İdil (İtil) Bulgarları Devleti

Bulgarlar

     Bulgarlar X. yüzyılda İdil (Volga) çevresinde devlet kurmuşlardır. İdil ismi Türkler tarafından söylenmiştir ve su anlamına gelmektedir. Bulgarlar Müslüman olmadan önce Gök Tanrı inancına bağlıydılar. IX. yüzyılın sonlarına doğru Türkistan ve diğer Müslüman devletlerden gelen tüccarların etkisi ile bölgede İslamiyet yayılmaya başlamış ve 920’lerde İdil Bulgarları Müslüman olmuşlardır.

     Ziraat ve hayvancılıkla uğraşan İdil (Volga) Bulgarları İdil boylarında şehirler kurmuş ve şehir hayatına geçmişlerdir. Bulgar memleketinde ticaret artmış ve burası uluslararası ticaret merkezi olmuştur. Bulgarlar, deri mamullerinden çeşitli kürkler, ayakkabı, küçükbaş hayvanların derisi, kılıç, zırh gibi silah aletlerini; bal, bal mumu, balık tutkalı vb. malları ihraç ederlerdi.

     İdil Bulgarları, bazı tarih araştırmacılarına göre Türk islam tarihinde İslam dininin kabul eden ilk Türk devletidir. Yapılan bazı araştırmalar sonucunda ve elde bulunan delillerden, hareketle sanılınanın aksine İslamiyeti kabul eden ilk Türk devleti Karahanlılar değil, İdil Bulgarları’dır.

    Tarih içerisinde Rusların ve bazı Moğol devletlerinin akın ve işgalleri doğrultusunda İdil Bulgarları ortadan kaldırılmıştır. Tabi bu işgaller sadece İdil Bulgarları’na değil diğer Türk Bulgarlarına da yapılmıştır.

     Bulgarlar, kuzeyde bazı ticaret merkezleri de kurmuşlardır. bu ticaret merkezlerinde bazı kültürel olaylar da yaşanmıştır. Buradaki etkileşimden sonra bu miras, Altın Ordu devletine geçmiş oradan da Kazan-Tatarları tarafından devam ettirilmiştir..

Not: Çuvaşlar, kendilerini İtil Bulgarları‘nın devamı olarak görmektedirler.

İdil (İtil) Bulgarları Devletinin Özellikleri Nelerdir

  • Bulgar Krallığı’nın ikiye ayrılmasından sonra Kama Nehri dolaylarına yerleşen Volga Bulgarları İran ve Horasan’dan gelen müslüman tüccarlarla yakın ilişkiler kurmuşlardır.
  • 912 senesinde İtil Hanı İlteber Almış (elmas) Han Abbasi halifelerinden ülkesinde İslamiyet’i anlatacak bir heyet istemiştir.
  • Heyette yer alan İbn-i Fadlan isimli seyyahın anlatımından yola çıkılarak İslam dininin Bulgar ülkesinde yayıldığı görülmektedir.
  • Müslümanlığı resmi olarak kabul eden ilk Türk devleti İtil-Volga Bulgarlarıdır.

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir