11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem 1. Yazılı Örnek Soruları (Kazanımlara ve Senaryoya Uygun)

Bu sayfamızda yeni sistemde MEB’in açıkladığı 11. Sınıf Türk Dili ve edebiyatı dersinin birinci dönem birinci yazılı sorularını kazanımlara uygun 2 farklı senaryoda hazırlanmış biçimde bulabileceksiniz.

İNDİR:

A senaryosu yazılı sorusunu: PDF olarak ya da WORD olarak
B senaryosu yazılı sorusunu: PDF olarak ya da WORD olarak

A GRUBU YANIT ANAHTARI

1. Aşağıdaki cümlenin ögelerini bulunuz. (10 Puan)

 

Kuzenler, dedelerinden kalan tarlayı hukuk bürosunda adil bir biçimde paylaştılar.

Yüklem: paylaştılar

Özne: Kuzenler

Belirtili Nesne: dedelerinden kalan tarlayı

Yer Tamlayıcısı: hukuk bürosunda

Zarf Tümleci: adil bir biçimde

 

 1. Aşağıdaki cümlede ögeleri bulabilmek için gereken soruları yazınız. (10 Puan)

 

Annem bir kızın koşa koşa geldiğini gördü dün sahilde..

kim – neyi – ne zaman – nerede

 

 

 1. Aşağıdaki cümlenin ögelerini bulunuz. (10 Puan)

 

Mehmet elindeki kitapları sınıfa girerek sıraya bıraktı.

 

Yüklem: bıraktı

Özne: Mehmet

Belirtili Nesne: elindeki kitapları

Yer Tamlayıcısı: sıraya

Zarf Tümleci: sınıfa girerek

 

 1. Reşat Nuri Güntekin’in beş eserini yazınız. (2×5=10 Puan)

Yazarın Romanları: Acımak, Yaprak Dökümü, Dudaktan Kalbe romanları dizilere uyarlandı. Yazarın Çalıkuşu, Damga, Akşam Güneşi, Bir Kadın Düşmanı, Yeşil Gece, Acımak, Kavak Yelleri…

Yazarın Hikayeleri: Eski Ahbap, Tanrı Misafiri, Sönmüş Yıldızlar, Leylâ ile Mecnun, Olağan İşler…

 

 1. Edebiyatın toplumu etkilemesi üzerine “örnek bir olay” yazarak yorumlayınız. (10 Puan)

Verilen yanıta göre değerlendirme yapılacaktır.

 

 1. Aşağıdaki cümlenin ögelerini bulunuz. (10 Puan)

 

Seni bir saat önce okulda görmüştüm ben.

 

Yüklem: görmüştüm

Özne: ben

Belirtili Nesne: Seni

Yer Tamlayıcısı: okulda

Zarf Tümleci: bir saat önce

 

 

 1. 1923 – 1940 döneminde Cumhuriyet Dönemi hikâyelerinde işlenen konuları yazınız. (10 P)

Cumhuriyet’in ilk yıllarında, Milli Edebiyat Dönemi‘nden tanıdığımız ve daha çok romanlarıyla bilinen yazarlar, öyküler de yazmışlardır. Bu yazarlar arasında Halide Edip Adıvar, Yakup Kadri Karaosmanoğlu ve Reşat Nuri Güntekin bulunur. Bu öykülerde, millî duygular, Anadolu’nun insanları ve manzaraları, Atatürk’ün hayatı, ilkeleri ve reformları, Millî Mücadele ve 1. Dünya Savaşı gibi konular sıkça ele alınmıştır.

 1. Cumhuriyet Dönemi’ndeki (1940-1960) Toplumcu Gerçekçi Hikaye hakkında bilgi veriniz. (10 Puan)

Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki gözlemsel gerçekçilik anlayışı, zamanla toplumcu gerçekçilik anlayışına evrilmeye başlamıştır. Bu dönemde sanatın toplum içindeki bir araç olduğu düşünülmüş ve edebiyatın fikirleri yayma aracı olarak önemli bir rol üstlendiği kabul edilmiştir.

Anadolu’nun zengin coğrafyası, köy hayatının iç dinamikleri, köylülerin yaşadığı sorunlar bu edebiyatta sıkça ele alınmıştır. Ayrıca, ağa-köylü, zengin-fakir, halk-yönetici, güçlü-güçsüz, aydın-cahil, öğretmen-imam gibi sosyal çatışmalar ve ilişkiler önemli bir rol oynamıştır.

Toplumcu gerçekçi yazarlar, kahramanlarını bölgesel ağızlarına uygun bir şekilde konuşturarak dilin doğallığını korumuşlardır. Gözlem, bu dönemin anlatım biçimlerinin temelini oluşturmuş ve realizm ile natüralizm etkisi altında geliştirilmiştir.

Hikayeler, toplumsal sorunları ele almak ve çözüm önerileri sunmak amacıyla kurulmuş ve genellikle bir tezi desteklemek için kurgulanmıştır. Siyasi ideolojiler, bu dönem edebiyat dünyasının önemli bir unsuru haline gelmiş, eserlerin tamamına nüfuz etmiştir. Bu nedenle ideolojik yaklaşım, eserlerin temel bir bileşeni olmuştur.

 1. Durum (Kesit) öyküsü hakkında bilgi vererek Türk edebiyatındaki temsilcilerini yazınız. (10 Puan)

Durum hikayeleri, olaylardan ziyade günlük yaşamın bir kesitini aktaran hikayelerdir. Bu tür, geleneksel hikayelerin tipik serim, düğüm ve çözüm bölümlerini içermez. Bu hikayeler, Rus yazar Anton Çehov’un ilk örneklerini verdiği için genellikle “Çehov tarzı hikaye” olarak adlandırılırlar.

Bu hikayeler, günlük yaşamdan bir durumu odak noktasına alır ve bu nedenle olaylar, zaman ve mekan kavramlarının belirsiz kaldığı hikayelerdir. Burada olayların gelişimi veya bir sonuca ulaşılması ikincil planda tutulur.

Dünya edebiyatında, Anton Çehov bu türün öncüsü ve en önemli temsilcisidir. Bu nedenle, benzer hikayelere sık sık “Çehov tarzı hikaye” denir. Türk edebiyatında ise Sait Faik Abasıyanık, bu türün önde gelen temsilcilerinden biridir. Aynı zamanda Memduh Şevket Esendal da durum hikayesi türünde verdiği başarılı eserlerle tanınır. Bu yazarlar, günlük yaşamın inceliklerini ve insan ilişkilerini bu hikayelerde ustaca işlemişlerdir.

 1. Refik Halik Karay’ın Beyrut ve Halep’te yazdığı hikâyelerini topladığı kitabın adını yazınız. (10 P)

Gurbet Hikayeleri

B GRUBU YANIT ANAHTARI

1. Aşağıdaki cümlenin ögelerini bulunuz. (10 Puan)

 

Öğretmen, sınıftan çıkar çıkmaz yavaşça öğretmenler odasına yöneldi.

 

Yüklem: yöneldi

Özne: Öğretmen

Yer Tamlayıcısı: öğretmenler odasına

Zarf Tümleci: sınıftan çıkar çıkmaz – yavaşça

 

 1. Aşağıdaki cümlede ögeleri bulabilmek için gereken soruları yazınız. (10 Puan)

 

Telefonunun başına gelenleri sana hiçbir zaman anlatamayacağım ben.

kim – neyi – kime – ne zaman

  

 1. Aşağıdaki cümlenin ögelerini bulunuz. (10 Puan)

 

Genç, çantasını usulca bıraktı kenara.

 

Yüklem: bıraktı

Özne: Genç

Belirtili Nesne: çantasını

Yer Tamlayıcısı: kenara

Zarf Tümleci: usulca

 1. 1940 – 1960 yılları arasında Cumhuriyet Dönemi’nde öykü yazarlarından beş tanesinin adını yazınız (2×5=10 Puan)

Cumhuriyet Dönemi’nde 1940 – 1960 dönemi öykü yazarları: Orhan Kemal, Kemal Tahir, Yaşar Kemal, Cevat Şakir Kabaağaçlı, Samim Kocagöz, Fakir Baykurt, Haldun Taner, Tarık Buğra, Mustafa Necati Sepetçioğlu, Sevinç Çokum

 1. Toplumun ya da toplumsal bir olayın edebiyatı etkilemesi üzerine “örnek bir olay” yazarak yorumlayınız. (10 Puan)

Verilen yanıta göre değerlendirme yapılacaktır.

 1. Aşağıdaki cümlenin ögelerini bulunuz. (10 Puan)

Sınıfta yaşanan bu olay hepimizi çok kızdırdı bugün.

Yüklem: kızdırdı

Özne: Sınıfta yaşanan bu olay

Belirtili Nesne: hepimizi

Zarf Tümleci: bugün – çok

 

 1. 1923 – 1940 döneminde Cumhuriyet Dönemi “Bireyin İç Dünyasını Yansıtan Hikâyelerde” işlenen temaları yazınız. (10 P)

Bu tür hikayelerde bireyin toplumla olan ilişkisi, toplumdan kopuşu, yalnızlık, kişisel sorgulamalar, bunalım gibi temalar genellikle öne çıkar. Olaylar, mekanlar ve zaman dilimleri, bireyin iç dünyasına olan etkileriyle birlikte sunulur. Bu, bireyin içsel savaşlarını, kendini keşfetme sürecini ve çevresiyle olan karmaşık ilişkilerini detaylı bir şekilde inceleme fırsatı sağlar.

 1. Reşat Nuri Güntekin hakkında bilgi veriniz. (10 Puan)

 Edebiyat dünyasına adım atan bu ünlü yazar, başlangıçta tiyatro eleştirileri yazarak ve oyunlar kaleme alarak yazarlık kariyerine başladı. Ancak kısa bir süre sonra roman yazmaya yöneldi. Onun en bilinen eserlerinden biri olan “Çalıkuşu” romanı, büyük bir ün kazandırdı. İlginçtir ki, bu roman aslında “İstanbul Kızı” adıyla yazılmış, bir dört perdelik oyun olarak tasarlanmıştı. Ancak sahnelenme fırsatı bulamayınca roman formatına dönüştürüldü.

“Çalıkuşu,” Türk edebiyatında Anadolu’ya yönelik yazılmış ilk eserlerden biri olarak kabul edilir. Reşat Nuri Gültekin, eserlerinde insanı, Anadolu insanını, Anadolu’nun kendisini ve bu ikisinin ilişkilerini derinlemesine inceledi. Kahramanlarının fiziksel görünümlerinden ziyade psikolojik özelliklerine odaklandı. Ayrıca, çağdaşları gibi Atatürk’ün inkılaplarını, Batılılaşma sürecini ve aile ilişkilerini eserlerine taşıdı.

Yazarın, “Çalıkuşu,” “Damga,” “Dudaktan Kalbe,” “Akşam Güneşi,” “Bir Kadın Düşmanı,” “Yeşil Gece,” “Acımak,” “Yaprak Dökümü,” “Kavak Yelleri” gibi bir dizi romanı, televizyon dizilerine uyarlandı. Aynı zamanda hikayeleri de oldukça tanınmıştır. “Eski Ahbap,” “Tanrı Misafiri,” “Sönmüş Yıldızlar,” “Leylâ ile Mecnun,” “Olağan İşler” gibi eserler, yazarın hikaye türündeki başarısını göstermektedir. Bu eserler, edebiyatseverlere Türk edebiyatının önemli bir yazarının eserlerini daha yakından tanıma fırsatı sunmaktadır.

 1. Olay öyküsü hakkında bilgi vererek Türk edebiyatındaki temsilcilerini yazınız. (10 Puan)

Olay öyküsü, temelde bir merkezi olayı ele alarak hikayenin serim, düğüm ve çözüm bölümleri aracılığıyla bu olayı çözümleyen bir türdür. Bu tür hikayeler, olayın gelişimini, kişilerin tepkilerini, zamanın ve mekanın etkilerini ayrıntılı bir şekilde anlatarak okuyucuya sunar.

Dünya edebiyatında, bu türün önde gelen yazarlarından biri Fransız yazar Guy de Maupassant’tır. Maupassant, yaklaşık 300 öykü yazarak olay öyküsü türünün önemli temsilcilerinden biri haline gelmiştir. Öykülerinde, genellikle sıradan insanların günlük yaşamlarından kaynaklanan olayları ustalıkla işler ve insan doğasının derinliklerine iner.

Türk edebiyatında, olay öyküsünün önde gelen temsilcilerinden biri Ömer Seyfettin’dir. Ömer Seyfettin, eserlerinde sıklıkla toplumsal ve siyasi temaları işler ve kısa öykü formatını kullanarak güçlü bir etki yaratır. Ancak Ömer Seyfettin’in dışında, Refik Halit Karay, Reşat Nuri Güntekin, Yakup Kadri Karaosmanoğlu ve Sabahattin Ali gibi yazarlar da olay hikayesi türünde başarılı eserler vermişlerdir. Bu yazarlar, eserlerinde genellikle toplumun farklı kesimlerinden gelen karakterlerin yaşadığı olayları ve bu olayların sonuçlarını ele alarak, okuyucularına derin düşünce ve sorgulamalar yapma fırsatı sunarlar.

Bu nedenle olay öyküsü, edebiyatta hem evrensel bir tür olarak hem de Türk edebiyatının önemli bir yönünü temsil eden bir tür olarak kabul edilir. Bu öyküler, insanların karmaşık ilişkilerini, toplumun değişen dinamiklerini ve zamanın etkilerini incelemek için önemli bir araç sağlar.

 1. Refik Halik Karay’ın Sinop, Çorum, Ankara ve Bilecik’te yazdığı hikâyelerini topladığı kitabın adını yazınız. (10 P)

Memleket Hikayeleri