Şamanizm

Şamanizm Nedir Ne Demektir Nasıl Bir Dindir Kime İnanır

Türk ulusunun on binlerce yıllık tarihi boyunca benimsediği bir inanç sistemlerinden biri de Şamanizm‘dir. Şamanizmin temel ilkesi, doğanın canlı varlıklarının ve doğaüstü güçlerin saygı görmesi ve onlarla etkileşim kurulmasıdır. Bu inanç sistemi, dünyanın pek çok yerinde farklı şekillerde var olmuştur. Türk Şamanizmi, Türk kültürü ve tarihi ile yakından ilintilidir.

Şamanizmin Kökeni ve Ortaya Çıkması

Bu inanç sisteminin ortaya çıkışı hakkında kesin bir bilgi olmamakla birlikte, araştırmalar, Bu inancın Orta Asya steplerindeki Göktürkler, Hunlar, Avarlar, Bulgarlar, Kıpçaklar ve diğer Türk toplulukları tarafından uygulandığını göstermektedir. Bu inanç, Türk kültürü ve tarihi ile yakından bağlantılı olan köklü bir inanç sistemidir. Kökeni, insanlık tarihine dayanan Şamanizm’in tarihi, MÖ 10.000 yıllarına kadar uzanır. Şamanizm’in ortaya çıkışı, insanların doğa ile olan ilişkilerinin evrimi ve kültürel gelişimi ile yakından ilişkilidir.

Tarihsel açıdan, Şamanizm’in doğuşu ile ilgili olarak çeşitli teoriler ortaya atılmıştır. Bunlardan en yaygın olanı, insanların avcılık ve toplayıcılık dönemlerinde yaşadıkları deneyimlerin, Bu inanç doğuşunu şekillendirdiği yönündedir. İnsanlar, doğal çevrede yaşadıkları zorluklarla baş etmek için, doğayı anlamaya çalışmışlardır. Şamanlar, doğanın döngüsüne uyum sağlama konusunda bilgi sahibi oldukları için, insanların doğayla uyum içinde yaşamalarına yardımcı olmuşlardır.

Başka bir teori ise, Şamanizm’in doğuşunu, insanların güçlü bir liderlik yapısına ihtiyaç duyduğu dönemlerde aramaktadır. Şamanlar, doğaüstü güçlerle iletişim kurarak, liderlerin kararlarını desteklemişlerdir. Bu şekilde, Şamanizm, liderlik yapısının kurulmasına ve güçlendirilmesine yardımcı olmuştur.

Şamanizm’in ortaya çıkışı hakkında bir diğer teori ise, İlk Çağ Uygarlıkları‘nda insanların, doğal olaylar karşısında kendilerini korumak amacıyla, doğaüstü güçlere tapındıkları yönündedir. Bu tapınaklara zamanla, Şamanlar önderlik etmişlerdir.

Şamanizm

Şaman ve Şamanizmin Özellikleri Nelerdir

Şaman, doğaüstü güçlere sahip olduğuna inanılan kişidir. Şaman, insanların sorunlarına çözüm bulmak, hastaları iyileştirmek ve doğal afetleri önlemek gibi görevleri yerine getirir. Şaman, trans halindeyken doğaüstü güçlerle iletişim kurarak sorunların çözümüne yardımcı olur. Şamanizm, doğanın tüm varlıklarının canlı olduğuna, her şeyin bir ruha sahip olduğuna inanır. İşte şamanizmin özellikleri:

 • Doğa ve doğal olaylara saygı duyma
 • Her şeyin canlı olduğuna inanma
 • Ruhların ve doğaüstü varlıkların varlığına inanma
 • Hastalıkların ruhani kaynaklı olduğuna inanma
 • Şamanlar aracılığıyla doğaüstü güçlerle iletişim kurabilme
 • Dans, müzik, şarkı gibi ritüellerin kullanımı
 • Trans haline geçme ve spiritüel yolculuklar yapma
 • Geçmiş ataların ve topluluk liderlerinin önemli olduğuna inanma
 • Rüya yorumlama ve görüşlerin anlamlandırılması
 • Hayvanlara ve bitkilere saygı duyma
 • Kişinin ruhunun, bedenin üstünde bir varlık olduğuna inanma
 • İyileştirme amaçlı şifa uygulamaları
 • Doğaüstü güçlerin yardımıyla kişisel ve toplumsal sorunlara çözüm bulma
 • Falcılık, kehanet gibi uygulamaların yapılması
 • Ölüm sonrası yaşama inanma
 • Sosyal ve kültürel olayların ritüellerle kutlanması
 • Gökteki tanrılar, yerdeki ruhlar ve yeraltı dünyasındaki ruhlar arasında bir hiyerarşi olduğuna inanma
 • Toplulukların ruhunun korunması ve kötü ruhların uzaklaştırılması
 • Kişinin ruhsal yolculuğunda hayvanlardan, doğa unsurlarından ve sembollerden yararlanma
 • Kişinin bireysel ruhsal sağlığı kadar toplumsal ruh sağlığına da önem verme.

Şamanizm’in Temel İnançları

Her şeyin canlı olduğuna inanmak: Bu inanca göre, tüm varlıklar, hayvanlar, bitkiler, insanlar ve hatta cansız objeler bile, canlı bir ruha sahiptirler.

Doğaüstü varlıkların varlığına inanmak: Şamanlar, doğaüstü varlıkların, özellikle de ruhların, var olduğuna inanırlar. Bu varlıkların insanların hayatına müdahale ettiği ve bazen insanlarla iletişim kurdukları düşünülmektedir.

Hastalıkların ruhani kaynaklı olduğuna inanmak: Şamanlar, bir hastalığın sadece fiziksel sebepleri olduğuna inanmazlar. Bu inanca göre, hastalıkların temelinde ruhani nedenler yatar ve bu nedenler doğaüstü güçlerin müdahalesinden kaynaklanır.

Şamanlar aracılığıyla doğaüstü güçlerle iletişim kurabilme: Doğaüstü güçlere doğrudan erişim sağlamak için şamanların ritüeller gerçekleştirdiği bir inanç sistemidir. Şamanlar, trans haline geçerek, doğaüstü varlıklarla iletişim kurar ve topluluklarının sorunlarına çözümler sunarlar.

Dans, müzik, şarkı gibi ritüellerin kullanımı: Şamanlar, dans, müzik ve şarkı gibi ritüellerle trans haline geçmeye çalışırlar. Bu ritüellerin, doğaüstü güçlerin çağrılması için bir araç olduğu düşünülmektedir.

Trans haline geçme ve spiritüel yolculuklar yapma: Şamanlar, trans haline geçerek doğaüstü varlıklarla iletişim kurarlar. Bu trans halinde, geçmişe ve geleceğe seyahat etme ve diğer dünyalarla iletişim kurma imkanı bulurlar.

Geçmiş ataların ve topluluk liderlerinin önemli olduğuna inanmak: Şamanlar, geçmiş ataların ruhlarına saygı gösterirler ve onların yardımıyla doğaüstü varlıklarlaileşim kurmaya çalışırlar. Geçmiş liderler ve şamanlar, yaşayan şamanlar tarafından anılır ve onların öğretileri ve tecrübeleri takip edilir.

Doğa ile bağlantıyı koruma: Şamanlar, doğanın insanların hayatı ve sağlığı için hayati önemde olduğuna inanırlar. Doğanın saygı gösterilmesi ve korunması gerektiğine inanırlar.

Rüyaların önemine inanmak: Şamanlar, rüyaların doğaüstü bir kaynak olduğuna inanırlar. Rüyalardaki semboller ve imgeler, ruhani bilgi ve öğretiler taşıdığına inanılır.

Toplumsal düzenin önemine inanmak: Şamanlar, toplumsal düzenin korunmasının doğanın denge ve uyumunun devamı için hayati olduğuna inanırlar.

Kendini geliştirme ve kişisel sorumluluk: Şamanlar, kişisel gelişimin önemine inanırlar ve kendilerini sürekli olarak geliştirmeye çalışırlar. Kişisel sorumluluk, kendine, aileye, topluma ve doğaya saygı göstermek için hayati bir önem taşır.

Doğal döngülerin takibi: Şamanlar, doğanın döngülerinin takibi konusunda uzmanlaşırlar. Bunlar arasında, ayın evreleri, mevsimler ve günün farklı saatleri gibi doğal olaylar bulunur.

Ölümün bir dönüşüm olduğuna inanmak: Şamanlar, ölümün doğanın bir parçası olduğuna ve yeni bir dönüşümün başlangıcı olduğuna inanırlar. Ruhun ölümden sonra yeni bir bedenle tekrar doğacağına inanılır.

Eşsiz bir kişisel yolculuk: Her insanın kendine özgü bir kişisel yolculuğu olduğuna inanır. Kişinin kendi yolu bulması, hayatın amacını anlaması ve kişisel gelişimi için önemlidir.

Özgür iradeye saygı: Şamanlar, insanların özgür iradelerine saygı gösterirler ve insanların kendi kararlarını vermesine izin verirler.

Doğaüstü varlıkların farklı formlarda göründüğüne inanmak: Şamanlar, doğaüstü varlıkların farklı formlarda göründüğüne inanırlar. Bu formlar arasında hayvanlar, bitkiler, nesneler ve semboller bulunur.

Sembollerin önemine inanmak: Şamanlar, sembollerin doğaüstü bilgi ve anlam taşıdığına inanırlar. Semboller, şamanların spiritüel yolculuklar

Şamanizm Ritüelleri

Bu inanç, doğayla bağlantı kurmak, doğanın güçlerini ve enerjilerini kontrol etmek için ritüeller kullanır. Bu ritüellerin çoğu, doğanın çevresindeki unsurları ve özelliklerini içerir. İşte şamanizm ritüelleri hakkında detaylı bir makale:

Dans ve Hareket: Dans ve hareketi doğanın güçlerine bağlanmak için kullanır. Dans ve hareket, şamanların güçlü bir trans hali içine girmelerine yardımcı olur.

Şarkı ve Şiir: Şarkı ve şiirler, şamanların güçlü bir ruhsal deneyim yaşamalarına yardımcı olur. Şarkılar ve şiirler, doğanın ritmine uygun olarak düzenlenir.

Beden Boyama: Beden boyama, birçok şamanik geleneğin bir parçasıdır. Bu ritüel, doğanın unsurlarına atıfta bulunan semboller veya sembolik şekiller içerir.

Tütün ve Diğer Bitkilerin Kullanımı: Şamanlar, tütün ve diğer bitkilerin güçlü bir ruhsal deneyim yaşamalarına yardımcı olduğuna inanır. Bu ritüel, şamanların doğanın güçlerine bağlanmalarına yardımcı olur.

Ateş Ritüelleri: Ateş ritüelleri, doğanın en temel unsurlarından biridir. Ateş, şamanların doğal enerjiyi kullanarak, ritüeller sırasında enerjilerini yükseltmelerine yardımcı olur.

Rüya Yolu: Rüya yolu, şamanların trans halinde, bilinçaltındaki doğal güçlere bağlanmak için kullandığı bir ritüeldir. Şamanlar, rüyalarında semboller, anılar veya görüntüler görebilirler.

Görselleştirme: Görselleştirme, şamanların zihinlerinde görsel imgeler oluşturmalarına yardımcı olan bir ritüeldir. Şamanlar, doğanın unsurlarını hayal ederek, ruhsal deneyimler yaşayabilirler.

Yalnızlık ve Açlık: Yalnızlık ve açlık, şamanların kendilerini doğanın güçlerine bağlamak için kullandıkları zorlu ritüellerdir. Bu ritüeller, şamanların kendilerini açlığa ve yalnızlığa maruz bırakarak, doğanın enerjileriyle bağlantı kurmalarını sağlar.

Sıcaklık ve Soğukluk: Sıcaklık ve soğukluk, şamanların kendilerini doğanın güçlerine bağlamak için kullanabilecekleri zorlu ritüellerdir. Bu ritüeller, şamanların sıcaklık veya soğukluk gibi doğanın unsurlarına maruz bırakarak, doğanın enerjileriyle bağlantı kurmalarına yardımcı olur.

Ayinler: Ayinler, doğanın güçlerini kullanarak, şamanların ritüelleri uygulamasına yardımcı olan toplu olaylardır. Bu ritüeller, topluluğun doğanın enerjileriyle bağlantı kurmasına yardımcı olur.

Yolculuk Ritüelleri: Yolculuk ritüelleri, şamanların trans halinde, başka dünyalarla iletişim kurmalarına yardımcı olan bir ritüeldir. Şamanlar, doğanın güçleriyle bağlantı kurmak için başka dünyalara yolculuk edebilirler.

Maskeler: Maskeler, birçok şamanik geleneğin bir parçasıdır. Maskeler, sembolik bir ritüel aracı olarak kullanılır ve şamanların doğanın güçleriyle bağlantı kurmasına yardımcı olur.

Şamanik Ayinler: Şamanik ayinler, şamanların bir araya gelerek doğanın güçlerine bağlanmalarına yardımcı olan toplu ritüellerdir. Bu ayinler, genellikle doğanın unsurlarını içeren sembolik bir dizi hareket ve sembol içerir.

Taşlar ve Kristaller: Taşlar ve kristaller, doğanın güçlerini kullanarak, şamanların ritüelleri uygulamasına yardımcı olan sembolik araçlardır. Şamanlar, belirli taş ve kristalleri kullanarak, doğanın güçlerini çağırabilirler.

Bataklıklar: Bataklıklar, şamanların doğanın güçleriyle bağlantı kurmak için kullandığı sembolik bir ritüeldir. Bataklık ritüeli, bataklıkta yürümek veya oturmak ve doğanın güçlerini çağırmak için sembolik bir dizi hareket içerir.

Güneş ve Ay Ritüelleri: Güneş ve ay ritüelleri, doğanın güçlerine bağlanmak için kullanılan sembolik ritüellerdir. Bu ritüeller, doğanın enerjileriyle bağlantı kurmak için sembolik bir dizi hareket ve sembol içerir.

Kutsal Su Ritüelleri: Kutsal su ritüelleri, suyun doğanın güçlerini temsil ettiği şamanik bir ritüeldir. Bu ritüel, suyun güçlerini çağırmak için sembolik bir dizi hareket ve sembol içerir.

Doğa Yürüyüşleri: Doğa yürüyüşleri, şamanların doğanın güçleriyle bağlantı kurmak için kullandığı sembolik bir ritüeldir. Bu ritüel, doğanın güçleriyle bağlantı kurmak için sembolik bir dizi hareket ve sembol içerir.

Kutsal Ağaçlar: Bu inançta ağaçlar, doğal dünya ile ruhani dünya arasında bir bağlantı noktasıdır. Bazı ağaçlar kutsal kabul edilir ve şamanlar bu ağaçlara tapar. Örneğin, Sibirya’da kozalaklı ağaçlar, dişbudak ağacı ve huş ağacı kutsal kabul edilir. Şamanlar bu ağaçların yanında ayinler düzenler ve meditasyon yaparlar.

