Sabahattin Kudret Aksal

Çok yönlü bir sanatçı olan Aksal, Şarkılı Kahve şiiriyle girdiği Garip akımı çizgisinden kısa sürede sıyrılarak dil işçiliğinin yoğun olduğu başka bir şiire ulaşmıştır. Ahmet Hamdi Tanpınar, Cahit Sıtkı Tarancı, Ahmet Muhip Dıranas gibi isimlerden etkilenen sanatçı, daha sonra İkinci Yeni şiiri çizgisinde eserler verir. Şiirlerinde kent insanının tutum ve davranışlarını, nesne ve tabiata bakışını irdelemiş, öykü ve romanlarında ise psikolojik öğeleri ve biçim arayışlarını ön plana çıkarmıştır. Son dönem şiirlerinde imgenin hallerini değiştirerek sözcükleri alışılmamış bir biçimde kullanmıştır.
Eserleri:
Şiir: Şarkılı Kahve, Gün Işığı, Duru Gök, Bir Sabah Uyanmak
Öykü: Gazoz Ağacı, Yaralı Hayvan
Oyun: Evin Üstündeki Bulut, Şakacı, Bir Odada İç Ayna
Deneme: Geçmişle Gelecek
Gazoz Ağacı: Saim, hikâyenin başkahramanıdır. İstanbul’un kenar mahallerinde yaşayan, hovarda bir gençtir. Sorumluluk duygusundan yoksun, annesinin emekli maaşıyla geçinen, işsiz, kahvede oyun oynamaktan başka bir şeyle ilgilenmeyen bir kişidir. Melahat, Saim’in aşık olduğu genç kızdır. Aynı mahallede sıradan bir hayat sürmektedir. Basit, sade, evinde kocasını beklemekten başka hiçbir işle meşgul olmayan bir kadındır. Terzi çırağı, 17 yaşlarında, Melahat’a aşık olan bir gençtir.
BAŞKA BİR KAYNAK
(1920- ) Şâir ve yazar. İstanbul’da doğdu. Orta öğrenimini ve Ede­biyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nü aynı şehirde tamamladı (1943). Lise felsefe öğretmenliği, Çalışma Bakanlığı müfet­tişliği yaptı (1949). İstanbul Belediyesi’nde müfettişlik, Belediye Konservatuarı (1959) müdürlüğü, Şehir Tiyatrosu mü­dürlüğünde (1961) bulundu.
Günümüz şâir ve yazarlarındandır. Önceleri, Orhan Veli Kanık ve Oktay Rıfat Horozcu tesirinde iken hayâtın tadını çıkarmaya ba­kan, ferdî mutluluğu ifâde eden şiirler yazdı. 1960’lardan sonra düşünce yönü ağır basan şiirler verdi. Bu şiirler şekil ve muhteva yönünden küçük şiirlerdir. Hikâye ve tiyatro eserlerinde ruh tahlillerine ve şekle fazla değer verir. Bu eserlerde şehirli aileler arasında görülen samimilikten uzak davranışları ve bunların psikolojik sebepleri ele alınmıştır.
Şiir kitapları:
1. Şarkılı Kahve (1944, 1953), 2. Gün Işığı (1953), 3. Duru Gök (1958), 4. Elinle (1962), 5. Bir Sabah Uyanmak (1962), 6. Eşik (1970), 7. Çizgi (1976), 8. Şiirler (1979; 1980 Yedi Tepe Şiir Armağam’nı kazandı), 9. Zaman­lar (1962).
Hikâye kitapları:
.1 Gazoz Ağacı (1954), 2. Yaralı Hayvan (1956) [Gazoz Ağacı, 1955 Sait Faik Hikayâye Armağanı’nı kazandı. Yaralı Hayvan ile de 1957 TDK Sanat Ar­mağam’nı elde etti.].
Tiyatro eserleri:
1. Evin üstündeki Bu­lut (1946, oynandı, basılmadı), 2. Şakacı (1952), 3. Bir Odada üç Ayna (1958), 4. Tersine Dönen Şemsiye (1958), 5. Kahve­de Şenlik Var (1966, 1974), 6. Kıral Üşümesi (1970), 7. Bay Hiç- Sonsuzluk Kitabevi (1981).
Deneme ve tenkid kitabı:  Geçmişle Gelecek (1978).

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir