Tarık Buğra

Tarık Buğra Hayatı Eserleri Edebi Kişiliği Biyografisi Hakkında Kısaca Özet Bilgi (1918-1994)

Konya’da doğdu. Konya Lisesinden mezun olduktan sonra kısa süreli tıp, hukuk ve edebiyat eğitimleri aldı. Tezgâhtarlık, muallim muavinliği gibi işlerde çalıştı. Çeşitli gazetelerde yazarlık ve yöneticilik yaptı. Yayıncılık faaliyetlerinde bulundu. Devlet tiyatrolarında çeşitli görevlerde bulundu.

Bağımsız bir sanat anlayışına sahip olan yazar; hikâye, roman ve tiyatro türlerinde eserler verdi. Eserlerinde tarihî, siyasi olayları; toplumsal çatışmaları ve bireyin iç dünyasını ele aldı. Kahramanlarını günlük yaşamdan seçti. Edebî bir eserin “kültür Türkçesi” olarak isimlendirdiği yüksek bir dille yazılması gerektiğini savundu. Eserlerinde şiirsel, sıcak, duygulu bir üslup kullandı.

Oğlumuz, Yarın Diye Bir Şey Yoktur, İki Uyku Arasında (hikâye); Siyah Kehribar, Küçük Ağa, İbiş’in Rüyası, Firavun İmanı, Gençliğim Eyvah, Dönemeçte, Yağmur Beklerken, Osmancık (roman); Ayakta Durmak İstiyorum, Akümülatörlü Radyo, Yüzlerce Çiçek Birden Açtı (tiyatro) yazarın başlıca eserleridir.

BAŞKA KAYNAK:

Hikâye ve roman yazarı. Akşehir’de doğdu. İlk ve ortaoku­lu Akşehir’de, liseyi Konya’da okudu (1936). İstanbul Üni­versitesi Tıp, Hukuk ve Edebiyat fakültelerine devam ettiy­se de tamamlamadı. Akşehir’de Nasreddin Hoca gazetesini çıkararak gazeteciliğe başladı (1947). İstanbul’da Milliyet (1952-1956), Yeni İstanbul (1960-1966), Yol (1968) ve Tercüman gazetelerinde fıkra yazarlığı yaptı. Hâlen Tercüman gazetesinde fıkra yazarı olarak çalışmaktadır.

Günümüzün en usta roman ve hikâye yazarıdır. 1941) 1955 villan arasında cok savıda hikâye vazmtş, bu eserleni” insanın bunalımlarını dile getirmiştir. AncaK du yazılarda dam sonraki yazarlarda görülen Türk milletinin dinî ve millîde ğerleri hafife alma yolu asla tutulmamıştır.

Cumhuriyet gazetesi tarafından açılan Hikâye Yarışması’nda (1948) aldıflı ikincilik derecesi ile aynı yıllarda Çınaraltı dergisinde neş rettiği hikâyeleri ile dikkat çekmiş, bilahare roman yazmaya başlamıştır. Küçük Ağa adlı büyük romanı ile usta bir ro mancı olduğu anlaşılmıştır. Tiyatro edebiyatı ile ilgili eser leri ile fıkraları da vardır. Yaşayan Türkçe ile yazılan hikâyt ve romanları günümüzün en sevilen eserleri olmuştur.

Hîkayeleri:

1. Oğlumuz (1949), 2. Yarın Diye Bir Şey Yok­tur (1952), 3. İki Uyku Arasında (1954), 4. Hikâyeler (1964, 1969,1974).

Romanları:

1. Yalnızların Romanı (Çınaraltı def> gisinde neşredildi, 1948), 2. Siyah Kehribar (1955), 3. Küçük Ağa (1964, 1979, 1983), 4. Küçük Ağa Ankara’da (1968 1975), 5. İbiş’in Rüyası (TRT Roman Başarı Mükâfatı aldı, 1970; yazar tarafından oyun hâline getirildi, Devlet Tiyatro» su’nda oynandı 1972, 1985), 6. Firavun İmam (1976, Türkiye Millî Kültür Vakfı 1978 armağanını aldı), 7. Döne meç t»’ (1978), 8. Gençliğim Eyvah (1979), 9. Yağmur Beklerken (1981). Fıkralarından seçmeler: Gençlik Türküsü (1964). Pil ve edebiyat üzerine yazılar: Düşman Kazanmak Sanatı (1979). Seyahat yazıları: Gagaringrad (Moskova notlan, 1962).

Tiyatro eserleri:

 1. Ayakta Durmak İstiyorum (1966), 2. Dört Yumruk, 3. Yüzlerce Çiçek Birden Açtı, 4. İbiş’in Rüya­sı. Tefrika hâlindeki romanları: Aşk Esirleri, Şehir Uyurken, Yanıyor Mu Yeşil Köşkün Lâmbası?, Ölü Nokta, Sonradan Ya­şamak, Abaza Paşanın Rüyası.

« »

2 Yorum

Siz de Fikrinizi Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yandex.Metrica