Hayvanlar: Hayvanlar da bu inançta önemli bir rol oynar. Şamanlar hayvanların ruhlarına saygı gösterirler ve onları kutsal kabul ederler. Şamanlar hayvanları, özellikle de kurtları, ayıları, geyikleri, ren geyiklerini ve boğaları taparlar. Hayvanlar, doğal dünya ile ruhani dünya arasında bir köprü olarak görülürler ve şamanlar hayvanların yardımıyla hastaların tedavisinde ve diğer ritüellerde kullanırlar.

Kutsal Yerler: Kutsal yerler, doğal dünya ile ruhani dünya arasında bir bağlantı noktasıdır. Bu yerler genellikle dağlar, göller, nehirler, mağaralar ve diğer doğal yerlerdir. Şamanlar bu yerlerde ayinler düzenler ve meditasyon yaparlar.

Şaman Kıyafetleri

Şamanlar, özel kıyafetler giyerler. Kıyafetler, şamanın trans haline girmesi için kullanılır. Şamanlar, genellikle deve tüyleri, kürkler, kemikler, taşlar gibi doğal malzemeler kullanırlar. Bu kıyafetler, şamanın doğaüstü güçlerle iletişim kurmasına ve onların gücünü almasına yardımcı olur.

Şamanlıkta Cinsiyet Rollerinin Önemi

Şamanlıkta kadınlar ve erkekler eşit olarak rol alırlar. Şaman olabilme konusunda cinsiyet ayrımı yapılmaz. Ancak, bazı toplumlarda kadın şamanlar, erkek şamanlara göre daha fazla kabul görür. Kadın şamanlar, özellikle kadın hastaları tedavi etme konusunda daha etkilidir.

Şamanizm’in Yayılması

Bu inanç, Türklerin tarih boyunca yaşadığı yerlerde varlığını sürdürmüştür. Zmanla, Sibirya ve Moğolistan gibi yerlere de yayılmıştır. Bugün, dünya genelindeki şamanlar, farklı şamanik inanç sistemleri ve ritüelleri uygulamaktadırlar.

Bu inanç, Türk kültürü ve tarihi ile yakından bağlantılı olan köklü bir inanç sistemidir. Bu inanç, doğanın tüm varlıklarının canlı olduğuna ve her şeyin bir ruha sahip olduğuna inanır. Şamanlar, doğaüstü güçlerle iletişim kurarak hastaları iyileştirir, doğal afetleri önler ve insanların sorunlarına çözüm bulur. Şamanizm, müzik, dans, şarkı gibi çeşitli ritüellerle uygulanır. Bugün, dünya genelinde hala şamanlar varlıklarını sürdürmektedirler ve farklı şamanik inanç sistemleri ve ritüelleri uygulamaktadırlar.

Şamanizmin İslamiyete Etkileri ve Benzerlikleri

İslam sandığımız şamanizm ve gelenekleri nelerdir?

Şamanizmin İslamiyet’e etkileri, Türk toplumlarının İslamiyet’i kabulünden sonra da devam etmiştir. İslamiyet’in kabulünden sonra Şamanizm’in bazı unsurları hala varlığını korumaktadır. Bunun yanı sıra Şamanizm’in bazı öğeleri İslamiyet ile birleştirilerek, farklı bir din anlayışı oluşmuştur. İslamiyet’in Türk kültüründe köklü bir etkisi olmuş olsa da, Bu inancın bazı unsurları hala etkisini sürdürmektedir. Örneğin, İslamiyet’in kabulünden sonra bile, Türk halkı arasında “hoca” olarak adlandırılan ve Şaman geleneğinden gelen kişiler vardır. Bu kişiler, halk arasında manevi liderlik yaparlar ve tıbbi tedavi, kader okuma, hayalet kovma ve bereket getirme gibi konularda yardımcı olurlar. Ayrıca, Şamanist geleneklerden gelen kültürel etkinlikler hala Türk kültüründe varlığını sürdürmektedir.

Şaman geleneklerinin hala hayatımızda etkisi olduğunun kanıtları şunlardır:

1. Kurşun Dökmek

2. Kırmızı Kurdele

3. Mezar Taşlarımız

4. Dilek Tutmak

5. Köpek Ulumasının Uğursuz Sayılması

6. Nazar İnancımız

7. Kullandığımız Kilim Motifleri

8. Mevlit ve İlahiler

9. Su İçerken Kafanın Elle Desteklenmesi

10. Mezarlardaki Küçük Suluklar

11. Yukarıda Allah Var

12. Sağ Ayak

13. Su Dökerek Uğurlama

14. Türbelere, Ağaçlara, Çalılara Bez ve Çaput Bağlamak

15. Tahtaya Vurmak

16. Ölünün Ardından Belirli Aralıklarla Toplanmak

17. Çocuklara Doğadan Esinlenen İsimler Koymak

Bunun yanı sıra, Şamanizm ve İslamiyet’in birleşmesi sonucu ortaya çıkan birçok farklı din anlayışı da mevcuttur. Mesela, İslam dinine ait ibadetleri yerine getirirken, Şamanist gelenekleri de aynı anda yerine getiren Müslüman topluluklar var. Bu topluluklar, İslam dini ritüellerinde Şamanist unsurları da kullanırlar. Bu şekilde, Şamanizm ve İslamiyet’in birleştirilmesi sonucu, Türk İslam din anlayışı ortaya çıkmıştır.

Öte yandan, Şamanizm’in İslamiyet’e olan etkisi sadece Türk toplumlarıyla sınırlı değildir. İslamiyet’in yayıldığı bölgelerde, Şamanizm’in bazı unsurları İslam dinine entegre edilmiştir. Örneğin, Kuzey Afrika’daki Berberi toplumlarında, İslamiyet’in kabulünden sonra bile bazı Şamanist gelenekler yaşatılmıştır. Bu gelenekler, İslamiyet öncesi dönemdeki inançlardan kalma ve Berberi toplumunun kültüründe önemli bir yer tutar.

Sonuç olarak, Şamanizm ve İslamiyet’in birleşmesi sonucu Türk İslam devletlerinde farklı bir din anlayışı ortaya çıkmıştır. Bu din anlayışı, Türk toplumlarının tarihinde önemli bir yere sahiptir. İslamiyet’in kabulünden sonra bile, Şamanist gelenekler bazı Türk topluluklarında hala varlığını korumaktadır. Ayrıca, Şamanizm’in Türk İslam dünyasına etkileri sadece İslam dinine değil, Türk kültürüne de yansımıştır. Şamanizm ile İslam arasındaki etkileşim sonucu ortaya çıkan Türk İslam sentezi, Türk kültüründe derin izler bırakmıştır.

Şamanizm Sembolleri

Birçok Türk İslam kültüründe Şamanizm’in etkileri görülebilir. Örneğin, Türk mitolojisinde yer alan bozkurt sembolü, Şamanizm’in önemli sembollerindendir ve İslam kültüründe de sıkça kullanılmaktadır. Ayrıca, Türklerde at kültürü de Şamanizm’in etkilerini taşımaktadır. Şamanlar atları kutsal hayvanlar olarak görür ve onlara önemli ritüellerde yer verirler. Türklerde de atlar, kutsal hayvanlar olarak kabul edilir ve önemli kültürel değerlere sahiptirler.

Şamanizm’in İslam kültürüne olan etkileri, özellikle Türk halkları arasında farklılık gösterir. Örneğin, Türkmenistan’da Ahal Teke atları, Şamanizm’in etkileri ile İslam dinindeki at inancının birleşmesi sonucu önemli bir kültürel sembol haline gelmiştir. Ayrıca, Türkler arasında İslam dinine geçiş sürecinde Şamanist gelenekler de dikkate alınmış ve bu geleneklerin bir kısmı İslam dinine adapte edilmiştir.

Şamanizm, sembolizm ve sembolik ifadelerin yoğun olarak kullanıldığı bir din olduğundan, birçok sembolü ve anlamı içerir. Şamanik semboller, doğada bulunan semboller ve sembolik nesneler olabilir. Bazı yaygın şamanizm sembolleri şunlardır:

 1. Dünya Ağacı: Evrenin merkezinde yer alan kutsal bir semboldür. Genellikle yılan, ejderha ya da kuş gibi sembolik varlıklarla birlikte gösterilir.
 2. Ayı: Kutsal bir hayvan olarak kabul edilir ve güç, cesaret ve koruyucu özelliklerle ilişkilendirilir.
 3. Kartal: Güçlü bir semboldür ve yükseklik, kehanet ve özgürlük anlamları taşır.
 4. Boynuzlu Tanrıça: Bereket, verimlilik ve doğurganlık sembolü olarak kabul edilir.
 5. Tekerlek: Döngüselliği ve sürekli değişimi temsil eder. Yaşam döngüsü, zaman ve hareketlilik gibi farklı anlamlar taşır.
 6. Yılan: Yaşam, yeniden doğuş ve dönüşüm sembolüdür. Enerji, iyileşme ve büyüme ile ilişkilendirilir.
 7. Çift başlı kartal: Ruhlar aleminde yolculuk etmek için kullanılan bir semboldür. Yaşam ve ölüm, güneş ve ay, yukarı ve aşağı gibi zıt kavramları birleştirir.
 8. Ay: Ruhlar aleminin sembolüdür. Kadın gücü, sezgi ve kehanet anlamları taşır.
 9. Güneş: Aydınlanma, doğurganlık, yaşam ve canlılık sembolüdür.
 10. Kuzgun: Kehanet, gizem ve sırlar sembolüdür. Gizli bilgilerin koruyucusu olarak kabul edilir.

Bu semboller, şamanizmde yaygın olarak kullanılan sembollerden sadece birkaçıdır. Sembollerin tam anlamı, şamanik uygulamaların ve inançların bütünüyle birleştiğinde ortaya çıkar.

Özetle, bu inancın İslam kültürüne olan etkileri, özellikle Türk halkları arasında farklılık gösterir. Ancak, Şamanizm’in Türk kültürüne ve İslam dinine olan etkileri, Türk İslam tarihinde farklı bir sentezinin oluşmasına ve Türk kültüründe derin izler bırakmasına neden olmuştur.

Anadolu’da Şamanizm

Şamanizm inanç sistemi Anadolu tarihi boyunca farklı dönemlerde etkisini göstermiştir. Bu bölge, tarih boyunca farklı kültürlere ev sahipliği yapmış ve bu kültürlerin etkileri Anadolu Şamanizmi üzerinde de görülmüştür. Anadolu Şamanizmi, Türk kültüründeki Şamanizm ile benzer özelliklere sahiptir. Bu inanç sisteminde, doğanın canlı olduğu ve doğal olayların insan hayatını etkilediği düşünülür. Anadolu Şamanizmi’nde, doğanın güçlerinin insanlar tarafından kontrol edilebileceği ve kullanılabileceği inancı da vardır.

Anadolu’da Şamanizm’in en belirgin örneklerinden biri, Anadolu Aleviliği’dir. Alevi inancında, Şamanizm’in izleri görülebilir. Alevi inancında, doğa ve evren kutsal olarak kabul edilir ve insanlar ile evren arasında bir bağ olduğu düşünülür. Bu inanç sisteminde, canlılar ve cansızlar arasında bir ayrım yapılmaz, her şeyin bir ruhu olduğuna inanılır.

Anadolu’da Şamanizm’in etkileri ayrıca Türk halk kültüründe de görülür. Örneğin, Türk halk müziğinde Şamanizm’in izleri görülebilir. Türk halk müziğinde doğanın güçleri, insan hayatını etkileyen önemli bir tema olarak kullanılır. Ayrıca, Türk halk masallarında da Şamanizm’in etkileri görülür. Masallarda doğanın güçleri, insanlarla etkileşime girer ve masalların kahramanları doğal güçlerle mücadele ederler. Özetle, Anadolu’da Şamanizm’in etkileri, tarihi boyunca farklı kültürlerin etkisiyle değişiklik göstermiştir. Ancak, Anadolu Şamanizmi’nin özellikleri Türk kültüründe ve Türk halk kültüründe hala görülmektedir.

Türk Ünlü Şamanlar

Türk kültüründe önemli bir yere sahiptir ve Türk tarihi boyunca birçok ünlü şaman yaşamıştır. İşte bazı ünlü Türk şamanlar:

 1. Kül Tigin: Göktürkler döneminde yaşamış olan Kül Tigin, bu inancın yayılmasına ve güçlenmesine önemli katkılarda bulunmuştur.
 2. Kamber: Altay Türkleri arasında yaşamış olan Kamber, bu inancın yayılmasında ve gelişmesinde önemli rol oynamıştır. Altay Şamanizmi’nin temel figürlerinden biri olarak kabul edilir.
 3. Börteçine: Moğol İmparatoru Cengiz Han’ın eşi olan Börteçine, Moğol Şamanizmi’nin önemli figürlerinden biridir. İmparatorluk yönetiminde etkili olmuş ve bu inancın yayılmasına önemli katkılarda bulunmuştur.
 4. Kültigin: Göktürkler döneminde yaşamış olan Kültigin, bu inancın yayılmasına ve güçlenmesine katkılarda bulunmuştur. Göktürkler’in yazıtları arasında yer alan Kültigin Yazıtı, bu inancın tarihi ve kültürel önemine işaret eder.
 5. Abdülkadir İnan: 20. yüzyılın ünlü Türk şamanlarından biridir. Anadolu’da Şamaniz’in yayılmasına ve gelişmesine önemli katkılarda bulunmuştur.
 6. Uluğ Bey: Timur İmparatorluğu döneminde yaşamış olan Uluğ Bey, bu inancın yanı sıra astronomi ve matematik alanında da önemli çalışmalar yapmıştır.
 7. Ay Ata: Altay Türkleri arasında yaşamış olan Ay Ata, bu inancın temel kavramlarından biri olan Tengri inancını geliştirmiş ve yaygınlaştırmıştır.

Bu isimler, Türk tarihi boyunca bu inancın yayılmasına ve gelişmesine katkıda bulunan önemli figürlerdir.

Şamanizm hakkında her şey PDF indir

İslamiyet’e Göre Şamanizm Günah mı

İslam dininde, tek tanrı inancı esastır ve diğer inançlar kesinlikle yasaklanmıştır. Dolayısıyla, İslam dinine göre şamanizme inanmak doğru bir yaklaşım değildir ve şamanizm, İslam dininde yasaklanmış bazı uygulamalarıyla ilişkilendirilebilir. Ancak, bireylerin inançlarına saygı duyulması gerektiği gerçeği de göz önünde bulundurulmalıdır. İslam dininde, insanlar özgür iradelerine göre inançlarını seçme hakkına sahiptirler. Ancak, bu gibi inançlar, İslam dininde öğretilen temel prensiplere aykırıdır ve bu nedenle İslam dinine göre doğru bir inanç sistemi olarak kabul edilemez.

Bununla birlikte bazı şaman gelenekleri açıkça Kuran ayetlerine aykırı değil ise dini açıdan bir sorun teşkil etmemektedir. Örneğin İlkokulda okuma yazma öğrenen bir çocuğa kırmızı kurdele takılması bir şaman geleneğidir ve öğrenciyi teşvik edici bir unsur olduğu için ve Kuran ayetlerine aykırı olmadığı için islam dini açısından günah kabul edilmemektedir.

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir