Etiket: Hunlar

Kavimler Göçü

Kavimler Göçü Nedir Ne Demektir? Çin baskısından ve kuraklıktan kaçan Balamir önderliğindeki Hun kitleleri 375’de Volga Nehrini (İtil) aşarak Batı’ya doğru göç etmeye başlamışlardır. Hunların bu göç hareketi sonunda Karadeniz’in Kuzeyindeki Vandallar, Vizigotlar, Ostrogotlar, Gebitler başta olmak üzere birçok Slav, Sakson ve Germen kavimi de Batı’ya göç etmek zorunda kalmıştır. Yaşanan bu gelişme Kavimler Göçü […]...

Avrupa Hun Devleti

Avrupa Hun Devleti Tarihi Gelişimi Hakkında Özet Bilgi ‹ Kavimeler Göçü’ne neden olan Hun kitleleri henüz Avrupa’ya doğru harekete geçmeden önce 352-370 yılları arasında Kama Tarkan önderliğinde Hazar Denizi havzasında varlık göstermiştir. Kama Tarkan’ın ardından bu Hun kitlelerinin başına Balamir geçmiştir. Balamir döneminde 375 yılında Karadeniz’in kuzeyi boyunca ilerleyen bu Hun kitleleri ilk önce Alanlarla […]...

Ak Hun İmparatorluğu (Eftalitler)

Ak Hunlar Devleti Asya Hun İmparatorluğu’nun yıkılış sürecine girmesiyle birlikte Çin egemenliği altına girmek istemeyen Hunların bir kısmı güneye doğru harekete geçerek günümüz Afganistan’ın kuzey bölgelerine yerleşmişlerdir. Bu bölgeye inen Hunlar ana hattıyla Batı komşuları olan bölgeyi hâkimiyetleri altında bulunduran Sasaniler’e karşı giriştikleri mücadele sonrasında 420’de Aksuvar (Akşunvar) Kağan önderliğinde devletlerini kurmuşlardır. Yaklaşık 40 yıl […]...

Asya Hun Devleti (Büyük Hun İmparatorluğu)

Asya Hun Devleti (Büyük Hun İmparatorluğu) Özellikleri Maddeler Halinde Nelerdir? Türklerin tarih sahnesindeki ilk teşkilatlı devletlerinden biri, MÖ 220 yılında Teoman (Tu-man) tarafından kurulan Asya Hun Devleti’dir. Bu devlet, Türklerin siyasi istiklalini elde ettiği ilk örneklerden birini temsil eder. Hunlar olarak da bilinen bu topluluk, özellikle Orhun ve Selenga nehirleri ile Ötüken bölgesinde hüküm sürmüşlerdir. […]...