HALİKARNAS BALIKÇISI

(1886-13.10.1973)
Hikaye ve roman yazarı. Girit’te doğdu. Şakir Paşa’nın oğludur. Mahalle Mektebi ile Robert Kolej’de okudu. Oxford Ünlversitesi’nde (İngiltere) Yeni Çağ tarihi öğrenimi gördü (1904-1908). Yurda dönüşünde Diken, İnci, Resimli Hafta, Resimli Ay dergilerinde yazılar yazdı. Bir hikayesin­de suç unsuru görülerek İstiklâl Mahkemesi tarafından Bodrum’da kalebentliğe mahkum edildi. Cezası bitince ay­nı kasabaya yerleşti. 1947’de İzmir’e taşınıp gazetecilik ve turist rehberliği yaptı. İzmir’de öldü, Bodrum’a gömüldü.
Deniz hikayeleri İle tanındı.
Halikarnas Balıkçısı, Aralarında yaşadığı balıkçıla­rın ve süngercilerin hayatını, denize olan aşkını şairane tas­virlerle süsleyerek anlatır. Mitoloji unsurları ile de beslenen bu eserlerde ayrıca folklorik ve tarihi bilgiler de vardır.

Hikaye kitapları:

 1. Ege kıyılarından (1939), 2. Merhaba Akdeniz (1947), 3. Ege’nin Dibi (1952), 4. Yaşasın Deniz (1954), 5. Gülen Ada (1957), 6. Eğeden (önceki kitaplardan seçmeler ile yeni hikayeler, 1972), 7. Gençlik Denizlerinde (1973).

Romanları:

 1. Aganta Burina Burinata (1946), 2. Öte­lerin Çocuğu (1956), 3. Uluç Reis (1962), 4. Turgut Reis (1966), 5. Deniz Gurbetçileri (1969).

Diğer eserleri:

 1. Mavi Sürgün (hatıra, 1961), 2. Anadolu Efsaneleri (1954, mitoloji kitabı), 3. Anadolu Tanrıları (1955, mitoloji kitabı), 4. Anadolu’nun Sesi (1971, inceleme), 5. Hey Koca Yurt (1972, inceleme), 6. Düşün Yazılan (1981, makaleler). Tercüme eserleri de vardır. Yazara, 1971’de Kültür Bakanlığı’nca Devlet Kültür Armağanı verildi. Hakkında en geniş bilgi Mustafa özcan’ın hazırladığı doktora tezinde mevcuttur (Selçuk Ünı versitesl, Fen-Edebiyat Fakültesi, Konya 1985, basılmadı) Bütün eserleri Bilgi Yayınevi tarafından basılıyor.

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir