Bedri Rahmi Eyüboğlu

Bedri Rahmi Eyüboğlu Kimdir Hayatı Biyografisi Edebi Kişiliği Eserleri Hakkında Kısaca Özet Bilgi

Pir Sultan Abdal, Karacaoğlan gibi halk şairleri geleneğinden yararlanan Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun şiirlerinde ressam kişiliğinden gelen renk öğesi birinci plandadır. Şiirlerinde Anadolu insanının günlük hayatına ait canlı bir renk cümbüşü yaratmış, tabiat öğelerine geniş yer vermiş, bunları bir devinim içerisinde ele almıştır. Şiirlerinin en önemli özelliklerinden biri de sosyal içerikli olmalarıdır. İç ahenge önem veren sanatçı, aşk konusunda da şiir yazmıştır. Şiirlerini Yaradana Mektuplar, Karadut, Tuz, Üçü Birden Dördü Birden, Bi Güzel kitaplarında toplamış, bütün şiirlerini Dol Karabakır Dol ve Yaşadım başlıklarında tekrar kitaba dönüştürmüştür. Eserleri: Şiir: Yaradan’a Mektuplar, Dol Karabakır Dol, Karadut Gezi ve Deneme: Babatomiler, Tezek (Gezi), Delifişek (Deneme), Canım Anadolu (Gezi)
BAŞKA BİR KAYNAK:
(1911-1975)
Şâir, yazar, ressam. Görele’de doğdu, ilk ve orta öğreni­mini Trabzon’da yaptı. 1926’da İstanbul Güzel Sanatlar Aka­demisi Resim Bölümü’nde yüksek Öğrenim yaptı (1930). Pa­ris’e giderek Andre Lhote’un atölyesinde üç yıl çalıştı. 1933’te, yurda dönerek Güzel Sanatlar Akademisi’nde öğ­retmenliğe başladı. Bu işi ölümüne kadar sürdü. İstanbul’­da öldü. Küçükyalı Mezarlığı’na gömüldü.
İlk şiiri 1928’de Muhit dergisinde çıktı. Yeni Adam dergi­sinde yazılar yazdı. Resim tekniği ile ilgili kitaptan, gezi notlarından meydana gelen eserleri de vardır. 1976’da Milli­yet Sanat dergisi tarafından yılın sanatçısı seçildi. Şiirlerin­de resim tecrübesinin akisleri olan ifadeler vardır. Halk şiir geleneğinin bazı niteliklerinden yararlanmış, daha çok üs­luba ve iç âhenge önem vermiştir. Çoğunlukla aşk temasını işledi. Resim sanatının da ustalarındandır. Yazmacılık sa­natına çağdaş tekniklerle yenilikler kattı. Uluslararası Bru-xelles Fuan’nda resim büyük ödülünü aldı (1958), büyük mozaik panolar yaptı.

Şiir kitapları:

 1. Yaradana Mektuplar (1941), 2. Karadut (1948), 3. Tuz (1952), 4. Üçü Birden (Bütün şiirleri, 1953), 5. Yaşadım (kitaplarına girmemiş 25 şiiri, 1977).

Nesirler:

 1. Canım Anadolu (1953, gezi notları), 2. Tezek (1975, gezi not­lan), 3. Delifişek (Sanat yazılan, denemeler, 1975), 4. Bİnbir Bedros (Resim kitabı, 1977), 5. Karadut (Resim kitabı, 1979), 6. Babatomiler (Erotik resimler, 1979).

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir