Sevinç Çokum

Sevinç Çokum Kimdir Hayatı Biyografisi Eserleri Kişiliği Hakkında Kısaca Bilgi

(1943-…), günümüz yazarlarındandır. Birçok gazete ve dergide görev almış, yazılar yayımlamıştır. Hikâyelerinde İstanbul’un geleneksel sosyal dokusundan kesitler sunmaya çalışmış, romanlarında da sosyal konulara ve tarihe değinmiştir. Fıkra, söyleşi, senaryo, oyun, radyo oyunları gibi türlerde de eser vermiştir. Manevi değerlere önem veren bir yazardır. Millî ve dinî bir duyarlılıkla özellikle kent yaşamındaki insanların kimlik sorunlarına yaklaşmıştır. Hisarcılar arasında da yer almıştır.

Sevinç Çokum’un Eserleri Nelerdir

Eğik Ağaçlar, Bölüşmek, Makine, Derin Yara, Onlardan Kalan, Rozalya Ana, Bir Eski Sokak Sesi, Evlerinin Önü, Beyaz Bir Kıyı, Gece Kuşu Uzun Öter (hikâye); Zor, Hilâl Görününce, Karanlığa Direnen Yıldız, Bizim Diyar, Çırpıntılar, Ağustos Başağı, Deli Zamanlar, Gülyüzlüm, Gece Rüzgârları, Tren Burdan Geçmiyor (roman); Beyaz Sessiz Bir Zambak, Yeniden Doğmak (senaryo)
BAŞKA BİR KAYNAK:
Hikâye ve roman yazarı. İstanbul’da doğdu. Beşiktaş Kız Lisesi’ni, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirdi (1970). 1975 yılına kadar öğ­retmenlik yaptı. Türk Edebiyatı dergisinin yazı işleri müdür­lüğünü yürüttü.
Günümüz hikâye ve romancılarındandır. Lise sıralarında iken şiirler yazmıştı. İlk hikâyesi Hisar dergisinde yayımlan­dı (1972). Daha sonra Hisar, Töre ve Türk Edebiyatı dergile­rinde yazı yazdı. Sevinç Çokum, serlerinde İstanbul’un yoksul ve orta halli ailelerinin dünyâsını şiirli dil ve güzel bir üslûp ile anlatır. Kadın tiplerinin iç dünyalarını başarılı psikolojik tahlillerle yansıtır. Son iki romanında konuları tarihten seçerek târihî roman sayılabilecek eserler de verdi.
Hikâye kitapları:
1. Eğik Ağaçlar (1972), 2. Bölüşmek (1974), 3. Makina (1976), 4.Derin Yara (1984).
Romanları:
1. Zor (1976), 2. Bizim Diyar (1979), 3. Hilal Görününce (1984). Zor romanı ile Dündar Taşer Roman Yarışması birincisi ve Ülkücü Gazeteciler Cemiyeti Yılın Romancısı Armağanı’nı kazandı (1977).Makina adlı hikâye kitabı ile Türkiye Millî Kültür Vakfı Kültür Yarışması’nda edebiyat dalı özel jüri ar­mağanını kazandı (1978). Hilâl Görününce romanı ile Türki­ye Millî Kültür Vakfı 1985 Edebiyat Odülü’nü kazandı. Se­vinç Çokum 1984’te de Türkiye Yazarlar Birliği tarafından yı­lın yazarı seçilmiştir.

No Comments

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir