Türk- Bizans / Sasani İlişkileri

Türk- Bizans / Sasani İlişkileri

• Eski Türk devletleri topraklarından geçen İpek Yolu üzerinde kervanlar kurmuşlar belirli bir ücret karşılığında kervanların ihtiyaçlarını karşılamışlardır. Kervanlardan “geçiş vergi” almışlardır.
• İpek Yolu’nda ticaretin bol kazançlı olması, Türklerle komşuları arasında mücadelelere neden olmuştur.
Köktürkler, Sasanilerle işbirliği yaparak İpek Yolu ticaretini elinde bulunduran Ak Hunlar (Eftalitler)’e 557’de son vermiştir.
Göktürkler ile Sasaniler, Ak Hun Devleti topraklarını Ceyhun Nehri sınır olmak üzere paylaştılar. Böyle İpek Yolu’nun doğu tarafı İstemi Yabgu’nun eline geçmiştir.
• Daha sonra İpek Yolu’nun kullanımı için Sasanilerle anlaşmazlığa düşen İstemi Yabgu, Sasanilere karşı ittifak kurmak için Bizans’a 567’de elçi göndermiştir.
• Bizanslar ’da Köktürk Devleti’ne elçi göndermiştir.
UYARI: İstemi Yabgu’nun Bizans’a gönderdiği heyet Orta Asya’dan Bizans İmparatorluğu giden ilk resmî Türk heyetidir.
UYARI: İstemi Yabgu “Atalarımızdan işittik ki Roma İmparatorluğu elçileri geldiği zaman bu bizim için artık yeryüzünü fethedeceğimize işaret eder” sözünü bu süreçte söylemiştir.
• Sasanilere karşı Bizans’la ittifak kuran Köktürkler doğudan, Bizans batıdan Sasanilere saldırıya geçtiler. Bu saldırılar karşısında güç kaybeden ve yıpranan Sasani Devleti’ni Hz. Ömer ile ortadan kaldırmıştır.
• İpek Yolu’nun kontrolünü ele geçiren Köktürk devletinin iç piyasalara canlanmış, halk zenginleşmiştir.
• Serbest ticaret pazarlarının önemini koruyan Bilge Kağan Çin İmparatoru’ndan, Ordos Bölgesi’nin kuzeyinde bulunan bir Çin şehrinde serbestçe alışveriş yapabilme imtiyazı elde etmiştir. Böylece her iki tarafta da bu anlaşmadan karlı çıkmıştır.
Uygurlar, alım satım ve borç alıp vermede belirli bir para ve ölçü sistemine sahip olmuştur.
UYARI: Borç karşılığı her ay faiz ödemesi yapılması, Türklerde bankacılığın temelinin atıldığının göstergesidir.

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir