TEVFİK ÇAYLAK

(1843-1892)
Yazar. İstanbul’da doğdu. Asıl adı Mehmed Tevfik’tir. Ba­bası gümrük tahsildarlarından Mustafa Ağa’dır. Düzenli bir Öğrenim görmemiş, kendi kendini yetiştirmiştir. Bursa ve İstanbul’da çeşitli gazete ve dergiler çıkardı. Devlet memu­ru olarak çalıştı. İstanbul’da öldü.
XIX’uncu yüzyıl yazarlarındandır.Çaylak adlı bir mizah gazetesi çıkardığı için bu isimle meşhur olmuştur. Tevfik Çaylak‘ın mizahî ya­zıları, makaleleri, İstanbul halkının günlük yaşayışını anla­tan eserleri vardır. Nasreddin Hoca fıkralarını derleyip, kendi İmzası İle yayımlayan ilk yazarlardandır.

Eserleri:

1. Kâfile-I Şuarâ (Şâirler tezkiresi, D harfine ka­dar), 2. Tandır, 3. Mahalle Kahveleri, 4. Kâğıthane, 5. Rama­zan Geceleri, 6. Meyhane (Son beş kitap “İstanbul’da Bir Sene” başlığı altında neşredildi, 1881-1883), 7. LetâiM Nas-reddin (1883), 8. Bû âdem (1883), 9. Hazîne! Letâif (1885, son üç kitapta Nasreddin Hoca fıkraları vardır), 10. Yadigâr-f Macaristan (1877), 11. Barbaros Hayreddln, 12. Âsâr-ı Peri­şan, 13. Zeyli Letâif ü’l-lnşâ, 14. Nevfidfr-i Zurafâ.

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir