Yaşar Kemal

Yaşar Kemal Kimdir Hayatı Eserleri Romanları Edebi Kişiliği Hakkında Bilgi

(1923-2015), Cumhuriyet Dönemi yazarlarındandır. Yaşar Kemal’in asıl adı Kemal Sadık Göğçeli’dir. Yaşar Kemal, edebiyata şiirle başlamış, röportaj türünde önemli eserler vermiş, asıl başarısını da romanlarıyla sağlamıştır. Gözlem gücüne dayalı, toplumsal sorunları ve insan ilişkilerini konu edinen romanlar yazmıştır. Toplumcu gerçekçi edebiyatın roman türünde önde gelen yazarlarındandır. Eserlerinde folklorik öğelere, Anadolu halkının yaşam biçimine, kırsal yaşamdaki sosyal gerçekliğe değinmiş; içten ve doğal bir anlatımla toplumu yansıtmıştır. Halk dilinin anlatım olanaklarından, masal, halk hikayesi, destan gibi türlerin üslup özelliklerinden yola çıkarak kendine özgü bir anlatım sağlamıştır. Yaşar Kemal, özellikle Çukurova ve Toroslar bölgesini birçok eserinde mekân olarak seçmiştir.
İnce Memed romanı, 1984 yılında İngiliz aktör ve yazar Peter Ustinov (Pitır Ustinov) tarafından Memed My Hawk (Şahidim Memed) adıyla sinemaya uyarlanmıştır. Yazarın Yer Demir Gök Bakır romanı da 1966’da Uzun Dere adlı bir oyuna çevrilmiş; oyun, Uluslararası Nancy Tiyatro Festivali’nde sahnelenmiş ve birincilik ödülünü kazanmıştır. Yazarın tiyatroya uyarlanan bir diğer romanı da Teneke’dir. Teneke İsveç’te sahneye konmuş ve neredeyse bir sene boyunca gösterime devam etmiştir. Oyun, ünlü İtalyan besteci Fabio Vacchi’yi (Fabyo Vachi) derinden etkilemiş; besteci, Teneke’yi üç perdelik bir operaya dönüştürüp 2007’de Milano’da sahnelemiştir. Yer Demir Gök Bakır romanı da 1987’de Zülfü Livaneli tarafından sinemaya aktarılmıştır.

Yaşar Kemalin Romanları ve Diğer Eserleri

İnce Memed I, II, III, IV, V; Teneke, Orta Direk, Yer Demir Gök Bakır, Ölmez Otu, Demirciler Çarşısı Cinayeti, Yusufçuk Yusuf, Yılanı Öldürseler, Al Gözüm Seyreyle Salih, Kuşlar da Gitti, Deniz Küstü, Yağmurcuk Kuşu, Kale Kapısı, Fırat Suyu Kan Akıyor Baksana, Karıncanın Su İçtiği, Tanyeri Horozları, Çıplak Deniz Çıplak Ada, Tek Kanatlı Bir Kuş, Üç Anadolu Efsanesi, Ağrıdağı Efsanesi, Binboğalar Efsanesi, Çakırcalı Efe (roman); Yanan Ormanlarda Elli Gün, Çukurova Yana Yana, Peri Bacaları, Bu Diyar Baştan Başa, Bir Bulut Kaynıyor (röportaj), Sarı Sıcak (hikâye)…
BAŞKA BİR KAYNAK:
(1922- ) Roman yazarı. Osmaniye’nin Hemite (Göğçeli) köyünde doğdu. İlkokulu Kadirli’de bitirdi. Ortaokulu son sınıfta bı­rakıp çeşitli işlerde çalıştı. Cumhuriyet gazetesinde yazılar yazdı, Anadolu Bürosu şefi olarak görev yaptı. Yaşar Kemal, 1967-1971 yılları arasında haftalık bir dergi çıkardı. Halen hayatını ya­zarlıkla, romanlarının geliri ile kazanıyor.
Sanat hayatına şiir yazarak başladı. İlk şiiri Adana Halke­vi dergisi olan Görüşler’de çıktı (1939). Halk ağzından folk­lor malzemesi derleyip yayımladı. Sadık Kemal Göğçeli adı ile Ülkü (1942), Kovan (1943), Millet (1943) Beşpınar (1943) adlı dergilerde şiir denemeleri çıktı. 1951’den sonra hikaye ve romana başladı. Genellikle Çukurova bölgesinden seçti­ği kahramanlarla köylülerin toprak ve fabrika işçilerinin hayatını anlattı. Anadolu’dan derlediği efsaneleri romanlaş­tırmaya çalıştı.
Folklor derlemeleri: 1. Çifte Çapa Manileri (Seyhan dergi­si, 1942), 2. Ağıtlar (1943).
Hikaye kitapları: 1. Sarı Sıcak (1952), 2. Bütün Hikâyeler (1967).
Röportajları: . Yanan Or­manlarda Elli Gün (1955), 2. Çukurova Yana Yana (1955), 3. Peri Bacaları (1957), 4. Bu Diyar Baştan Başa (Bütün röpor­tajları, 1971), 5. Bir Bulut Kaynıyor (1974).
Romanları: 1. Te­neke (1955),  2. İnce Memed (İnce Memet) (1955, 2. cilti 1969),  3. Orta Direk (1960),  4. Yer Demir Gök Bakır (1963), 5. Ölmez Otu (1969), 6. Üç Anadolu Efsanesi (1967), 7. Ağrıdağı Efsanesi (1970), 8. Binboğalar Efsanesi (1971), 9. Çakırcalı Efe (1972), 10. De­mirciler Çarşısı Cinayeti (1974), 11. Yusufçuk Yusuf (1975), 12. Yılanı Öldürseler (1976), 13. Al Gözüm Seyreyle Salih (1976), 14. Filler Sultanı İle Kırmızı Sakallı Topal Karınca (1977), 15. Kuşlar Da Gitti (1978), 16. Allah’ın Askerleri (1970), 17. Deniz Küstü (1978), 18. Kimsecik (1980).
Diğer ki­tapları: 1. Taş Çatlasa (Fıkra, deneme, 1961), 2. Baldaki Tuz (Gazete yazılan, 1974), 3. Ağacın Çürüğü (Konuşmalar, 1980). [AH Püsküllüoğlu, yazarın eserlerinde geçen mahallî sözlerin lügatini yazdı: Yaşar Kemal Sözlüğü (1974). İnce Memed İle Varlık Roman Armağanı’nı (1955), Demirciler Çarşısı Cinayeti ile de Madaralı Roman Odülü’nü (1974) al­dı.]

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir