Ahmet Muhip Dıranas

Ahmet Muhip Dıranas Kimdir Hayatı Biyografisi Edebi Kişiliği Eserleri Hakkında Kısaca Özet Bilgi

Özellikle Baudelaire’nin ve Verlaine’nin etkisinde kalan sanatçı; ses ve şekil güzelliği taşıyan şiirler yazmış ahenge ve sese önem vermiş, yeni bir yapı içinde ruhun dalgalanışlarını dile getirmeye çalışmıştır. “Kar” şiirinde sesi ön plana çıkaran sanatçı, Olvido adlı şiirinde ise ne sesi anlama ne de anlamı sese baskın kılmıştır. Tevfik Fikret’in Rubab-ı Şikeste adlı eserini Türkçeleştirerek Kırık Saz adıyla yayımlamıştır. Sanatçı, gerek Fransız şiiri gerekse Ahmet Haşim ve Ahmet Hamdi Tanpınar’dan aldığı etkileri sanatında yoğurarak özgün bir sanat anlayışına ulaşmıştır. Eserleri: Şiir: Kırık Saz, Şiirler (Olvido, Serenat, Kar, Fahriye Abla…), Çalar Saat (Baudelaire’den çeviri) Oyun: Gölgeler, O Böyle İstemezdi, Aptal (Dostoyevski’den çeviri) İnceleme: Fransa’da Müstakil Resim

BAŞKA BİR KAYNAK:
(1909-21 .VI. 1980) Şâir, yazar. Sinop’ta doğdu. Aynı şehirde İlk ve orta öğre­nimini yaptıktan sonra iki yıl Hukuk Fakültesi’ne (Ankara’­da) devam etti. Sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakül­tesi Felsefe Bölümü’ne girdi. Güzel Sanatlar Akademisi’nde kütüphane müdürlüğü, Halkevleri Kültür ve Sanat Yayımları yöneticiliği (1938-1942), Çocuk Esirgeme Kurumu neşriyat müdürlüğü (1946) ve başkanlığı (1957), Anadolu Ajansı Yayım Kurulu başkanlığı, Devlet Tiyatrosu Edebî Ku­rul başkanlığı, İş Bankası Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. An­kara’da öldü.

Yayımlanan ilk şiiri Bir Kadına adını taşır ve Millî Mecmua’da Muhip Atalay imzası ile çıkmıştır (1926). Sonra Servet-i Fünun, Hep Gençlik, Görüş, Varlık, Çığır, Yücel, Şa­dırvan, Hisarcılar ve Yeni İnsan gibi dergilerde yazdı. İlk kitabını 1974’te yayımladı. Değişik hece ölçüsü kalıpları ile yazdığı şiirle­rinde, aşk, tabiat, mutluluk gibi temaları temiz bir Türkçe ile işlemiştir. Baudlaire’nin sembolizminden etkilenerek ses ve şekil mükemmelliği taşıyan güzel şiirler yazmıştır. Tiyat­ro eserleri, tercüme ve adapteleri, incelemeleri ve makalele­ri de vardır. Tevfik Fikret’in 62 şiirini günümüz Türkçe’sine çevirdi.

Eserleri:
1. Şiirler (1974), 2. Gölgeler (1946’da CHP Piyes Yarışması’nda ikincilik kazandı, 1947’de basıldı), 3.0 Böyle İstemezdi (1948’de oynandı, 1978’de basıldı), 4. Çıkmaz (1977’de oynandı, 1978de basıldı), 5. Aptal (Oyun, tercüme, 1940), 6. Yaşadığımız Devir (Oyun, tercüme, 1942), 7. Finten (A. Hâmid’in aynı addaki oyununun sahneye uygulaması, 1959), 8. Ecinniler (Dostoyevski’den tercüme), 9. Fransa’da Müstakil Resim (Cahit Sıtkı ile birlikte, tercüme, 2 cilt, 1937), 10. Halkevi Resim ve Fotoğraf Sergileri (1937), 11. Kırık Saz (Tevfık Fikret’in Rübâb-ı Şikeste, Haluk’un Defteri kitapla­rından seçmeler ile Hân-ı Yağma, Târih-i Kadîm adlı şiirleri­nin günümüz Türkçe’sine çevirisi. 1975). [Geniş biyografisi Hisar dergisi, 28. sayısında çıktı (1966).]

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir