Melih Cevdet Anday

Melih Cevdet Anday Hayatı Edebi Kişiliği ve Eserleri hakkında Kısaca Özet Bilgi

İstanbul’da doğdu. Ankara Gazi Lisesini bitirdikten sonra bir süre Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesine devam etti. Daha sonra sosyoloji öğrenimi görmek için Belçika’ya gönderildi. Bir süre memurluk yaptı. 1941 yılında Orhan Veli KANIK ve Oktay Rifat HOROZCU ile birlikte “Garip” isimli şiir kitabını çıkarmıştır. Daha sonraki yıllarda çeşitli gazetelerde denemeler, makaleler, köşe yazıları yazmış; tefrika romanlar yayımlamıştır.

Oyunlarında çoğunlukla bireyin iç dünyasını konu edinmiştir. Melih Cevdet Anday‘ın oyunları içsel yaşantılar üstüne kurulmuştur. Dış çatışmalara dayandırılmış yoğun olaylar dizisi Anday’ın hiçbir tiyatro yapıtında görülmez. Anday gerek şiir kitaplarıyla, gerekse daha sonraları yöneldiği roman ve tiyatro alanlarındaki yapıtlarıyla birçok ödül kazanmıştır.

Melih Cevdet Anday Eserleri: İçerdekiler, Mikadonun Çöpleri, Yarın Başka Koruda, Dikkat Köpek Var, Ölüler Konuşmak İster, Müfettişler, Ölümsüzler (tiyatro); Garip (Orhan Veli ve Oktay Rifat’la birlikte), Rahatı Kaçan Ağaç (şiir); Aylaklar (roman)…

BAŞKA KAYNAK:

Şâir ve yazar. İstanbul’da doğdu. Avukat Cevded Anday’ın oğludur. Kadıköy 35. İlkokulu (1928), Kadıköy Ortaokulu (1931) ve Ankara Gazi üsesi’ni (1936) bitirdi. Devlet tarafın­dan sosyoloji öğrenimi yapmak üzere Belçika’ya gönderildi » ise de II. Dünya Savaşı’nın çtkması sebebiyle yurda döndü. Milli Eğitim Bakanlığı Yayın Müdürlügü’nde, Ankara Kıtaplığı’nda memurluk yaptı. Akşam, Tercüman, Büyük Gazete ve Cumhuriyet gazetelerinde çalıştı. İstanbul Belediye Kon­servatuarı Tiyatro Bölümü’nde fonetik ve diksiyon dersleri verdi. Bir ara TRT Yönetim Kurulu’nda görev aldı.

Günümüz şâir ve yazarlarındandır. Ukte adlı ilk şiiri Var­lık dergisinde çıktı (1936). Sonra Orhan Veli Kanık ve Oktay Rlfat Horozcu ile beraber çıkardıkları kitaptan dolayı Garip akımı adını alan yeni şiirin İlk örneklerini verdiler. Varlık, Ses, Ye-ditepe, Yaprak, Papirüs, Yeni Dergi vb. gibi dergilerde şiirle­ri çıktı. 1946’dan sonra sosyal meselelere de ağırlık vererek tiyatro ve roman türünde eserler verdi. Eserlerinde birinci planı düşünce teşkil eder. Çünkü şiire tarihî materyalizmin fikri ve felsefî cephesini yerleştirmeye, sınıf çelişkilerini anlatmaya uğraşır. Duygu unsuru zayıftır. Şiirleri zor anlaşılır. Tercüme eserleri de mevcuttur.

Melih Cevdet Anday Şiirleri:

 1. Garip (Orhan Veli ve Oktay Rifat’la birlikte, 1941), 2. Rahatı Kaçan Ağaç (1946), 3. Telgrafhane (1952), 4. Yanyana (1956), 5. Kolları Bağlı O İde s us (1963), 6. Göçebe Denizin üstünde (1970), 7. Teknenin Ölümü (1975) (1976, Ye­di Tepe Şiir Ödülü), 8.. Sözcükler (Bütün şiirleri 1978) (Se­dat Si mavi Ödülü), 9. Ölümsüzlük Ardında Gılgamış (Yeni şiirleri, 1981).

Melih Cevdet Anday Tiyatro eserleri:

1. Içerdekiler (1965), 2. Mika­donun Çöpleri (1967), (1967-68 İlhan İskender Ödülü) 3. Dört oyun (Yarın Başka Koruda, Dikkat Köpek Var, Ölüler Konuş­mak İsterler, Müfettişler, 1972),

Melih Cevdet Anday Romanları :

1. Aylaklar (1965, 1977), 2. Gizli emir (1970) (TRT Sanat Ödülü), 3. İsa’nın Gün­cesi (1974), 4. Raziye (1975).

Deneme kitapları:

1. Doğu-Batı (1961), 2. Konuşarak (1964), 3. Yeni Tanrılar (1974), 4. Sosya­list Bir Dünyâ (1975).

Gezi yazıları:

1. Sovyet Rusya, Azer­baycan, Özbekistan, Bulgaristan, Macaristan (1965),

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir