İskitler (Sakalar)

İskitler (Sakalar) Hakkında Kısaca Özet Bilgi

Orta Asya bölgeside medeniyet kurduğu bilinen ilk Türk topluluğu İskitler’dir. Arap kaynaklarında Sakalar olarak geçmektedir. İskitler Tanrı Dağları ve Fergana Vadisi bölgesinde teşkilatlanmışlar daha sonra sınırlarını genişletmişlerdir. Yapılan araştırmalar İskitlerin Türk kökenli olduğunu göstermektedir. . İlk göçebe Türk topluluğudur. (MÖ VII. Yüzyılda batıya doğru göç ederek, Karadeniz’in kuzeyinden Tuna Nehri‟ne kadar uzanan topraklara yerleştiler.) Sanatta hayvan figürünü kullanan ilk Türk topluluğudur. Kalaç Türklerinden gelirler. ilk Türk kadın hükümdarı TOMRİS KATUN devleti yönetmiştir. Amazon adı verilen kadın askerleri vardır. Alp Er Tunga destanı ve Şu destanı İskitlere aittir. Pantolon ve kemer tokasını ilk defa kullanan Türk topluluğudur. At koşum takımlarını ilk defa kullanan Türk topluluğudur. Bugünkü Yakut Türklerinin atalarıdır. Yaşayış ve inanışları Türklerle aynıydı.

İskitlerin Özellikleri Nelerdir Maddeler Halinde

* Hem kurganlardan çıkan arkeolojik kalıntılar, hem de Heredot’un tarih kitabı ile benzeri kaynaklar Iskitlerin bir kısmının atlı göçebe bir kısmının ise çiftçi bir hayat yaşadığını göstermektedir,
* Göçebe İşkiller at, sığır ve koyun yetiştirmiştir. Heredot, Iskitlerin at sütü içtiklerini yazmıştır,
* Çiftçi Iskitler buğday ve arpa gibi tarım ürünleri yetiştirmişlerdir,
* Grek (Yunan) site devletleri ile yapılan ticaretten dolayı çiftçi Iskitlerin yetiştirdikleri buğdayın yarısını bu ticaret için ürettikleri anlaşılmaktadır.
* Göçebe Iskitler yurt adı verilen çadırlarda kalmışlardır. At tarafından çekilen hareketli ve tekerlekli arabalarda kullanılmıştır,
* Kurganlarda İskit hayvan üslubu ile işlenmiş pişmiş topraktan kap kacak bulunmuştur,
* Iskitler madeni işlemişlerdir. Bronz ve bakırı sıcak (eriterek), demiri soğuk işleyebilmişlerdir.
* Çeşitli kurganlardan bulunan altın eşyalar altını da iyi bir şekilde işlediklerini göstermektedir. Maden eritmede kullanılan odun kömürünü de kendileri üretmişlerdir.
* Iskitler atlı okçu idiler. Ok ve yay en bilinen silahları idi. Bunların yanında kısa kılıç ve mızrak da kullanmışlardır. Heredot onların aybalta (teber) da kullandığını yazmıştır.
* Silahları ile gömülmüş çok sayıda kadın kurganı bulunduğundan dolayı İskitlerde kadınların da savaştığı, savaşçı kadınların bulunduğu bilinen bir gerçektir.

İskitlerin (Sakalar) Tarihi Hakkında Bilgi

        Orta Asya’da medeniyet kurduğu bilinen ilk Türk topluluğu İskitler’dir. Arap kaynaklarında Sakalar olarak geçmektedir. Yapılan araştırmalar İskitlerin Türk kökenli olduğunu göstermektedir. İskitler savaşçı bir toplumdur. İskitlerin Persler ile yaptıkları mücadeleler İskitlerin Alp Er Tunga, Perslerin Şehname adlı destanlarına konu olmuştur. Şu destanı da İskitlere aittir. Dünya tarihinde ilk kadın hükümdar olan Tomris Hatun bir İskit hükümdarıdır. Konargöçer yaşayan bu medeniyetteki insanlar çadır şeklinde arabalar kullanmışlar ve hayvancılık ile uğraşmışlardır. Gök Tanrı inancına sahip olan İskitler ölümden sonraki hayata inanmışlardır. Bu doğrultuda ölülerini mumyalamışlardır. Bozkırın kuyumcuları olarak bilinen İskitlerin kurgan adı verilen mezarlarında bulunan araç ve gereçler altın işlemeciliğinde oldukça ilerlemiş olduklarını göstermektedir. Koşum takımları yapımında usta olan İskitler üzengiyi ilk kullanan Türk topluluğudur.

İskitler ile ilgili günümüze ulaşan bilgileri ve bu medeniyet hakkında özetle şunlar söylenebilir. İskitler savaşçı bir toplumdur. İskitlerin Persler ile yaptıkları mücadeleler İskitlerin Alp Er Tunga, Perslerin Şehname adlı destanlarına konu olmuştur. Şu destanı da İskitlere aittir. Konargöçer yaşayan bu medeniyetteki insanlar çadır şeklinde arabalar kullanmışlar ve hayvancılık ile uğraşmışlardır. Gök Tanrı inancına sahip olan İskitler ölümden sonraki hayata inanmışlardır. Bozkırın kuyumcuları olarak bilinen İskitlerin kurganlarında bulunan araç ve gereçler altın işlemeciliğinde oldukça ilerlemiş olduklarını göstermektedir. Bozkır hayvan üslubunu yansıtan motifli eserlere rastlanılmıştır. Heredot’un Amazon Kadınları olarak bahsettiği savaşçı kadınların İskit kadınları olduğu bilinmektedir. Amazon Kadınları, erkeklerinin uzun süren Pers savaşlarında ölmesi üzerine Persler ile savaşmışlardır. Sağ göğüslerini keserek tek göğüslü olarak savaşan kadınların daha iyi ok atabilmek amacıyla bu yola başvurdukları bilinmektedir.

Tarih
Yandex.Metrica