyor.” dedi­ğimiz zaman “güç, hüner” kavramlarını somut bir biçimde anlatmış oluruz. Bunun tersi de mümkündür. Ona da soyutlama denir.

 

Örnek Soru

 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “renkli” sözcüğü soyut bir kavramı nitelemektedir?

 

A) Gezide renkli simalarla tanıştık.
B) Toplantıda çok renkli düşünceler ileri sürüldü.
C) Gökyüzünü havaî fişeklerin renkli ışıkları dol­durdu.
D) Tablosunu renkli çizgilerle bezemiş.
(1992-EML)

 

Çözüm
“Renkli” sözcüğü, A, C ve D’de somut kavramla­rı (simalar, ışıklar, çizgiler): B’de ise soyut bir kavram olan “düşünceleri nitelemiş.

 

CEVAP B

No Comments

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir