Cahit Sıtkı Tarancı

Cahit Sıtkı Tarancı Kimdir Hayatı Biyografisi Edebi Kişiliği Eserleri Hakkında Kısaca Özet Bilgi

(1910-1956) Şiirde sözcüklerin sıralanışına, sese önem veren sanatçı, biçim ve ölçü konusunda sürekli arayış içerisinde olmuş, hem hece ölçüsüyle hem de serbest ölçüyle (Garip akımının etkisinde) şiirler yazmıştır. Deyimleri, tekerlemeleri, halk kültüründen gelen öğeleri şiirlerinde başarıyla ele alan sanatçı ölüm, ölüm korkusu, yalnızlık, yaşama sevinci gibi temaları çokça işlemiştir. 1946 yılında CHP’nin şiir yarışmasında “Otuz Beş Yaş” şiirleriyle birincilik kazanmıştır. Eserleri: Şiir: Düşten Güzel, Sonrası, Ömrümde Sükut, Otuz Beş Yaş, Korktuğum Şey, Haydi Abbas, Desem ki Mektup: Ziya’ya Mektuplar (Ölümünden sonra yayımlanmıştır.) Öykü: Cahit Sıtkı’nın Hikâyeciliği ve Hikâyeleri
BAŞKA BİR KAYNAK:
Diyarbakır’da doğdu. Galatasaray Lisesini bitirdi. Daha sonra Mülkiye Mektebinde ve Paris Siyasal Bilgiler Fakültesinde okudu. Cahit Sıtkı Tarancı erken yaşlarda şiirle ilgilenmeye başlamıştır. Çeşitli dergilerde çıkan ilk şiirleri, temiz dili ve yeni buluşlarıyla dönemin edebiyat çevrelerinde ilgi uyandırmıştır. İlk dönem şiirlerini Ahmet Hamdi Tanpınar ve Necip Fazıl Kısakürek‘in etkisiyle hece ölçüsüne bağlı olarak yazmıştır. Şiirlerinde Fransız sembolistlerin etkisi görülür. “Otuz Beş Yaş” şiiriyle, 1946’da düzenlenen bir şiir yarışmasında birinci olarak ününü pekiştirmiştir. Şiirlerinde içten, yalın ve akıcı bir söyleyiş hâkimdir. Yaşama sevinci, ölüm, aşk, doğa sevgisi, geçmiş, yalnızlık en sık işlediği temalardır. Hiçbir akıma bağlı kalmadan eserlerini vermiştir.
Cahit Sıtkı Tarancı hayatı ve sanat anlayışı bakımından Türk edebiyatı tarihinde önemli bir yere sahiptir. “Sanat için sanat” ilkesine bağlı olan Cahit Sıtkı’ya göre şiir, kelimelerle güzel şekiller kurma sanatıdır. Şiirlerinde saf şiir anlayışına uygun olarak ahenge, biçime ve sanatlı söyleyişe önem verir. Fransız sembolistlerinden etkilenir ancak şiirlerinde açık semboller kullanmaya özen gösterir. Şiirlerine lirizm hâkimdir.
Cahit Sıtkı “Şairin sorumluluğu ve onuru sesle başlar, sesle biter. Yoksa kelimenin tek başına anlamından beklenen güzellik, nesir sınırları içine girer. Şiir, sonuçta bir kelime işidir; duy- gular, fikirler, buluşlar sonra gelir.” görüşünü savunur. Şekil ve ölçü üzerinde sürekli denemeler yapan, zaman zaman bazı imgelere yer veren Cahit Sıtkı, süslü anlatımdan uzak durarak az sözle çok şey anlatmak ister. Söylediklerinin ses ve çağrışım zenginliğine önem verir.
Okuduğunuz “Ben Aşk Adamıyım” adlı şiir Cahit Sıtkı’nın ölüm ve yaşama sevinci temalarını birlikte işlediği şiirlerinden biridir. Şiirin birinci bölümünde ölüm kavramı çeşitli çağrışımlarla derinlemesine işlenir. Şiirin ikinci bölümünde ise şairin yaşama olan bağlılığı ve yaşama sevinci hâkimdir. Cahit Sıtkı “günü gelip bu dünyadan gitse dahi” hiçbir endişe duymadığını, yaşama büyük bir sevgiyle bağlı olduğunu belirtir.
Cahit Sıtkı Tarancı Eserleri: Ömrümde Sükût, Otuz Beş Yaş (şiir); Ziya’ya Mektuplar (mektup)…

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir